News
3
jun

Federatie regio wedstrijd

Na een mooie zonnige morgen zijn de uiteindelijke winnaars van de regio federatiewedstrijd in Marsum geworden :
Welpenmeisjes
1e Prijs:Linda van der Meer Dronryp.
2e prijs:Nathalie Andringa Berltsum.
3e prijs:Naomi Schaaf Bitgummole.
4e prijs:Rianne Osinga Ingelum.
5e prijs:Karina Mollema Dronryp.
Welpen jongens
1e prijs:Douwe Palsma Menaam.
2e prijs:Luca Visser Dronryp.
3e prijs:Jort de Kroon Dronryp.
4e prijs:Jurre Dijkstra Dronryp.
5e prijs:Joachim Schaaf Bitgummole.
Pupillen
1e prijs:Ragna Langhout Dronryp.
2e prijs:Vincent Gerlofsma Berltsum.
3e prijs:Erwin Vos Skingen.

Er werd individueel gekaatst.
Alle prijs winnaars van harte gefeliciteerd !!!!
Een woord van dank voor de vrijwilligers!!

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties