News
21
mei

Federatie partij Menaldumadeel

Op onze jaarlijkse federatie partij werd er onder fraaie omstandigheden gekaatst  de prijzen waren voor :
Welpen winnaarsronde:
 1e: prijs Stefan Efde Marsum ,Tessa Reitsma Berlikum
2e prijs:  Anna Joostema Berlikum,Mark Minnesma Dronrijp
3e prijs: Jaenet Bakker Berlikum,Lucas Postma Dronrijp

Verliezersronde:
1e prijs:Freerk Blanksma Wier,Jorn Lars van Beem Dronrijp
2e prijs:Rinze Alberda Dronrijp,Aron Palma Bitgum

Pupillen winnaarsronde:
1e prijs :Jan -Ytse van de Beek Ingelum,Margriet Miedema Berlikum
2e prijs :Kjeld Anema Marsum,Fleur Dijkstra Berlikum
3eprijs:Janna Blanksma Wier,Jarno de Vries Dronrijp

verliezersronde:
1e prijs:Marthe Wassenaar Wier,Melvin Bokma Dronrijp
2e prijs: Lourens Jan Herrema Menaam,Hester Zijlstra Berlikum

Schooljeugd :
hier werd spannend gekaatst er waren 3 partijen die  pas op 5-5 beslist werden  en de finale in de winnaarsronde daar kwam zelfs alles aan de hang

winnaarsronde:
1e prijs:Leah Tuinenga Berlikum,Gabe Sytema Deinum
2e prijs:Marloes Wiersma Dronrijp,Mark Sander de Vries

verliezersronde:
1e prijs:Regina v/d Kooy Dronrijp,Gerlof Jansma Dronrijp

[nggallery id=15] Jeugd / slider / Uitslagen 0 Reacties