Algemene ledenvergadering

Conform de statuten dient ieder jaar binnen 6 maand na afsluiten van het boekjaar een algemene ledenvergadering te worden uitgeschreven.
Het boekjaar loopt van 1 januari – 31 december.
Alle jeugd- en actieve leden hebben stemrecht in de vergadering.

Voor wie
-(Ouders van) jeugdleden t/m 16 jaar
-Actieve leden vanaf 17 jaar
-Sponsorleden (donateurs)

Wanneer
0p 20 maart 2023 de vergadering gehouden.

Locatie
Café t Grauwe Paard

Wijze van uitnodiging

Via de mail ontvangen de leden de uitnodiging.
Daarnaast wordt de agenda op de website www.kv-foarut.nl geplaatst.
Tevens zijn de notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering te raadplegen op de website.

2022 Notulen ALV Foarut 28-03-2022