News
15
mei

Update betreft kaatsactiviteiten

Voor uitgebreide informatie klik op onderstaande link :

https://www.knkb.nl/pageid=17696/informatie_irt_Corona.html

Hallo Kaatsvrienden,

Hier een Corona update van ons.
Het zijn bijzondere en heftige tijden waar wij nu met z`n allen doorheen moeten gaan.
Het kaatsseizoen verloopt helaas dan ook totaal anders dan jullie van ons gewend zijn.

Afgelopen week heeft de KNKB besloten om alle regio- en KNKB wedstrijden
tot 1 september 2020 te schrappen.
De KNKB is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve meter context.
Daarnaast speelt de richtlijn ‘ruimte en verplaatsing’ (RIVM) een grote rol in het besluit.

Wij als KV bestuur hebben daarom helaas ook moeten besluiten om in 1e instantie
alle wedstrijden tot 1 september op de Tsiene ook te moeten laten vervallen.
Ook het competitiekaatsen kan helaas niet opgestart worden.

Wel starten we a.s dinsdag 19 mei met de trainingen voor de jeugd tm 12 jaar.
Zolang we ons houden aan de gestelde richtlijnen en protocollen,mogen deze gelukkig wel doorgaan.
De jeugd die mee mag trainen, zal benaderd worden door de JC.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten en zodra er wijzigingen zijn,
zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen.
Misschien krijgen we later in het seizoen nog de kans om ook de senioren nog een balletje te laten slaan.
Het zou mooi zijn.

We hopen dat jullie er begrip voor hebben dat we nu geen andere keus hebben om eerst dit besluit te moeten nemen.

Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur KV Foarut

(Ter info: zie onderstaand bericht van de KNKB .)

De KNKB heeft besloten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 1
september 2020 te schrappen. De KNKB is van mening dat er geen sprake
kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve meter context. De
richtlijn ‘ruimte en verplaatsing’ (RIVM) speelt eveneens een grote rol
in het besluit.

Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘verantwoord sporten’ biedt ruimte
voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten bij de plaatselijke
kaatsverenigingen. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn
mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de
anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke
doel is primair om te sporten en te bewegen. De KNKB adviseert haar
aangesloten leden dat er ruimte is voor kaatstraining en
competitiekaatsen.

De optie om dit uit te breiden naar ledenwedstrijden wordt op dit moment
onderzocht, hierover is intensief contact met NOC*NSF. Ontwikkelingen
worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de
KNKB bovenstaande uitgangspunten met het zogenaamde ‘nee, tenzij
principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende
overheidsmaatregelen.

Of het kaatsseizoen wordt verlengd na 1 september is afhankelijk van de
ontwikkeling van het coronavirus en hiermee samenhangend de
overheidsbesluiten. Intern zullen we een alternatieve verkorte
wedstrijdagenda onderzoeken. Draagvlak en mogelijkheden bij verenigingen
en kaatsers zijn hierbij eveneens van belang.

In de eerste helft van juli wil de KNKB haar jaarvergadering proberen te
organiseren.

 

Algemeen / slider 0 Reacties