News
29
mei

KNKB Jongens A en B klasse

Bij de jongens A klasse poule kaatsen zijn de winnaars geworden
1e prijs:
Haye Jan Nicolay Britsum
Jan Sipke Tuinman Dronrijp
Jelle Attema Idsegahuizum

2e prijs:
Jan Schurer Arum
Jesse van der Molen Witmarsum
Enno Kingma Westhoek

3e prijs:
Jan Friso Bruinsma Wommels
Allard Hoekstra Franeker
Richard Tamminga Hurdegaryp

Uitslagen B-klasse

winnaarsronde :

1e prijs: 
Wierd Baarda Dronryp
Henk Jan de Jong Bitgum
Jelte Vis Arum

2e prijs:
Jan Bauke Tolsma
Albert Douwe Spoelman Deinum
Pieter de Vries Wommels

3e prijs:
Marten Pieter Bergsma Minnertsga
Jesse Rinia Makkum
Sjoerd Theo van der Hem

Verliezersronde:
1e prijs: 
Sieb Driessen Minnertsga
Remco Dijkstra Berlikum
Erik Flohr Holwerd

2e prijs:
Pytrik van Rosendal Stiens
Bart Reijenga Witmarsum
Riemer de Groot Drachten

[nggallery id=16]

slider / Uitslagen 0 Reacties