News
19
jun

Marsum winnaar NK Meisjes!!!!

Marsum schrijft geschiedenis 1e prijs op het NK Meisjes met  Marije Hellinga, Jennifer Boersma en Serena Hovenga
Toppie !!!!!
Na de wedstrijd vond er een spontane rondrit door het dorp en een huldiging in het cafe
Een super prestatie  en een geweldige opsteker voor onze vereniging enorm trots!!!
Meiden van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!!!

Bijgevoegd verslag van H Hempenius van de wedstrijd:
K.V. “Foarut” met Jennifer, Marije en Serena in de kransen tijdens N.K. op het kaatsveld van V.v.V. Sjirk de Wal.

Dronrijp. Het kaatsveld van V.v.V. Sjirk de Wal in Dronrijp vormde op zaterdag 18 juni 2016 het decor voor het Nederlands Kampioenschap in de meisjes categorie. De vereniging organiseert dit in samenwerking met de K.N.K.B.  In een mooi aangeklede arena gingen in totaal 24 afdelingen met elkaar de degens kruisen om de fel begeerde kransen tijdens dit N.K. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin Mantgum met Jennie Terpstra, Amarins de Groot en Marijke Keuning een van de grote favorieten is deze dag met winst tijdens afdelingen in Grou en Burgwerd en een derde prijs in Makkum lijken zij deze dag de te kloppen afdeling. De formatie van Ried met Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg met een keer winst in de vorige afdelingswedstrijd in Makkum en een derde prijs in Burgwerd is zeker een van de afdelingen waar rekening mee gehouden moet worden. Wommels (Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia) vormt samen met Easterein (Mirjam Punter,Selma de Boer en Jeska Terpstra), Marsum (Jennifer Boersma, Marije Hellinga en Serena Hovenga) en Witmarsum (Sjoukje Stuver, Selma van der Molen en Anneke Smid) een outsider die zo maar met de winst in deze editie van het N.K. er mee vandoor kunnen gaan. Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan wat lichte regen uitkwam betraden de eerste 10 afdelingen om klokslag 10:00 de arena waar zij onder leiding van de heren T.J. Seffinga en K. Hylkema aan hun missie begonnen op weg naar de titel.

Ondanks dat de weersomstandigheden niet ideaal waren haalden alle meisjes alles uit de kast om de winst in Dronrijp op het einde van dag veilig te kunnen stellen. Er werd fel gestreden om elke twee punten aan de telegraaf wat regelmatig leidde tot de 6-6 stand. De eerste omloop van dit N.K. zorgde diverse keren voor zeer spannende wedstrijden. De afdeling Stiens met Jannica van der Ploeg en Maaike Hiemstra en de formatie van Jirnsum bestaande uit Dieuwke Roelfsema, Djura Odinga en Wybrig Bakker waren de eerste die er een prachtige strijd van maakten tijdens hun eerste confrontatie van de dag. De vliegende start was er voor Jirnsum zij wisten gelijk het initiatief te nemen en via de 0-1 weten zij gelijk een gaatje te slaan via de 0-2 naar de 0-3. Langzaam maar zeker kregen Jannica en Maaike meer en meer grip op de wedstrijd en zij knokten zich langszij op de 3-3. Als het belangrijke zevende eerst  als nog in handen komen van Jirnsum lijken zij de beste papieren te hebben richting de 2de lijst maar het blijft een prachtige strijd waarin om elke centimeter gras werd gestreden tot aan de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen met een bovenslag loodst partuur Stiens zich als nog naar de 2de lijst.  Witmarsum (Sjoukje Stuver, Selma van der Molen en Anneke Smid) misschien wel een van de outsiders moesten gelijk op de eerste lijst vol aan de bak tegen Grou (Ymkje Yntema, Marije de Vries en Marije Bodde). Het werd de 2de wedstrijd op de eerste lijst waarin alles uit de kast werd gehaald door beide parturen. Het begin beloofde een spannende strijd om en om werden de eerste bordje binnen gehaald. Nadat de telegraaf op de 1-1 in evenwicht terug was gekeerd nam Witmarsum de touwtjes in handen en weten een gaatje te slaan en via de 1-1 uit te lopen naar de 3-1. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Sjoukje, Selma en Anneke zij weten het verschil van twee eersten vast te houden tot aan de 4-2. De formatie van Ymkje weigert de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten wat als resultaat heeft dat zij eerst voor eerst van de achterstand knabbelen en langszij komen op de 4-4. Als de volgende verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld verschijnt voor de 2de keer deze dag een 5-5 aan een telegraaf. Het laatste eerst moet ook hier de beslissing brengen het is uiteindelijk als nog Witmarsum die de winst weet binnen te slepen op de 5-5 6-4.

Spannendste wedstrijd op de eerste lijst was de confrontatie tussen Berlikum met Tessa Reitsma, Hester Zijlstra en Margriet Miedema en de afdeling Easterein (Mirjam Punter, Selma de Boer en Jeska Terpstra). Tessa en haar maten gaan vliegend uit de startblokken en weten na het openingseerst een gaatje te slaan via de 2-0 naar de 3-0. Berlikum lijkt de partij stevig onder controle te hebben want Easterein slaagt er op dat moment niet in om een echte vuist te maken ondanks dat zij alles uit de kast halen om het tij te keren. Het verschil van drie eersten blijft gehandhaafd tot aan de 4-1. Langzaam maar zeker krijgen Mirjam, Selma en Jeska meer grip op de wedstrijd en weten een 2de bordje binnen te halen. Een belangrijk moment in deze partij is de 4-2 6-6 waarin er een kaats in het tussenspel ligt en de bal al dan niet voorbij is. Als de dames vragen om te meten en de scheidstrechter uiteindelijk aangeeft dat de kaats niet voorbij is wordt het geen 5-2 maar 4-3 en hierdoor is Berlikum even van slag waarvan Easterein volop profiteert en langszij komt op de 4-4. Beide parturen herpakken zich uiteindelijk en ook hier valt de beslissing op de 5-5. Het is Jeska die hun formatie met een volle telegraaf op 5-5 6-6 naar de 2de lijst weet te loodsen als zij een zitbal weet te plaatsen. Wie op het einde van de dag met een prijs in de hand op deze editie van het Nederlands Kampioenschap wilde staan moest zien door te dringen tot de halve finale. Dat betekende dat er omlopen gewonnen dienden te worden. Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia kaatsend voor de afdeling Wommels wist als eerste deze missie met succes te voltooien. Zij waren deze dag begonnen tegen het tweetal van Minnertsga Hanne Siegersma en Simona Kootstra. Het eerste bordje kwam al gauw aan de zijde van Nynke en haar maten te hangen. Hanne en Simona haalden alles uit de kast om gelijk de aansluiting te herstellen maar zien het verschil verder oplopen via de  2-0 naar de 3-0.  Ondanks dat het partuur van Minnertsga wel een paar keer dichtbij een bordje is geweest blijven ze een kant opgaan via de 4-0 wordt het zelfs 5-0. Het doek valt uiteindelijk op de 5-0 6-4 als de opslag bal van Simona buiten het perk beland. Nynke en haar maten betreden vervolgens de arena om hun 2de partij van de dag te verkaatsen tegen Stiens met Jannica van der Ploeg en Maaike Hiemstra.

Het partuur van Wommels laat ook nu er geen gras overgroeien en geven gelijk vol gas wat resulteert in een gaatje wat snel oploopt via de 1-0 naar de 2-0. Jannica en Maaike proberen te vergeefs de aansluiting te herstellen en zien de achterstand oplopen via de 3-0 naar zelfs 4-0. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Nynke, Hester en Rixt komen eigenlijk niet in de problemen maar moeten als nog een eerst prijsgeven aan Stiens voordat Hester hun partuur naar de 3de lijst weet te loodsen als zij het perk van Stiens met lege handen achterlaat op de 5-1 6-4. Om door te kunnen dringen tot de ½ finale moet Wommels (Nynke, Hester en Rixt) nog een hindernis zien te nemen. Deze wordt gevormd door Sexbierum Pietersbierum (Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries). Nynke, Hester en Rixt weten ook nu weer als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen. Het verschil loopt ondanks goede tegenstand van Ilse, Anna en Fiera via de 2-0 naar de 3-0. De formatie van Sexbierum moet wachten tot de 0-4 achterstand voordat zij eindelijk een bordje weten te bemachtigen. Als de volgende verkaatste eersten dan om en om aan de telegraaf verschijnen lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor Wommels zij komen op een 5-2 en hebben de ½ finale binnen handbereik maar onder leiding van Fiera geeft Sexbierum de strijd nog niet op en slepen nog een 3de eerst uit het vuur voordat Hester in het laatste zwaar bevochten eerst de deur in het slot gooit op de 5-3 6-6 wanneer zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren.  Wommels plaatst zich daarmee als eerste voor de halve finale waarin zij de strijd om het finale ticket aangaan met Mantgum (Jennie Terpstra, Amarins de Groot en Marijke Keuning).

Jennie, Amarins en Marijke hadden niet bepaald de makkelijk route op weg naar de halve finale want zij stonden gelijk in de klapper van de eerste omloop tegenover Ried met Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg. Het beloofde een hele mooie confrontatie te gaan worden de vliegende start is voor Ried zij beginnen met 2 bovenslagen op rij maar zien het bordje als nog naar partuur Jennie gaan. Het partuur van Jennie zet de ingezette lijn door en weten ook het 2de eerst op rij naar zich toe te trekken.  Het partuur van Ried heeft wel degelijk kans om de aansluiting te herstellen maar zien tot 2 keer toe een bordje verloren gaan op de 6-6. Ondanks verwoedde pogingen van Trea, Joanne Elise en Ineke om het tij te keren en bij te blijven gaan de eersten een kant op via de 2-0 naar de 3-0 en zelfs de 4-0. Partuur Mantgum komt niet echt meer in de problemen en plaatsen zich voor de volgende lijst met een bovenslag van Amarins op 5-0 6-4. Op weg naar succes diende er op de 2de omloop te worden gewonnen van Achlum met Yvonne Eisma, Janine Yntema en Alien Hoekstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want aan het begin werd er om elke 2 punten gestreden zodat om en om een bordje aan de telegraaf verscheen. Vanaf de 1-1 weet Jennie met haar maten wederom het initiatief te nemen en de leiding te nemen. Het verschil groeit eerst voor eerst via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Achlum weigert de handdoek te gooien en haalt alles uit de kast om het Mantgum zo moeilijk mogelijk te maken maar in het laatste zwaar bevochten eerst weet het perk van Jennie en Amarins de winst veilig te stellen als zij de boven weten te vinden op de 5-1 6-6. In hun 3de partij van de dag komt partuur Mantgum tegenover Winsum met Anne Rob, Noa Slager en Rianne Nutma. De winnaar van deze onderlinge confrontatie plaatst zich voor de halve finale. Beide formaties gingen goed van start en gaven elkaar geen centimeter ruimte aan het begin van deze partij via de 1-1 bleef het evenwicht gehandhaafd tot aan de 2-2. Jennie, Amarins en Marijke weten vervolgens als eerste het 3de bordje aan de telegraaf te hangen. Wat de formatie van Anna ook probeert zij slagen er maar niet in om weer langszij te komen en zien het verschil oplopen naar de 4-2. Jennie, Amarins en Marijke geven dit niet meer uit handen en stellen de winst en de halve finale veilig op de 5-2 6-4 als Jennie Rianne tot een kwaadslag weet te dwingen.

Naast Wommels (Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia) en Mantgum (Jennie Terpstra, Amarins de Groot en Marijke Keuning) die in een onderlinge confrontatie gingen strijden om het fel begeerde finale ticket, is er de formatie van Marsum met Jennifer Boersma, Marije Hellinga en Serena Hovenga die in de wachtkamer zit zij zijn de eerste finalist van dit Nederlands Kampioenschap door een vrije doorgang in de halve finale dankzij een staand nummer. Het partuur van Marsum was deze dag begonnen tegen Reduzum met Jitsina van den Bogert, Anne-Baukje Bloem en Albertina Brinksma. Het krachtverschil bleek veel te groot te zijn al snel weet partuur Jennifer de leiding te nemen en dit uit te bouwen via de 2-0 naar zelfs de 3-0. Jitsina, Anna-Baukje en Albertina haalden wel degelijk alles uit de kast maar slagen er niet in om een echte vuist te maken via de 4-0 loopt Marsum eenvoudig door de 5-0 6-2 overwinning.  Op de tweede lijst kwamen Jennifer, Marije en Serena tegenover Menaem te staan. Menaem werd gevormd door Kune Bijlsma, Anna Rixt Iedema en Ynola Lommerse.  Marsum ging ook in deze confrontatie prima van start en nemen gelijk het initiatief via de 1-0 weten zij de voorsprong uit te bouwen naar de 2-0. Wat de formatie van Menaem ook probeerde zij moesten wachten tot de 3-0 voordat zij eindelijk een bordje weten te bemachtigen. Het krachtsverschil bleek ook hier veel te groot in het voordeel van Marsum. Zij gaan met een 5-1 6-2 winst naar de 3de lijst. Zij gingen daar met een andere outsider Easterein (Mirjam Punter, Selma de Boer en  Jeska Terpstra)  de strijd om het eerste finale ticket. De winnaar bleef staan in de halve finale en had een vrije doorgang naar de finale van dit Nederlands Kampioenschap. Ondanks dat er deze dag enkele regenbuien vielen in Dronrijp haalden de meisjes alles uit de kast en zo ook Marsum. Zij namen ook in deze strijd de touwtjes in handen en nemen de leiding met 1-0. Het verschil loopt al zeer snel op als Easterein er niet in slaagt om gelijk aan te sluiten via de 2-0 wordt het 3-0. De eersten blijven tot de 4-0 een kant opgaan. Vanaf dat moment lijkt Easterein wat meer grip de wedstrijd te krijgen en zij weten een bordje aan de telegraaf te hangen. Zij lijken uitgekaatst te zijn want zij slagen er niet meer in om het tij te keren en het doek valt uiteindelijk op 5-1 6-4 voor Easterein als de opslag bal van Jeska buiten de perklijnen beland. De eerste finalist is nu bekend resteert er nog een vraag wie volgt Marsum naar de finale wordt het Wommels (Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia) of Mantgum (Jennie Terpstra, Amarins de Groot,  Marijke Keuning)

Zij gingen de strijd aan tijdens de halve finale, de verliezende formatie bleef staan op de 3de prijs. Het eerste bordje wordt door Jennie veilig gesteld als zij Rixt tot een kwaadslag weet te dwingen op de 4-6. De formatie van Wommels probeert gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Amarins goed werk verricht voor hun partuur als zij de kaats weet te behouden met haar opslag op de 0-1 2-6. Nynke, Hester en Rixt halen alles uit de kast om grip te krijgen maar slagen er maar niet in om een eerst binnen te slepen en zien het 3de verkaatste op rij naar Mantgum als Amarins het weet te verzilveren met een zitbal op de 0-2 0-6. Het krachtsverschil blijkt in de halve finale veel te groot te zijn want voor de 4de keer op rij gaat er een eerst naar de zijde van partuur Marijke als de opslag bal van Rixt buiten het perk beland op de 0-3 4-6. Eindelijk lijkt de strijd op gaan te komen als Wommels tot de 4-4 bij weet te blijven maar het is weer Amarins die goed werk verricht voor hun partuur als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-4 4-6. De strijd is echter nog niet gestreden want Wommels weet de eerste 6-6 uit het vuur te slepen en als de opslag bal van Amarins  buiten de perklijnen beland. Het zal echter niet meer mogen baten want het is Amarins die de finale veilig weet te stellen. Zij weet de laatste 2 punten  binnen te halen door op de juiste plek te staan en de bal voor de kaats te keren op de 5-1 6-0.

Er is dan nog een vraag waar in Dronrijp bij V.v.V. Sjirk de Wal nog een antwoord op moet komen wie neemt de titel over van Goenga wordt het Marsum met Jennifer Boersma, Marije Hellinga en Serena Hovenga of Mantgum met Jennie Terpstra, Amarins de Groot en Marijke Keuning. De opening en het eerste bordje aan de telegraaf is voor Mantgum als de bal van Serena buiten de perklijnen  beland op de  2-6. De strijd lijkt gelijk daarna op gang te komen als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Serena die zelf haar partuur langszij weet te brengen met een zitbal op de 0-1 6-6. De formatie van Marsum neemt gelijk daarna de touwtjes in handen en nemen de leiding over als ditmaal de opslag bal van Amarins  te kort blijkt te zijn op de 1-1 6-4. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer dient het eerst op de 6-6 te worden best. Het is Serena zelf die de voorsprong weet uit te bouwen als zij de kaats weet te behouden op de 2-1 6-6. Jennie, Amarins en Marijke proberen uit alle macht het tij te keren maar zien het hun missie daar in op niets uitlopen sterker nog met een prachtige passeerslag van Marije op de 3-1 6-2 loopt het verschil nog verder op. De strijd lijkt te zijn gestreden als Marije vanaf de boven fantastisch werk verricht en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 4-1 6-4. Even lijkt het erop dat Mantgum als nog de achtervolging weet te in zetten als Jennie de bal over de boven weet te slaan op de 5-1 2-6. Het zal echter niet meer mogen baten Marsum geeft de voorsprong niet meer uit handen en stelt de winst veilig op de 5-2 nadat Serena met wat moeite de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-2. Zij loodst daarmee hun partuur naar de overwinning in het Nederlands Kampioenschap. Het is voor het eerst dat een meisjes partuur van K.V. Foarut een prijs wint tijdens een bondswedstrijd.

Uitslag van Nederlands Kampioenschap:
1e prijs:
Marsum ( Jennifer Boersma, Marije Hellinga en Serena Hovenga)
2e prijs:
Mantgum (Marijke Keuning, Jennie Terpstra en Amarins de Groot)
3e prijs:
Wommels (Nynke Beckers, Hester Bruinsma en Rixt Wijnia)

resize753a82091bdf93df272697e1f26229c2_L13466327_560417340785994_4849309321988214460_nfoto2_groot20160618_19220620160618_19511520160618_19511020160618_19510720160618_19235220160618_19234220160618_192336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen / slider / Uitslagen / Uncategorized 0 Reacties