News
2
jun

KNKB Jongens d.e.l.

We gingen van start met 18 partuur waarvan vele partijen op 5-5 pas werden beslist .
Om half 7 viel de laatste slag de finale werd in stijl afgesloten met 5-5 6-6
waar na de 1e prijs was voor :Sander Hoekstra Tzum,Pytrik van Rosendal Stiens,Gertjan Bootsma Itens,
hun wedstrijden werden  3x op  5-5 beslist,
zonder de anderen te kort te doen maakte Pytrik een uitstekende indruk .
2e prijs:Erwin Zijlstra Easterlittens,Doede Rients Okkema Easterein,Gerrit Scharringa Wjelsryp.
ook hun wedstrijden werden 3x op 5-5 beslist.
3e prijs:Wybren Postma Ingelum,Teun Miltenburg Bolsward,Fedde Akkerman,

Weer heel veel dank aan alle vrijwilligers die er mede voor gezorgd hebben dat alles soepel verliep.

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties