Bestuur & Commissies

Informatie “K.V. Foarut

Bestuur

Voorzitter
Bauke Rekker.
Leendert van Wieren                                                                                                                                                                         Tel: 06-50265898

Algemeen Secretaris
Willem Ringia
E mail: kvfoarut@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris
Silke Meesters
Franjumbuorren 4
9034TA Marsum
06-41856428

Penningmeester & Ledenadministratie
Sjoerd Hovenga
E mail: kvfoarut@hotmail.com

Algemeen bestuurslid
Stephan Bijlsma

Jeugdcommissie
Secretariaat
Email adres                            jeugdkvfoarut@hotmail.com

 

Commissies

KV Foarut heeft een aantal commissies. Onderstaand worden de taken van deze commissies benoemd.

1.Jeugdcommissie
De jeugdcommissie houdt zich in de volle breedte bezig met het jeugdkaatsen t/m 16 jaar
Secretariaat:
Maaike Dijkstra-Herrema
E mail: jeugdkvfoarut@hotmail.com

2.Ledenpartij commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de ledenpartijen

3.Commissie competitieleiders senioren
De competitieleiders hebben als taak om wekelijks de loting van het competitiekaatsen te verzorgen en het puntenklassement bij te houden

4 Commissie veld en beheer
Deze commissie neemt het onderhoud van het kaatsveld en materiaal/materieel voor haar rekening

5.Commissie perkleggen
De perkleggers zorgen ervoor dat bij alle wedstrijden volgens de kaatsagenda de perken worden gelegd en na de wedstrijd worden opgeruimd

6.Commissie inkoop en catering
Deze commissie heeft als taak om de inkoop en de catering tijdens alle KNKB wedstrijden te regelen

7.Commissie merke opbouw
Deze commissie is verantwoordelijke voor de gehele opbouw en afbraak tijdens de KNKB hoofdklasse dagen met de Marsum Merke.