Hindrik van Vliet

Hindrik van der Vliet
Geboren 28 augustus 1881 te Marssum.
Overleden 1 februari 1953 te Leeuwarden.

“Sljucht en Rjucht” van 1905 schreef over Hindrik: “H. van der Vliet, berne 28 fan rispmoanne 1881, kin tige utslaan en hat it ek al gau ris wún, ú.o. yn Tsjalbert, Poppenwier, Aldeleije, Mantgum, Menaem, Sint Japik, Frentsjer, Snits en Marsum.”
Van der Vliet was voorinse, was wis, maar aan de korte kant. Hindrik kwam voor het eerst voor het voetlicht in 1899 en wel op de derde Bondswedstrijd in Sint Jacob.
Hier behaalde hij voor Foarút de kleine premie samen met Jan en Jacob Kuperus.
In 1905 won hij met Pieter Hovinga en Gerrit K. Terpstra de Bondswedstrijd, terwijl hij eveneens een aandeel had in de resultaten op de Bondswedstrijden in 1906 (derde) en 1907 (tweede).
Op de PC slaagde Hindrik van der Vliet er minder vaak in om in de prijzen te vallen. Het bleef bij een derde prijs in 1903, samen met Germ Wassenaar ( de vader van Anna Wassenaar uit Marssum) en Gerrit K. Terpstra.
Intensief heeft Van der Vliet niet meegedaan in het “grutte spul”. Dat blijkt uit de onderstaande puntenlijst. Zijn zoon Frans was eveneens een zeer verdienstelijk kaatser, ook in het pelote-spel.
Hindrik verhuisde via Baard (1907) naar Witmarsum, waar hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt als bestuurslid van de kaatsvereniging.
In het kaatsklassement aller tijden is hij 251ste met 53 punten.

Puntenlijst Hindrik van der Vliet: Eerste prijzen: Tweede prijzen: Derde-vierde prijzen: Koning:
1900 1 1 1
1901 2 3 1
1902
1903 1 2
1904 1 2 2
1905 2 4
1906
1907 1
1908
1909 1
1910 1 1
         
Totaal: 10 6 11
Bond: 1 1 1