Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Informatie lidmaatschap
Welpen jongens en meisjes        :  nog geen 11 jaar
Pupillen jongens en meisjes       :  11 en nog geen 13 jaar
Schooljongens en -meisjes         :  13 en nog geen 15 jaar
Jongens en meisjes                      :  15 en nog geen 18 jaar
Senioren actief                              :  18 jaar en ouder
Peildatum: 31 december

 

Contributie
Jeugd t/m 17 jaar                           :  € 12,50 per jaar
Senioren vanaf 18 jaar                  :  € 27,50 per jaar
Sponsor (donateur)                       :  € 12,50 per jaar

 

Duur lidmaatschap
Onbepaalde tijd.

Opzegging lidmaatschap
Op grond van de statuten is opzegging van het lidmaatschap mogelijk voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari – 31 december).
Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap steeds automatisch met één jaar verlengd.
Je blijft de contributie verschuldigd over het gehele lopende jaar.
Opzegging dient per mail plaats te vinden aan kvfoarut@hotmail.com.

 

Betaling:
Per automatische incasso

 

Lid worden
Stuur een mail naar kvfoarut@hotmail.com en wij nemen contact met je op.