News
6
aug

Merke weekend

Afgeslankt merkeweekend

Dit jaar zal geen grote kermis gehouden worden. Voor de 2e keer op rij.
Door de corona maatregelen mogen er geen grote evenementen plaatsvinden.
Dus geen grote tent op de Tsiene en geen live muziek.
Ook zullen er geen kermisactiviteiten op de hoeke komen te staan, zoals een zweef en draaimolen.
Wel kunnen kleinschalige activiteiten plaatsvinden onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de RIVM regels.

De KNKB hoofdklasse kaatspartijen voor dames op zaterdag 11 september en voor heren op zondag 12 september zullen wel gehouden worden.
Kaatsvereniging Foarût heeft hiervoor een Coronaplan ingediend bij de gemeente Waadhoeke.
De verwachting is dat dit goedgekeurd zal worden.
Café ’t Grauwe Paard zal voor een terras op het kaatsveld zorgdragen.

De merkecommissie is van plan om op zaterdag 11 september kinderspelen te organiseren op het Poptaplantsoen en het dorpsplein voor Nij Franjum.
Nader bericht over de invulling volgt nog.

Door het kleinschalige karakter kunnen bovenstaande activiteiten niet kostendekkend georganiseerd worden.
Daarom zijn er subsidieaanvragen gedaan bij enkele instanties.
De eerste toezegging van het H. Duintjerfonds (Poptaslot) is binnen.
Dat lijkt dus wel goed te komen.

Het houden van een afgeslankt merkeweekend is besloten in goed overleg tussen de Kaatsvereniging Foarût, het café ’t Grauwe Paard, dorpsbelang Marsum en de merkecommissie.

Nader bericht volgt op de Marsumer website en via de kanalen van de kaatsvereniging en de merkecommissie.

Bovenstaande is onder voorbehoud binnen de geldende plannen m.b.t. de coronamaatregelen

Algemeen / Fotoalbum / slider 0 Reacties