Jacob Kuperus

Jacob Kuperus
Geboren 6 mei 1878 te Marssum.
Overleden 21 oktober 1973 in het rusthuis te Berlikum

Als broer van dé Jan Kuperus stond Jacob min of meer in de schaduw.
Hoewel hij maar een jaar of vijf actief kaatser is geweest, waren zijn capaciteiten aanzienlijk.
Hij kaatste op de vrije formatiewedstrijden vaak als opslager met Jan Reitsma senior en dat wilde wel wat zeggen.
De PC heeft Jacob Kuperus nooit kunnen winnen. In 1898 behaalde hij de tweede prijs met Anne en Eeltje Groeneveld van Beetgum.
In 1902 won hij op de PC een derde prijs met Jan Reitsma en Meindert Helfrich.
Voor Foarút won hij met zijn broer Jan en Tjeerd Terpstra de Bondswedstrijd in 1900.
Ze behaalden van 1899 tot 1907 op de Bondspartij een eerste prijs, twee tweede prijzen, twee derde prijzen en een vierde prijs.
In 1902 was Jacob derde in het jaarklassement met 25 punten, achter Jan Kuperus en Jan Reitsma senior.
In het kaatsklassement aller tijden neemt hij de 167ste plaats in met 91 punten.

Puntenlijst Jacob Kuperus:
Jaar:
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Totaal:
Bond:

Eerste prijzen:

1
3
2
3
6
1
1
1
1

15
1

Tweede prijzen:

2
5
2
1
2
2


3

14
2

Derde-vierde prijzen:

3
2


3
12

18
3

Koning: