Hotze Rusticus

Hotze Rusticus.
Geboren 31 mei 1963 te Lollum.

Hotze Rusticus kaatste als schooljongen bij de CFK.
Hij won voor Lollum een vierde prijs op de Schooljongensbond van de CFK. In 1978 stapte hij over naar de KNKB en kaatste bij de jongens voor Arum.
Op de Jongensbond behaalde hij twee maal de eerste en één keer de tweede prijs.
De Freule won hij in 1980 met wijlen R. Wiersma en J. Hibma.
De Jong-Nederland won hij voor Arum, en voor Groningen behaalde hij een tweede, derde en een vijfde prijs. Van 1982 tot juli 1996 speelde hij in de eerste klas, later hoofd-klasse.
Door het niet eens te zijn met de technische commissie van de KNKB brak Hotze Rusticus abrupt zijn kaatsloopbaan af.
Voor Arum en Groningen behaalde hij op de Bond een tweede, derde en vierde prijs.
In 1987 verhuisde hij naar Marssum.
Hotze Rusticus behaalde in 1989 de overwinning op de PC met Joop Bierma (koning) en Sake Porte. In 1986 werd het een derde prijs.
In 1994 won hij wederom de PC, nu met Coos Veltman en Johannes van Dijk.
In de eerste- en hoofdklasse behaalde hij in totaal 57 eerste, 63 tweede en 73 derde-vierde prijzen.
Op de kaatslijst aller tijden staat hij met 370 punten op de 29ste plaats.
Hij behaalde zes koningstitels.

Puntenlijst van Hotze Rusticus

Jaar:
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Totaal:
Bond:

Eerste prijzen:


2
4
2
4
4
5
8
2
3
7
8
6
2

57

Tweede prijzen:

1
5
4
2
5
5
7
7
5
6
5
3
6
2

63
2

Derde-vierde prijzen:

2
7
3
4
5
6
2
6
12
6
5
5
4
6

73
2

Koning: 1


1
1

1


1


1

6