News
31
mrt

Kv Foarut kan weer Foarut!

Afgelopen maandag hadden wij onze algemene voorjaarsvergadering !
Na eerst diverse punten van de agenda door hebben genomen
stond na de pauze bestuursverkiezing  op de agenda.
Er werd afscheid genomen van Maaike Dijkstra Herrema,
zij zat sinds 2016 in het bestuur en wel meer dan 15 jaar in de jc waar zij nu nog in blijft.
Er werden fraaie woorden gezegd door Bauke en zij werd bedankt voor haar inzet en er werden haar bloemen en kados overhandigd.
Waarna afscheid werd genomen van Coby die na 18 jaar kv ging verlaten.
Zij werd zeer verrast toen lolke Jan Dijkstra van de KNKB verscheen en haar lovend toesprak en haar de KNKB bondsinsigne opspelde.
Waarna Maaike het woord nam en een prachtig verslag voorlas wat Coby haar bijdrage geweest is voor de kv foarut .
Waarna vele kados aan haar worden uitgereikt en haar tot erelid van de kv werd benoemd .
Coby sprak nog een dankwoord uit en dat zij geen mooier afscheid had kunnen bedenken en zeer verrast was.
Waarna het nieuwe bestuur werd gekozen.

Leendert van Wieren (voorzitter dit gaat hij samen met Bauke Rekker vervullen).
Sjoerd Hovenga (penningmeester).
Stephan Bijlsma (secretariaat).
Silke Meesters (wedstrijd secretariaat).
Willem Ringia (algemeen lid.)

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes samen met de nieuwe commissie leden.
En we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Wij willen iedereen bedanken voor jullie medewerking in wat voor vorm dan ook.

Algemeen 0 Reacties