News
23
jul

KNKB Dames 1e klas

Er stonden vandaag 14 partuur op de lijst bij de dames 1e klas VF +herkansing.
Er werd slecht weer voorspeld dus er was extra douche en kleedgelegenheid geregeld.
Echter de weergoden waren ons gunstig gezind de buien gingen mooi om Marsum heen.
Maar 2x een paar stevige buien en bij de finales maar dat mocht de pret niet drukken .
Om 10.00 uur gingen de dames allemaal van start  en even na 15.00 uur was de partij afgelopen.
De uiteindelijke winnaars waren:
De Winnaarsronde:


1e prijs:Janneke Terpstra Wolsum,Klasina Huistra Reduzum,Annelien Broersma Leeuwarden.
2e prijs:Jeanette Jansma Dronryp,Sigrid de Jong Blauwhuis,Marije Hellinga Deinum.
3e prijs:Sietske Okkema Easterein,Marije Hiemstra Easterein,Nynke Sinnema Grou.
3e prijs:Hester de Boer Deinum,Ymkje Yntema Grou,Aluca Bouma Grou.
Herkansing.
1e prijs:Anna Brecht Bruinsma Wommels,Mariska Hoogland Bitgummole,Melissa Rianne Hiemstra Stiens.
2e prijs:Boukje Houtsma Groningen,Sanne Hylkema Gauw,Anke Rinsma Reduzum.
Een woord van dank aan K Hylkema die de afwezige T kuipers verving en  onze clubscheidsrechter  W van Wieren voortreffelijk assisteerde.
We kunnen wederom terug zien op een geslaagde kaatsdag waar het plezier voorop staat, mede dank zij de in zet van onze  vrijwilligers .

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties