News
19
aug

Knkb pupillen jongens A+B

Vandaag hadden wij de KNKB pupillen jongens op bezoek.
Er werd gekaatst in A klasse en B klasse +herkansing.
We gingen om 10.00 uur van start met  17 partuur in de B klasse.
Er werd zo nu en dan spannend gekaatst en  een vijftal wedstrijden werd pas op 5-5  beslist.
In de winnaarsronde waren de prijzen voor:
1e prijs:Thomas Bouma Easterlittens en Jens Kooistra Raerd.
2e prijs:Jan Yntema Grou en Jelvin Kaper St Annaparochie.
3e prijs:Harmen Zuidema Minnertsga en Enrico Post Sexbierum.
Verliezersronde:
1e prijs:Niek van der Walt Sexbierum en Remco Post Sexbierum.
2e prijs:Rick Holwerda Minnerstga en Sido Harkema Spannum.

Bij de A klasse stonden 4 -2 tallen op de lijst.
Hier waren de prijzen voor :
1e prijs:Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier en Redmer Wiersma Easterein.
2e prijs:Sjouke Beimers Bitgummole en Pieter den Breejen Arum.

We kunnen terug zien op een geslaagde dag met dank aan onze clubscheidsrechters Dirk en Jelle en de steun van vrijwilligers en ouders.

Fotoalbum / slider / Uitslagen 0 Reacties