News
8
sep

Dames Hoofdklasse

Nynke, Marte en Manon in de kransen bij kaatsvereniging “Foarút” tijdens de Marsumer Merke.

Marsum. Het kaatsveld aan de Hegedijk vormde op zaterdag 8 september 2018 het decor waar de dames hoofdklas in actie kwamen. Zij openden op deze dag het Marsumer keatsweekeinde tijdens de Marsumer Merke. In een prachtig aangeklede Arena met daarnaast een grote feest tent betraden in totaal 8 partuur de groene kaatsmat. Het is de een na laatste wedstrijd van het seizoen bij de dames zij sluiten volgende week zaterdag af in Leeuwarden tijdens de Olde Hove partij. Onder goede weersomstandigheden een zonnetje afgewisseld met bewolking en een hele kleine spat regen maar wel een stevig wind die wat schuin over het veld waaide gingen zij met elkaar de strijd in een door elkaar loten wedstrijd. Om klokslag 12:00 gaf de heer W. Joustra het startsein en stuurden de dames de eerste ballen richting de perken. Tineke Dijkstra was deze dag via het lot gekoppeld aan Maaike Osinga en Marrit Zeinstra en betraden als eerste de arena om op jacht te gaan naar de fel begeerde kransen en daarvoor moesten zij op de eerste omloop eerst zien te winnen van Anna Brecht Bruinsma, Sandra Hofstra en Simona Kootstra. Het eerste bordje aan de telegraaf deze dag kwam aan de zijde van partuur Tineke te hangen als de opgeslagen bal van Simona buiten het perk beland op de 6-4. De vliegende start in deze partij is voor Tineke, Maaike en Marrit als zij ook het 2de op rij verkaatste eerst weten binnen te slepen als zij de kaats weten te passeren op de 1-0 6-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als ditmaal Anna Brecht de bal zo naar het perk weet te sturen dat zij Maaike tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-0 4-6. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen want door goed opslag werk van Tineke zij slaagt er in om Simona tot een kwaadslag te dwingen op de 2-1 6-0 en daarmee de voorsprong weer uit te bouwen. Anna Brecht, Sandra en Simona proberen het wel maar slagen er niet in om een echte vuist te maken om de partij in hun voordeel te doen kantelen. Het is Maaike die hun 4de bordje aan de telegraag weet te hangen als zij de bal over de boven doet vliegen op de 3-1 6-2. De strijd is daarmee gestreden want Tineke, Maaike en Marrit komen niet echt meer in de problemen en weten vervolgens als eerste het 5de bordje binnen te halen als Marrit er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 4-1 6-4. Tineke slaagt er vervolgens zelf in om haar partuur naar de 2de lijst te loodsen als zij zelf de laatste 2 punten weet te verzilveren door op de 5-1 6-2 de bal tot voor de kaats te retourneren.

Een prachtige strijd was de 2de partij van deze mooie zaterdag in Marsum waarin Anne Monfils samen met Hiske Zeinstra en Aukje van Kuiken tegenover Elly Hofman, Anouk Tolsma en Melissa Rianne Hiemstra stonden. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte gedurende de gehele partij. Het begin beloofde gelijk een klapper want het eerste verkaatste eerst dient gelijk al op de 6-6 te worden beslist. Als de opgeslagen bal van Elly te kort blijkt te zijn en voor het perk beland neemt partuur Anne de leiding. De telegraaf keert echter al snel daarna weer terug in balans als Elly samen met haar maten Anouk en Melissa een 0-6 voorsprong bijna in rook op zien gaan maar als nog weten toe te slaan op de 1-0 6-6 als ditmaal Elly er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren en daarmee de balans weer terug weet te doen keren op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen en zeer spannend in het binnen halen van de bordjes. Voor de 3de keer op rij dient de beslissing te vallen op de 6-6 als Anne er met haar opslag in slaagt om Anouk en Melissa Rianne met lege handen achter te laten nemen zij voor de 2de keer de leiding. De formatie van Elly blijft echter knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zo is er in deze partij voor de 4de keer op rij een 6-6. Als de opgeslagen bal van Elly buiten de perklijnen beland loopt het verschil op naar de 3-1. Anne, Hiske en Aukje lijken de touwtjes in handen te hebben als zij als eerste het 4de bordje weten te bereiken door goed werk van Anne zij weet zelf de bal voor de kaats te keren op de 3-1 6-2. De spanning keert al snel weer terug in de verkaatste eersten want voor de 5de keer in zes verkaatste eersten is daar wederom de 6-6. Als Anne er in slaagt om een prachtige zitbal te plaatsen op het perk van Anouk en Melissa Rianne weet zij haar partuur als eerste aan het 5de eerst te helpen. De formatie van Elly weet als nog een 2de bordje uit het vuur te slepen door goed werk van Melissa als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-1 4-6. De inhaalrace zal echter te laat komen want als de opgeslagen bal van Elly op de 5-2 6-4 buiten de perklijnen valt moet zij met haar maten de handdoek als nog werpen.

Sietske Okkema vormde oorspronkelijk een formatie met Wiljo Sybrandy en Annelien Broersma maar Wiljo had haar deze dag afgemeld met een blessure waardoor er bijgeloot moest worden en het is Sandra Hofstra die uiteindelijk het goede lootje weet te trekken waardoor zij samen met Sietske en Annelien de strijd aan ging met de formatie van Nynke Sybrandy, Marte Altenburg en Manon Scheepstra. Het werd de spannendste partij van de eerste lijst bij kaatsvereniging  Foarút. Beide parturen bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn. Via een snel verkaatst eerst weet de formatie van Nynke de leiding te nemen in deze partij wanneer Sietske er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 0-6. De bal krijgt net te weinig snelheid mee waardoor deze net voor het perk beland. De telegraaf keert echter al snel weer terug in de balans wanneer het perk van Sandra en Annelien de kaats weet te passeren op de 1-0 2-6. Het blijft in deze partij stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes. Voor de 2de keer in deze partij weet Sietske met haar maten de leiding te nemen als zij zelf op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 6-0. Zij weten deze voorsprong niet vast te houden want in een zeer zwaar bevochten eerst weet Manon aan het langste eind te trekken als zij de bal over de boven doet vliegen op de 2-1 6-6. De strijd is dan eindelijk losgebarsten want voor de 2de keer moet het bordje op de 6-6 beslist worden en is het weer Sietske die het weet te verzilveren ditmaal laat zij het perk van Marte en Manon met lege handen achter als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-2 6-6. Het lijkt er op dat beide parturen elkaar aan een zeer dun touwtje vast houden want als ditmaal de bal van Sietske in een zeer zwaar bevochten eerst buiten het perk beland op de 3-2 6-6 keert het evenwicht voor de 3de keer terug in deze partij. Het zevende te verkaatsen bordje wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen in een partij. Als de opgeslagen bal van Nynke op de 3-3 6-6 buiten het perk valt neemt partuur Sietske weer de leiding. Zij slaagt er samen met Sandra en Annelien niet in om deze voorsprong vast te houden want de telegraaf keert voor de 4de keer terug in evenwicht. Even lijkt het er op dat Nynke samen met Marte en Manon als nog aan het langste eind gaan trekken als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken wanneer Nynke de bal voor de kaats weet te keren op de 4-4 0-6. De strijd blijkt verre van gestreden want Sietske weigert met Sandra en Annelien de handdoek te gooien en ook zij weten het 5de bordje te bereiken wanneer de opgeslagen bal van Nynke buiten de perklijnen valt op de 4-5 6-6. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan forceren wie er naar de 2de lijst in Marsum zal gaan. Het is Manon die de winst als nog weet binnen te slepen als zij het perk van Sandra en Annelien met lege handen achter weet te laten en een zitbal weet te plaatsen op de 5-5 4-6.

Als laatste betrad Ilse Tuinenga samen met Jeska Terpstra en Ineke van der Ploeg de arena om de strijd aan te gaan met Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Louise Krol. De opening is voor partuur Ilse als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen en daarmee de leiding weten te nemen. Het is Margriet die al snel daarna beide parturen weer op gelijke hoogte weet te brengen als zij de boven weet te vinden op de 1-0 4-6. Het lijkt er vervolgens op dat Wybrig samen met Margriet en Louise de touwtjes in handen weten te nemen als zij als eerste het 2de bordje aan de telegraaf weten te hangen als ditmaal Wybrig het perk van Jeska en Ineke met lege handen achter laat door een zitbal te plaatsen op de 1-1 4-6. De formatie van Ilse moet dan in de achtervolging maar slaagt er niet in om weer langszij te komen sterker nog het verschil loopt verder op wanneer de opslagen bal van Ilse te veel snelheid mee krijgt en over het perk heen vliegt op de 1-2 2-6. De strijd lijkt vervolgens weer echt op gang te komen als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist moet worden. Als Wybrig de bal zo naar het perk weet te sturen dat Ineke deze nog goed weet te verwerken en de bal over de kwaat vliegt loopt het verschil op naar de 1-4. Ilse, Jeska en Ineke blijven echter knokken voor de punten en weten een 2de eerst uit het vuur te slepen als Jeska een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-4 6-0. Strijd is er volop om elke 2 punten aan de telegraaf waardoor voor de 2de keer een beslissing valt op de 6-6. Met een prachtige uithaal weet Louise de boven te vinden en daarmee hun partuur op de 2-5 voorsprong weet te zetten. De formatie van Ilse blijft er voor gaan en weigert zich neer te leggen bij een nederlaag. In een trik trak situatie is Ilse er heel snel bij in het tussenspel en weet zij als nog de boven te vinden op de 6-6 waardoor de achterstand terug loopt naar de 3-5. Beide parturen halen tot en met de laatste slag alles uit de kast om naar de 2de omloop te gaan in Marsum. Het is Margriet die er voor zorgt dat zij aan het langste einde weet te trekken wanneer zij de kaats weet te passeren op de 3-5 6-6.

Het was weer een mooie kaatsdag in Marsum met veel publiek om de lijnen van de arena waarin de overgebleven 4 parturen met elkaar de strijd aangaan om de fel begeerde tickets die recht geven op een finale plekje waarin vervolgens gestreden om de prachtige kransen. Kaatsvereniging Foarút had weer alle registers open getrokken om er een geslaagde kaats dag van te maken. Tineke Dijkstra betreed samen met Maaike Osinga en Marrit Zeinstra als eerste de arena om de strijd aan te gaan met Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Aukje van Kuiken. Het begin van de partij is voor de formatie van Tineke als zij er in slagen om het eerste bordje te verzilveren op de 6-4. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld is er een 2-1 voorsprong er voor Tineke, Maaike en Marrit. De strijd lijkt vervolgens ook hier echt op gang te komen want voor de 1ste keer is daar de 6-6 en wanneer Aukje de bal over de boven doet vliegen komen zij weer langszij op de 2-2. De strijd is er niet minder spannend om want voor de 2de keer op de 6-6 dient er een beslissing te vallen. Als Hiske de bal op de 2-2 6-6 naar het perk mag sturen en deze niet de goede richting mee weet te geven en deze buiten valt neemt partuur Tineke de leiding over in deze partij met 3-2. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en blijven beide alles uit de kast halen om de punten binnen te slepen waardoor er voor de 3de keer een beslissing op de 6-6 aan te pas moet komen. Met een prachtige uithaal weet Marrit de boven te vinden en daarmee hun partuur op het 5de eerst weet te zetten. Anne blijft het met Hiske en Aukje proberen maar moeten toezien dat het 5de eerst richting partuur Tineke gaat als ditmaal de opgeslagen bal van Anne te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 4-2 6-4. De formatie van Tineke komt niet meer in de problemen en weten zich als eerste voor de finale in Marsum te plaatsen als zij Maaike er in slaagt om de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 5-2 6-4.

De tegenstanders komen uit de 2de partij van de 2de omloop tijdens deze door elkaar loten bij kaatsvereniging Foarút waarin Nynke Sybrandy samen met Marte Altenburg en Manon Scheepstra tegen de formatie van Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Louise Krol staat. Het eerste bordje aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Nynke te hangen als de opgeslagen bal van Wybrig te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 6-4. Het begin van deze partij is voor Nynke, Marte en Manon als zij voor de 2de keer op rij een bordje weten binnen te halen als ditmaal Louise de bal naar het perk mag sturen op de 1-0 6-2 en zij de bal niet de goede richting mee weet te geven en deze buiten het perk beland. Het partuur van Nynke heeft daarmee de touwtjes in handen en weten zelfs de voorsprong als snel daarna uit te bouwen wanneer Manon op de goede plek staat in het tussenspel en er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren op de 2-0 6-2 en daarmee hun 3de bordje aan de telegraaf weet te hangen. Eindelijk lijkt de wedstrijd als nog op gang te komen wanneer Margriet hun eerste bordje weet te verzilveren door de bal over de boven te laten vliegen op de 3-0 2-6. Beide parturen geven elkaar vervolgens niets toe in het daarop verkaatste eerst waardoor de beslissing valt op de en wanneer Nynke de bal zo naar het perk weet te brengen en Louise deze niet goed weet te verwerken en deze over kwaad vliegt loopt het verschil verder op naar de 4-1. Wybrig, Margriet en Louise weigeren zich neer te leggen bij een nederlaag en blijven alles uit de kast halen om het tij te doen keren. In een zwaar bevochten eerst is het weer Margriet die een bordje weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden op de 4-1 6-6. De inhaalrace zal echter te laat komen want de strijd is gestreden als ditmaal Manon het 5de eerst weet te bemachtigen voor hun partuur als zij de bal over de boven doet vliegen op de 4-2 6-2. Nynke, Marte en Manon laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en weten de finale te bereiken door goed werk van Nynke in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-2 6-0.

Voordat de finalisten gaan bepalen wie er deze dag de kransen mee naar huis mag nemen was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets waarin Anne Monfils samen met Hiske Zeinstra en Aukje van Kuiken tegenover de formatie van Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Louise Krol stonden. Anne weet voor hun partuur de strijd open te breken als zij de bal op zo’n wijze naar het perk weet te sturen dat Louise deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad vliegt op de 6-4. De vliegende start in deze partij is de voor Anne en haar maten als ditmaal Hiske op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker lijkt het partuur van Wybrig meer grip te krijgen op de partij en zij weten de achterstand te verkleinen als Margriet op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-0 4-6. Beide parturen geven elkaar in het daarop verkaatste eerst niets toe waardoor de balans blijft tot aan de 6-6. Als Margriet in dit zwaar bevochten eerst de bal voor de kaats weet te keren is de stand weer gelijk op de 2-2. Zij slagen er echter niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen sterker nog door goed werk van Hiske zij weet de kaats te passeren op de 2-2 6-2 neemt partuur Anne weer de leiding in deze partij. Even lijken Wybrig, Margriet en Louise even geen passend antwoord te kunnen vinden waarvan Anne, Hiske en Aukje lijken te profiteren door weer Hiske zij staat ditmaal op de goede plek in het tussenspel om de bal voor de kaats te keren op de 3-2 6-4. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden wanneer de opgeslagen bal van Louise op de 4-2 6-4 buiten de perklijnen beland. Het partuur van Anne lijkt dan op weg naar de 3de prijs is Marsum maar niets blijkt minder waar. De formatie van Wybrig probeert door omzettingen als nog het tij te doen keren. Margriet en Wybrig ruilen van opslag waardoor Margriet de van minst opslag voor haar rekening gaat nemen en Louise de van best. De spanning keert langzaam maar zeker terug wanneer de opgeslagen bal van Anne buiten het perk beland op de 5-2 4-6 waardoor het verschil terug loopt naar de 2 eersten. Als Anne samen met Hiske en Aukje er maar niet in slagen om de winst veilig te stellen weet het perk van Louise en Margriet de kaats te passeren op de 5-3 4-6 en daarmee de aansluiting te herstellen. De telegraaf keert zelfs weer geheel terug in evenwicht wanneer Louise hun 5de eerst weet te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 0-6. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen wie er met de 3de prijs vandoor zal gaan. Als Louise de bal zo naar het perk weet te sturen op de 5-5 4-6 dat Aukje deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn beland is de strijd gestreden en gaat de 3e prijs naar Wybrig, Margriet en Louise.

In de een na laatste finale van het seizoen bij de dames begint Tineke Dijkstra samen met Maaike Osinga en Marrit Zeinstra aan de opslag tegen Nynke Sybrandy, Marte Altenburg en Manon Scheepstra. Zij gaan uitmaken wie bij kaatsverening Foarút de kransen mee mag nemen. Het werd een mooi slot van deze mooie kaatsdag in Marsum. Het is Tineke zelf die haar partuur gelijk op het goede spoor weet te zetten als zij de bal zelf naar het perk mag sturen om deze vervolgens zelf voor de kaats te keren op de 6-4. De start is voor Tineke en haar maten want gelijk in het daarop verkaatste eerst valt de beslissing op de 6-6 en is het weer Tineke die de bal naar het perk mag sturen en wanneer zij Marte en Manon met lege handen achter weet te laten komen zijn op een 2-0 voorsprong. De finale lijkt vervolgens op gang te komen als ook het partuur van Nynke een bordje weet te bemachtigen wanneer zij zelf er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 2-0 2-6. De telegraaf keert op dat moment niet terug in evenwicht want in een zwaar bevochten eerst weet Maaike toe te slaan als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 6-6. Nynke moet vervolgens met Marte en Manon de achtervolging in zetten om het tij te doen keren en wanneer Marte er in het tussenspel goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 4-6 is de spanning terug in deze finale. Nynke probeert met haar partuur langszij te komen maar moeten toezien dat Tineke haar partuur aan het 4de bordje weet te helpen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-2 6-6. Er lijkt dus niets aan de hand en zij lijkt het initiatief te hebben in deze strijd. De spanning keert echter terug in deze finale door goed werk van Manon als er in slaagt om het belangrijke zevende eerst binnen te halen wanneer zij de boven weet te vinden op de 4-2 2-6. Tineke, Maaike en Marrit lijken vervolgens even de grip kwijt te zijn en zien de telegraaf vervolgens weer in evenwicht komen wanneer Marte de boven weet te vinden op de 4-3 2-6. Het lijkt er vervolgens op dat wie er in slaagt om als eerste het 5de bordje aan de telegraaf te hangen maakt een mooie kans om deze finale winnend af te sluiten. Als het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 4-4 4-6 neemt partuur Nynke de leiding over met 4-5. Dit buitenkansje laten zij zich niet meer ontnemen en via een zeer snel verkaatst eerst weet Nynke zelf de kransen veilig te stellen als zij het perk van Maaike en Marrit met lege handen achter op de 4-5 0-6 als zij een zitbal weet te plaatsen en daarmee de kransen en de winst in Marsum bij kaatsvereniging Foarút veilig te stellen.

Uitslag Marsum:
1e prijs:

Nynke Sybrandy                                  Huizum
Marte Altenburg                                 Grou
Manon Scheepstra                              Huizum

2e prijs:
Tineke Dijkstra                                     Wjelsrijp
Maaike Osinga                                     Franeker
Marrit Zeinstra                                     Groningen

3de prijs:
Wybrig Bakker                                      Terzoal
Margriet Bakker                                    Easterlittens
Louise Krol                                             EE

Met dank aan Henk Hempenius!!!

Bij alle evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt worden welke worden gebruikt voor het promoten van het evenement, het promoten van de kaatssport en de kaatsvereniging.
Tevens kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter ondersteuning van het wedstrijdverslag en het brengen van kaatsnieuws.
 
Wees je er van bewust dat als je deelneemt aan een evenement of hierbij toeschouwer bent er beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd kan worden waarop je zichtbaar bent.
Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit melden bij het bestuur van Kv Foarut .

 

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties