News
2
jul

Marsumers in de prijzen

Afgelopen zaterdag behaalden Serena Hovenga Lotte Delgrosso en Marije Hellinga
de 3e prijs op de Jong Famme partij in Mantgum.
Een prachtige prestatie!!
En ook in de federatie viel Jesse Miedema in de prijzen,
hier werd individueel gekaatst en behaalde hij de 6e prijs in Ingelum.
Allen van harte gefeliciteerd!!

Algemeen / Uitslagen 0 Reacties