News
4
sep

Marsumer successen

Afgelopen weekend vielen onderstaande Marsumers in de prijzen.
In Redhuzum bij de KNKB dames 1e klas behaalde Serena Hovenga de 2e prijs in de herkansing.
En op US JIer Eenhoorn Keatspartij Menameradiel in Berltsum
behaalden bij de Pupillen Jorrit Hiemstra de 3e prijs.
Bij de Heren was de 2e prijs voor Remco Leemburg en de
1e prijs in de verliezersronde was voor Sibrand Zondervan .
Jesse Miedema behaalde in Hallum bij de federatie zaterdag de 2e prijs.
Allen van harte gefeliciteerd!!

Algemeen / Uitslagen 0 Reacties