News
19
jun

Schooljongens Afdeling+opstap KNKB

Vandaag waren de Schooljongens bij ons op bezoek.

We gingen om 10:oo uur van start met 26 partuur in de afdeling en werd er ook geloot voor de opstap en daar begonnen we rond 11:00 uur mee

De prijzen voor de afdeling:

1e prijs: Bolsward Jonathan de Boer, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma

2e prijs: Folsgare Laas van Dalfsen, Lieuwe van der Kamp

3e prijs: Tzum Jelmer Zijlstra, Jorrit Palma, Meindert-Jan Zijlstra

3e prijs: Raerd Sylvan Verhoef, Jelke Veldhuis, Daan Kooistra

 

De prijzen bij de opstap:

1e prijs: Stef van Steen Grou, Karst Hoekstra Blije, Jurre Dijkstra Menaam

2e prijs: Tim Hofstra Witmarsum , Jelle Jan Dijkstra Morra, Harmen Zijlstra Harlingen

3e prijs: Sijtse Kloosterman Sexbierum, Douwe Palsma Menaam, Teun Westgeest Witmarsum

Allen van harte gefeliciteerd!

Algemeen / Jeugd 0 Reacties