News
16
aug

KNKB Meisjes VF

Vandaag was er de KNKB  Meisjes vrije formatie
de prijzen waren voor :
Winnaarsronde :

_DSC0499
1e prijs:Jennie Terpstra Mantgum,Louise Krol Ee.

_DSC0497
2e prijs:LeilaMoubakker Redhuzum,Anneke Smid Witmarsum,Aletta van Popta Lollum.

_DSC0496
3e prijs:Simona Kootstra Minnertsga,Hiske Zeinstra Peins,Jildou Felkers Stiens.

Verliezersronde:

_DSC0494a
1e prijs:Lotte Delgrosso Marsum,Anne-Rixt Cnossen Bolsward,Serena Hovenga Marsum.

_DSC0493
2e prijs:Lisette Tolsma Dronrijp,Rianne Nutma Winsum,Jeska Terpstra Easterein.

_DSC0492
3e prijs:Hester Zijlstra Berltsum,Margriet Miedema Berltsum,Alien Hoekstra Harlingen.

 

Algemeen / Uitslagen 0 Reacties