Ereleden

Onderstaand ziet u alle ere-leden van de Kaatsvereniging. Deze personen zijn van bijzondere waarde geweest voor K.V. Foarut.

Naam: Tot erelid benoemd Bestuurslid sedert
Klaas Buisman † 1924 1900
Haije Hiemstra † 1938 1917
Cornelis W. van Wieren † 1951 1928
Anne van der Kooi † 1955 1943
Dirk Stienstra † 1960 1925
IJde Klaas van Wieren † 1965 Wegens grote verdiensten
Klaas Wassenaar † 1975 1951
Bouke Rekker † 1979 1961
Haije J. de Jong † 1980 1960
Johannes Bouma † 1987 1975
Theun van der Land † 1988 1975
Sytse Wierda 1998 1982
Bertus Boersma 1999 1981
Jos van Wieren 2002 1971
Wybren van Wieren 2010 1993
Ida Bouma 2017 2002
Coby van Wieren 2022 2004
 

Ere-voorzitters:

Riemer M. Veeman † 1911 1898
Murk Bonnema † 1982 1969