News
29
sep

Spoedvergadering K.V. Foarut

Beste leden, ouders van jeugdleden en donateurs

Na onze zeer geslaagde KNKB hoofdklasse dagen, die met behulp van veel vrijwilligers tot stand zijn gekomen,willen wij jullie graag meenemen in de problematiek waarmee onze kaatsvereniging nu te maken gaat krijgen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 leden namelijk Coby van Wieren, Maaike Herrema en Bauke Rekker.
Coby en Maaike hebben aangegeven dat zij per 2022 niet herkiesbaar zijn en treden met de algemene voorjaarsvergadering af.
Dit betekent dat alleen Bauke nog in het bestuur zit.Bauke kan en wil de vereniging niet alleen besturen.

Met het vertrek van 2 bestuursleden is het einde van het bestaansrecht van KV Foarút dus in zicht.
Dit willen wij niet laten gebeuren.Wij willen daarom graag met jullie in gesprek over hoe we de kaatsvereniging kunnen voortzetten.
We zullen hiervoor onder andere nieuwe bestuursleden nodig hebben.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe coördinatoren voor sommige commissies.
Met ingang van 2022 zoeken we onder andere mensen voor de volgende functies:
➢ Voorzitter
➢ Secretaris
➢ Algemeen lid
➢ Coördinator veld en materiaal
➢ Coördinator perkleggen
➢ Coördinator jeugdcommissie

Wij willen jullie daarom uitnodigen voor een ‘spoed’ vergadering
op maandag 11 oktober om 20.00 uur in Café t Grauwe Paard.

In 2022 bestaat KV Foarút 125 jaar.
Indien er geen bestuursleden komen, zal dit jubileum niet gevierd kunnen worden.
Dat zou toch zonde zijn?
Naast het niet doorgaan van het jubileumjaar zijn er ook andere nadelige gevolgen.
Denk maar aan:
– Geen jeugdkaatsen
– Geen afdelingsparturen
– Geen KNKB hoofdklasse dagen
– Geen feestelijke activiteiten meer op het veld
– Geen “Tsiene” meer

Dus zit het kaatsen en het dorp Marsum in je hart, kom dan op onze vergadering.
Samen moeten we er voor zorgen het kaatsen te laten bestaan!
Jullie aanwezigheid wordt daarom zeer op prijs gesteld.
Graag tot 11 oktober!!
Maaike
Coby
Bauke

Algemeen 0 Reacties