News
4
jul

KNKB schoolmeisjes A+B

Vandaag hadden wij de KNKB Schoolmeisjes op bezoek.
Onder warme weersomstandigheden maar met een zacht briesje was het goed vertoeven op de Tsiene.
Er werd gekaatst in A klasse en B klasse +herkansing.
We gingen om 10.00 uur van start met 15 (2-tallen) in de B klasse.
De kransen werden aangeboden door:Dhr A Joostema.
Rond 16.00  uur werden de prijzen uitgedeeld aan:

Winnaarsronde :
1e prijs:Aniek Koopmans Witmarsum,Brecht Renema Heeg.
2e prijs:Mara Anna Kuipers Franeker,Anna lotte van Beem Dronryp.
3e prijs:Nina-Claire Wijning St Anna Par,Lyanne Wiedijk Mantgum.
3de prijs:Inez Bosch Arum,Rikst Baarda Britswert.
Verliezersronde:
1e prijs:Martsen van der Goot Goenga,Lisanne Venema Lollum.

In de A klasse gingen we met 6 partuur van start om 10.00 uur.
Zij kaatsten poule,hier waren de prijzen voor:
1e prijs:Marije Bokma Stiens,Selma van der Wal Menaam.
2e prijs:Suzanna Allema Niawier,Fardau Krottje Dronryp.

Allen van harte gefeliciteerd!!
We kunnen terug zien op een mooie kaatsdag.
Alle vrijwilligers,en ouders bedankt voor jullie inzet.

Bij alle evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt worden welke worden gebruikt voor het promoten van het evenement, het promoten van de kaatssport en de kaatsvereniging.
Tevens kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter ondersteuning van het wedstrijdverslag en het brengen van kaatsnieuws.
Wees je er van bewust dat als je deelneemt aan een evenement of hierbij toeschouwer bent er beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd kan worden waarop je zichtbaar bent.
Indien je hiertegen bezwaar hebt, kunt je dit mailen aan kvfoarut@hotmail.com.

 

Algemeen / Fotoalbum / slider / Uncategorized 0 Reacties