News
8
sep

KNKB Dames hoofdklasse

Serena en Lotte winnen in eigen dorp samen met Harmke Uitnodiging tijdens Marsumer Merke.

Marsum. Het is zaterdag 7 september 2019 de dames hoofdklas betreed deze dag voor de een na laatste keer de groene kaatsmat. Het decor is de prachtig aangeklede arena op het kaatsveld van kaatsvereniging “Foarút” liggend aan de hegedyk voor het Poptaslot. Traditioneel getrouw zijn de dames altijd te gast bij deze vereniging tijdens de Marsumer Merke. Onder wisselende weersomstandigheden met zo nu en dan zon afgewisseld door een regenbui waren in totaal 24 dames afgereisd naar Marsum. Zij verkaatsten deze dag een uitnodigingswedstrijd met 8 partuur op de lijst. De leiding was deze dag in handen van de heer K. Hylkema. Om klokslag 11:00 stuurden de dames opslagers de eerste ballen naar de perken.

Het spits werd afgebeten door Annet de Haan, Anke Winkel en Melissa Rianne Hiemstra die na de terugkeer van een blessure vandaag weer vol aan de bak kon. Samen gingen zij op de eerste omloop de strijd aan met Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het is Annet die er in slaagt om de partij in hun voordeel open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Klasine en Annelien op de 6-2. De strijd lijkt vervolgens gelijk los te barsten als voor het eerst in deze partij de beslissing valt op de 6-6 wanneer ditmaal het vizier van Annet niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland keert de balans terug in de partij. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want voor de 3de keer op rij mag Annet de beslissing gaan brengen op de zes. Zij weet ditmaal hun formatie weer aan de leiding te zetten als zij het perk van Klasine en Annelien weer met lege handen weet achter te laten op de 1-1 6-2. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe waardoor de telegraaf voor de 2de keer in balans komt wanneer Anke de bal niet goed verwerkt op de 2-1 2-6 en deze over de kwaadlijn vliegt. Het lijkt er vervolgens op dat de formatie van Roelie de partij naar zich toe gaat trekken als zij via een zeer snel verkaatst eerst de leiding overnemen als de door Annet opgeslagen bal buiten het perk beland op de 2-2 0-6. De strijd tussen deze beide parturen wordt er niet minder op ze halen beide alles uit de kast om de 2de omloop te kunnen bereiken. Voor de 2de keer in deze partij bereikt de telegraaf de 6-6 en mag Annet de bal naar het perk sturen als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat ze zelf de bal voor de kaats weet te keren komen zij weer langszij. Het zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen en het dient voor de 3de keer op de 6-6 beslist te worden als het vizier van Roelie niet op scherp staat en zij de bal niet de goede richting meegeeft en deze buiten het perk beland nemen Annet, Anke en Melissa Rianne de touwtjes weer in handen. Zij lijken op weg naar de 2de lijst als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken door goed opslag werk van Annet zij weet een zitbal te plaatsen op de 4-2 6-2. Er lijkt niets aan de hand maar Roelie, Klasine en Annelien weigeren de strijd op te geven en knokken zich terug in de wedstrijd. Het verschil loopt terug als Annet de bal niet binnen de perklijnen weet te houden op de 5-3 2-6. Ook een wedstrijd punt op de 5-4 6-6 is niet voldoende voor Annet, Anke en Melissa om de winst te pakken want door goed werk van Annelien zij weet de kaats te passeren keert de balans terug in de wedstrijd op de 5-5 en moet het laatste te verkaatsen eerst de beslissing gaan brengen wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het blijft uiteindelijk een mooi gevecht waarin Annet met haar maten aan het langste eind weet trekken als zij zelfs een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-5 6-4.

Normaal gesproken zou het partuur van Margriet Miedema, Jeska Terpstra en Kim Dijkstra vervolgens de arena betreden maar door terugtrekking van Margriet en een schouderblessure bij Kim bleef Jeska alleen over en moest er worden bijgeloot waardoor zij even in de wacht kamer kwam en er eerst verder werd gegaan met de 3de wedstrijd van de eerste omloop. Amarins de Groot was deze dag via het lot gekoppeld aan Mintje Meintema en Marije Hellinga. Zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. Het eerste eerst aan de telegraaf kwam in handen van Tineke en haar maten als de door Amarins opgeslagen bal buiten het perk beland op de 2-6. Voor de 2de keer op rij ziet het partuur van Amarins het bordje gaan naar Tineke, Sandra en Manon wanneer het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 0-1 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst een 6-6 verschijnt maar als Tineke met haar opslag er in slaagt om de kaats te behouden weet zij hun 3de eerst aan de telegraaf te hangen. Amarins, Mintje en Marije proberen het wel maar slagen er niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder oplopen wanneer Tineke de bal naar het perk mag sturen op de 0-3 2-6 en zij deze zelf voor de kaats weet te keren. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn tussen deze 2 parturen waardoor de eersten een kant op blijven gaan. Voor de 5de keer op rij weten Tineke, Sandra en Manon een bordje te verzilveren wanneer Tineke de bal zo naar het perk weet te sturen dat Mintje en Marije er niet in slagen om deze te verwerken op 0-4 4-6. De strijd is dan gestreden en de formatie van Tineke gaat naar de 2de lijst in Marsum wanneer Tineke zelf op de goede plek staat in het tussenspel om de bal voor de kaats te keren op de 0-5 4-6.

Terwijl de voorzitter van kaatsvereniging “Foarút” de dames even bij zich roept die voor het bij loten in aanmerking komen de laatste parturen op de lijst al vast in actie en gaan zij met elkaar de strijd aan. Nynke Sybrandy begint samen met Sigrid de Jong en Marrit Zeinstra aan de opslag tegen Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Louise Krol. Nynke en haar maten gaan goed van start en weten een 6-2 voorsprong te nemen maar zien deze voorsprong in het eerste eerst in rook opgaan wanneer Nynke een buiten slag en een kwaad opslag produceert. De beslissing valt dus gelijk op de eerste 6-6 van deze partij. Het is Nynke die de bal wederom naar het perk mag sturen als zij deze niet de goede richting mee weet te geven en deze buiten het perk beland gaat partuur Ilse er met het bordje vandoor. Het verschil loopt vervolgens gelijk op naar de 0-2 wanneer Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat deze blijft zitten op de 0-1 2-6. Langzaam maar zeker lijkt de strijd echt op gang te komen wanneer Marrit die de opslag even heeft overgenomen van Nynke een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-2 6-2. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het verschil loopt vervolgens weer op wanneer ditmaal ook Marrit het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-2 2-6. De touwtjes zijn stevig in handen van partuur Ilse die zelf de voorsprong weet uit te bouwen als zij in het tussenspel op de goede plek staat en de bal weet te retourneren tot in het perk op de 1-3 2-6. Nynke, Sigrid en Marrit blijven strijden voor elke 2 punten en weigeren de handdoek te gooien. In een zwaar bevochten eerst weten zij bij te blijven tot aan de 6-6 maar is het Louise die het eerst voor hun neus weg weet te kapen wanneer zij de kaats weet te passeren op de 1-4 6-6 en daarmee hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen. De spanning komt nog iets terug in de partij als de door Ilse naar het perk gestuurde bal te veel snelheid mee krijgt en deze over het perk heen schiet op de 1-5 6-4. In het laatste te verkaatsen eerst halen beide parturen nog een keer alles uit de kast en dient het te worden beslist op de 6-6. Het is Nynke die mag proberen om hun 3de eerst te verzilveren maar als de bal over het perk heen vliegt gaan ook de kans op dat bordje in rook op en plaatst Ilse zich met Imke en Louise voor de 2de omloop.

Nadat de dames die in aanmerking kwamen voor bijloten de lootjes hadden getrokken bleek dat Amarins de Groot en Annelien Broersma de gelukkig hand hadden en zij konden samen met Jeska Terpstra vervolgens de strijd aan gaan met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Harmke Siegersma. Het is Serena die er met haar opslag in weet te slagen om de partij in hun voordeel te openen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-6. Zij kunnen daar niet lang van genieten want het Jeska die goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven lijn laat vliegen op de 0-1 6-2 en daarmee de stand weer gelijk weet te trekken. Voor de 2de keer in deze partij komt partuur Serena op voorsprong als in een zeer snel verkaatst eerst Harmke dit keer er in slaagt om de boven te vinden op de 1-1 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten wanneer voor het eerst in deze confrontatie een eerst op de 6-6 beslist moet worden. Jeska weet hun partuur voor de 2de keer op gelijke hoogte te zetten als zij de bal wederom over de boven laat vliegen op de 1-2 6-6. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Het blijft stuivertje wisselen met wie er op voorsprong komt. Het 3de eerst aan de telegraaf komt als eerste in handen van Serena, Lotte en Harmke wanneer Harmke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 4-6. Als de formatie van Amarins even geen passend antwoord weet te vinden loopt het verschil op naar de 2-4 wanneer de door Amarins naar het perk gestuurde bal buiten het perk beland op de 2-3 2-6. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen en als het vizier van Serena niet op scherp staat en de bal op de 2-4 6-0 buiten het perk beland keert de spanning terug in de partij. Het evenwicht keert echter niet terug in de partij want Lotte weet hun 5de bordje te bemachtigen als zij de boven weet te vinden op de 3-4 2-6. Amarins, Jeska en Annelien blijven het proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 3-5 2-6 wanneer Harmke de winst veilig stelt met een prachtige bovenslag.

De strijd om de fel begeerde tickets die recht geven op een finale plekje in Marsum barst op de 2de lijst volop los. De parturen die op de 2de omloop hun partij verliezen staan vervolgens nog een keer tegen over elkaar in de strijd om de 3de prijs of niets. Als eerste betrad Annet de Haan samen met Anke Winkel en Melissa Rianne Hiemstra de arena om de strijd aan te gaan met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Harmke Siegersma. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnen gehaald door Lotte als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-6. De telegraaf keert echter al snel terug in balans wanneer in een zeer zwaar bevochten eerst Melissa de kaats weet te passeren op 0-1 6-6. Het blijft even stuivertje wisselen aan het begin van deze partij want voor de 2de keer is het Serena en haar maten die aan de leiding komen door goed werk van Serena aan de opslag als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Anke en Melissa Rianne op de 1-1 2-6. Het is een mooie strijd tussen deze 2 parturen want voor de 2de keer dient er een eerst te worden beslist op de 6-6 en wanneer Serena er in een trik trak situatie heel snel bij is en de kaats als nog weet te passeren bouwt zij daarmee de voorsprong uit naar de 1-3. Annet, Anke en Melissa Rianne proberen uit alle macht om het tij te doen keren maar zij zien door prachtig uitslag werk van Lotte zij weet onder hands de kaats te passeren op de 1-3 2-6 de voorsprong uit te bouwen. De strijd is gestreden wanneer Harmke in het tussenspel op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-4 0-6. Annet, Anke en Melissa Rianne hebben geen passend antwoord meer en moeten de handdoek gooien op de 1-5 4-6 als ditmaal Harmke er in slaagt om de bal voor de kaats te keren. Serena, Lotte en Harmke plaatsen zich daarmee als eerst voor de finale in Marsum bij kaatsvereniging “Foarút”. Wie beslag zou leggen op het 2de ticket moest gaan blijken uit de onderlinge confrontatie tussen de formatie van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra en het partuur van Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Louise Krol. Het is Louise die de partij weet open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 4-6 en daarmee het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. Beide parturen zijn goed aan deze confrontatie begonnen en geven elkaar in het 2de verkaatste eerst geen duimbreedte ruimte waardoor het op de 6-6 beslist moet worden als Tineke er niet in slaagt om de bal binnen de perk lijnen te plaatsen loopt het verschil op naar de 0-2. Ondanks het verschil van 2 eersten geven beide parturen de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en halen alles uit de kast om de finale in Marsum te bereiken voor de 2de keer op rij is het vervolgens raak want wederom verschijnt de 6-6. Als Imke de bal tot in het perk weet te retourneren bouwt zij de voorsprong uit naar de 0-3. Tineke, Sandra en Manon proberen grip op de wedstrijd te krijgen om het tij te kunnen keren maar zij zien voor de 4de keer op rij het bordje naar partuur Ilse gaan door een passeerslag van de kaats van Imke op de 0-3 4-6. De strijd lijkt vervolgens gestreden als ook de 0-5 aan de telegraaf komt te hangen wanneer Imke er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren  0-4 2-6. Ilse lijkt met haar maten op weg naar de finale maar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen weet Tineke met Sandra en Manon als nog een bordje aan de telegraaf te hangen als Manon goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt op 0-5 6-4. Eerst voor eerst slinkt het verschil wanneer ditmaal Sandra een eerst weet te verzilveren door de bal voor de kaats te keren op 1-5 6-0. Spanning zit er volop in deze strijd want Ilse weet met Imke en Louise op wedstrijd punt te komen op 2-5 6-6 en lijken daarmee aan het langste eind te trekken maar daar denkt Manon op dat moment anders over wederom stapt zij goed in de bal en weet deze weer over de boven te sturen en daarmee de achterstand te verkleinen tot de 3-5. De inhaalrace zal echter te laat komen want Ilse, Imke en Louise laten zich het finale ticket niet meer uit handen glippen en ze weten de winst veilig te stellen op 3-5 0-6 door goed werk van Imke als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Ondanks de wisselende weersomstandigheden zijn de banken rondom het veld aardig gevuld met publiek en is het mooie kaatsdag in Marsum bij kaatsvereniging “Foarút”. Voor dat de finalisten met elkaar de degens gingen kruisen om de fel begeerde kransen was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin nam Annet de Haan het samen met Anke Winkel en Melissa Rianne Hiemstra op tegen het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. Het eerste verkaatste eerst wordt binnen gehaald door Tineke als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-6.  Annet en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar zij zien de achterstand al snel oplopen wanneer Sandra de bal over de boven laat vliegen op de 0-1 4-6. De bordjes blijven een kant op gaan want via een snel verkaatst eerst weet Tineke met haar maten voor de 3de keer op rij toe te slaan door het volgende verkaatste eerst met de 0-6 binnen te slepen. Wat Annet ook samen met Anke en Melissa Rianne proberen om het tij te keren het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want als Annet het vizier niet op scherp heeft staan en de bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 0-3 2-6 is de strijd eigenlijk al gestreden. Tineke, Sandra en Manon komen niet echt in de problemen en weten voor de 5de keer op rij toe te slaan als ditmaal Manon een bordje aan hun totaal weet te voegen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Anke en Melissa Rianne op de 0-4 2-6. Het is Tineke die de 3de prijs veilig weet te stellen als zij er in slaagt om de bal zelf voor de kaats te keren op de 0-5 4-6.

Er resteert dan nog een vraag die deze zaterdag 7 september 2019 in Marsum beantwoord moet worden wie neemt de krans van deze een na laatste wedstrijd van het seizoen mee is dat het partuur van Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Harmke Siegersma of is het Ilse Tuinenga met haar maten Imke van der Leest en Louise Krol. Ilse weet met haar opslag deze finale open te breken als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Lotte en Harmke deze op de 4-6 niet weten te verwerken waardoor hij in het perk blijft zitten. De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans als Harmke goed in de bal stapt op de 0-1 6-2 en deze over de boven laat vliegen. Het blijft stuivertje wisselen aan het begin van de partij bij het binnen halen van eersten want Serena slaagt er in om hun partuur aan de leiding te zetten als zij met haar opslag Louise tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-1 6-4. Als Ilse samen met Imke en Louise even geen passend antwoord weten te vinden om de achtervolging in te kunnen zetten loopt het verschil verder op wanneer Harmke zeer goed werk voor hun partuur weet te verrichten door de bal op 2-1 6-4 tot in het perk te retourneren en daarmee de voorsprong verder uit te bouwen. De strijd is echter verre van gestreden want Ilse weet hun partuur weer op het goede spoor te zetten op de  3-1 0-6 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want met een prachtige uithaal weet Harmke de voorsprong uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 3-2 6-4. Het zevende te verkaatsen eerst kan wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen in een partij. In de finale van deze uitnodigingswedstrijd dient het op de 4-2 6-6 te worden beslist als Ilse de bal naar het perk mag sturen als deze net te veel snelheid mee krijgt en over het perk heen vliegt komt het 5de bordje als eerste aan de zijde van partuur Serena te hangen. De strijd is dan gestreden want ondanks verwoedde pogingen van Ilse, Imke en Louise om het tij te keren moeten zij uiteindelijk de handdoek gooien op 5-2 6-0 wanneer de door Ilse naar het perk gestuurde bal net buiten de lijnen beland. Zo is het een speciale zaterdag de 7de september 2019 Serena en Lotte winnen in eigen dorp en is het Harmke die haar eerste krans van het seizoen aan de gevel kan hangen. Het seizoen zit er bijna op de dames pakken nog een keer de kaatstas in om op zondag 15 september af te reizen naar Leeuwarden voor de Olde Hove Partij.

verslag en fotos,s Henk Hempenius

voor meer foto,s van henk Hempenius zie https://myalbum.com/album/XRyUwX9Uvg2i

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties