van Wierens

Kaatskenners, zeker de oudere, noemen een dorp als Marssum in één adem met de gebroeders Van Wieren.
Het is ook een uniek feit: vier jongens uit één gezin, die allen meekaatsten tussen de toppers van Friesland.
Robert (1942), Klaas (1944), Jos (1946) en Wybren (1953) vertegenwoordigden Marssum met succes op diverse partijen.
Als individuele kaatsers boekten zij heel wat overwinningen. Klaas en Wiebren waren daarin het meest succesvol.
Al kon hij wel een balletje slaan, toch was vader Wybren niet in de gelegenheid om de jongens het spel te leren of om met hen langs de kaatsvelden te reizen.
Door een drukke kapperszaak was hij, ook op zaterdag, plaatsgebonden. En dat geldt ook voor moeder Henriëtte, die tegelijkertijd een dameskapsalon draaiende hield.
Het is misschien maar goed geweest voor de broertjes Van Wieren dat er nog twee oudere zussen waren: Marianne en Tiny.
Een deel van de verzorging namen zij voor hun rekening. Het kaatsen leerden de jongens wel op het schoolplein, van oudere jongens en van elkaar.
Al in het vroege voorjaar kwam de rubberen bal te voorschijn.

In het fijne grind waren met de punt van de klomp al gauw de lijnen getrokken. Twee perken, meer ruimte was er niet. Dus wie eerst was, kon meedoen.
Er werd onder alle omstandigheden fanatiek gekaatst. En kwamen de Marssumer jongens dan later op het veld, dan was de basis al gelegd.
Stimulerend voor de broers was ook omke Anne. Anne van der Kooi, getrouwd met de zuster van vader Wybren, was heel aktief in de vereniging en motiveerde de jongens enorm.
Zijn enthousiasme bracht teweeg, dat de jongens zich voor hem in het zweet kaatsten.
De gewonnen prijzen werden vaak het eerst aan hem getoond. Zelfs als omke in het ziekenhuis verbleef fietsten de jongens met de krans om de nek naar het ziekenhuishek en toonden die aan omke achter het raam.
Elk van de vier broers ontwikkelde zich later op eigen wijze, zowel op het kaatsveld, als later op het bestuurlijke vlak.


klik op een Naam voor info:

– Robert
– Klaas
– Jos
– Wiebren

bron: Jubileumboek Kv Foarút, Auteur: Jelle Bangma