News
13
jun

Polle partij

Donderdag 13 juni  werd de jaarlijkse Pôlle partij voor de groepen 5 t/m 8 van obs De Pôlle gehouden op het kaatsveld de tsiene in Marsum.
De organisatie was in handen van kaatsvereninging KV-Foarut.

De catering werd verzorgd door de ouderraad van De Pôlle.
Om ongeveer half twee gingen  we met maar liefst  17 parturen van start.
Er werd flink gestreden door de verschillende parturen, wat een mooi schouwspel opleverde..
Vele partijen eindigden pas op 5-5.
Een woord van dank aan de vrijwilligers!
Winnaarsronde:
1e prijs: Bjorn,Silke.
2e prijs:Sven,Sytse.
3e prijs:Jesse,Yara.
Verliezersronde:
1e prijs:Jelte,Jesper.
2e prijs:Chris,jurrian.
Bjorn Onclin werd uitgeroepen tot koning van de Pôllepartij 2019

Allen van harte gefeliciteerd!!!

Fotoalbum / Jeugd / Uitslagen 0 Reacties