News
11
sep

KNKB dames hoofdklasse

Vandaag hadden voor de eerste maal onze dames hoofdklasse partij op vrijdag. de winnaars waren:

1e prijs:Manon Scheepstra Franeker,Martine Tiemersma Easterein,Elly Hofman Dronrijp.

1e Prijs

2e prijs:Sjoukje Visser Damwald,Anouk Tolsma Dronryp,Marije Hiemstra Easterein.

2e Prijs-2

3e prijs:Nicole Hempenius Franeker,Anke Winkel Hijum,Bianca van der Veen Leeuwarden.

3e Prijs-2 104_3531 104_3530 104_3529

Kransen tijdens door elkaar loten bij K.V. “Foar Ut” voor Elly, Martine en Manon.

  1. De dames hoofdklas is elk seizoen traditioneel getrouw te gast bij K.V. “Foar Ut” tijdens de Marsumer Keatsdagen. Vorige edities betraden de dames de mooie arena op de zaterdag. In het seizoen 2015 was het voor het eerst op de vrijdagmiddag. Onder leiding van de heer D. Wierstra betraden op vrijdag 11 september 2015 in totaal 7 partuur en 2 dames de prachtige groene mat. Vanaf 13:00 kruisten zij de degens met elkaar om de prachtige kransen en voor de 1ste en 2de prijs winnaars waren er ook nog lauwertakken. Het was een prachtige kaatsmiddag met zo nu en dan een zonnetje afgewisseld met wolken velden. De dames haalden alles uit de kast en dat leidde tot heel veel eersten die op de 6-6 dienden te worden beslist.

Het is Nicole Hempenius die als eerste de arena betreed zij is deze dag via loting gekoppeld aan Anke Winkel en Bianca van der Veen. Zij moeten op weg naar de 2de lijst de hindernis gevormd door Ilse Tuinenga, Sandra Hofstra en Geke de Boer zien te nemen. Beide formaties waren zeer goed van start gegaan en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte zij weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen via de 1-1 naar de 2-2. Geen van beide slaagde er op dat moment in om een gaatje slaan zodat het evenwicht in de wedstrijd blijft tot aan de 3-3. Even lijkt het er op dat Ilse met haar maten er vandoor gaan als zij het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen. Zij slagen er niet in omdat vast te houden en zien ook partuur Nicole het vierde eerst binnen halen. Er wordt gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf maar het is de formatie van Nicole die als eerste het 5de bordje weten te verzilveren. Ondanks verwoedde pogingen van Ilse, Sandra en Geke om het tij nog te keren moeten zij als nog de handdoek werpen op de 5-4 6-6 als de opslag bal van Ilse buiten de perklijnen beland. Voordat de nummers 3 en 4 in actie kwamen, er moest worden bijgeloot bij partuur 4 betrad eerst Sietske Okkema samen met Lusanne Klaver en Annelien Broersma de groene mat in Marsum tegen Anne Berber Zeinstra, Maaike Osinga en Louise Krol. Het werd de klapper van de eerste omloop bij k.v. “Foar Ut”. Het werd net als de eerste wedstrijd een prachtige strijd. Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Sietske en haar maten zij weten als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen en dit uit te bouwen naar de 2-0. Het partuur van Anne Berber weigert echter de strijd zonder slag en stoot gewonnen en ze zetten met succes de achtervolging in en knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en weten de balans te herstellen op de 2-2. Vanaf dat moment blijft het stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Het zijn echter Sietske, Lusanne en Annelien die echter steeds de leiding weten te nemen op de 3-2 en zelfs de 4-3. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden en het evenwicht keert net zo vaak terug via de 3-3 naar de 4-4. Even lijkt het er op dat Anne Berber, Maaike en Louise er met de winst vandoor gaan als zij als eerste het 5de eerst weten binnen te halen. De formatie van Sietske weigert de handdoek te werpen en weten ook het 5de eerst te bereiken. De beslissing over wie er naar de 2de lijst zal gaan komt in het laatste te verkaatsen eerst. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast en dat resulteert in een volle telegraaf de 5-5 6-6. Het is Maaike die dan de bal naar het perk mag brengen en als zij met haar opslag het perk van Lusanne en Annelien met lege handen laat staan stelt zij de winst veilig. Nadat er loodjes zijn getrokken blijkt Sietske Okkema de gelukkigste hand te hebben en mag zij voor de 2de keer de arena in Marsum betreden. In de volgende confrontatie staat Elly Hofman met Martine Tiemersma en Manon Scheepstra tegenover de bijgelote Sietske Okkema, Melissa Rianne Hiemstra en Mirjam Beeksma. De bliksemstart in deze partij is voor Elly en haar maten zij weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De formatie van Sietske geeft de strijd niet zomaar op en heeft diverse kansen op een bordje als ook in deze strijd diverse keren de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Het is echter elke keer het partuur van Elly die op het juiste moment weet toe te slaan en zij weten hun voorsprong uit te bouwen via de 3-0 naar de 4-0. De strijd is gestreden als Elly, Martine en Manon als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Zij geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-0 6-0 als Martine de bal voor de kaats weet te keren. Als laatste betrad Marije Hiemstra samen met Sjoukje Visser en Anouk Tolsma de groene mat. Zij gingen via een onderlinge confrontatie met Iris van der Veen, Harmke Siegersma en Renske Terwisscha van Scheltinga bepalen wie er als laatste op de 2de lijst terecht zou komen. Nadat beide parturen goed aan de wedstrijd waren begonnen en om de beurt een bordje aan de telegraaf hadden weten te hangen is het Iris met haar maten die de leiding weten te nemen met 1-2. Ondanks diverse pogingen weet partuur Marije niet gelijk de aansluiting te herstellen en zij zien de achterstand oplopen naar de 1-3. Nadat Marije en Sjoukje even van opslag hadden geruild weten zij de spanning terug te doen keren via de 2-3 weten zij zelfs het evenwicht te herstellen op de 3-3. De partij lijkt dan volledig te kantelen in het voordeel van Marije, Sjoukje en Anouk als zij als eerste het 4de eerst weten te bereiken. Het partuur van Iris blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar ze kunnen niet voorkomen dat het 5de eerst aan de zijde van partuur Marije verschijnt. De strijd is gestreden als Anouk er in slaagt om de winst veilig te stellen met een retourslag tot in het perk op de 5-3 6-6. De overgebleven formatie gaan vervolgens op de 2de omloop met elkaar de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. De verliezende parturen kwamen ook nog een keer in actie in de strijd om de 3de prijs of niets. Als eerste kwam Nicole Hempenius met Anke Winkel en Bianca van der Veen in actie tegen Elly Hofman, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra. De opening van de wedstrijd is voor partuur Elly want zij namen gelijk de leiding en weten als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen. Nicole, Anke en Bianca proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder en verder oplopen via de 0-2 naar de 0-3. De strijd lijkt te zijn beslist als het verschil zelfs oploopt naar de 4 eersten. Eindelijk weet de formatie van Nicole ook een eerst te verzilveren maar zij kunnen niet voorkomen dat Elly, Martine en Manon als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Nicole, Anke en Bianca geven zich echter niet zomaar gewonnen en weten nog een 2de eerst aan het totaal toe te voegen voordat Elly haar partuur naar de finale weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-5 0-6. De tegenstandsters moeten komen uit de confrontatie tussen Anne Berber Zeinstra, Maaike Osinga en Louise Krol en het partuur van Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Anouk Tolsma. Beide parturen haalden alles uit de kast om de finale in Marsum bij K.V Foar Ut te bereiken. Nadat het openingseerst in handen van partuur Marije kwam ontstond er een prachtige strijd waarin ze elkaar geen duimbreedte ruimte gaven en om elke 2 punten aan de telegraaf de strijd aangingen. Het evenwicht keerde al zeer snel terug op de 1-1 en bleef gehandhaafd via de 2-2 en zelfs de 3-3. Het lijkt er dan op dat Marije, Sjoukje en Anouk de touwtjes in handen weten te nemen als zij het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen. Het partuur van Anne Berber heeft op dat moment geen passend antwoord en zien de achterstand oplopen naar de 3-5 en daarmee lijkt de strijd ten einde maar door omzettingen aan de opslag Maaike en Anne Berber ruilen even van opslag weten zij wederom de achtervolging in te zetten en terug te komen tot de 4-5. De beste papieren blijven echter voor Marije, Sjoukje en Anouk maar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen moet ook hier een laatste te verkaatsen eerst aan te pas komen wie er naar de finale mag in Marsum. De telegraaf keert in balans op de 5-5 maar het is Anouk die hun partuur naar de finale weet te brengen als zij er in het tussenspel zeer goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 2-6. Voor dat de finalisten de arena in Marsum betraden was het eerst tijd voor de strijd om de 3de of niets tussen Nicole Hempenius, Anke Winkel en Bianca van der Veen en het partuur van Anne Berber Zeinstra, Maaike Osinga en Louise Krol. Het beloofde een prachtige strijd te gaan worden want gelijk het eerste bordje diende op de 6-6 te worden beslist. Het is Nicole die er met haar opslag in slaagt om het te verzilveren zij plaatst een zitbal op het perk van Maaike en Louise. Beide parturen bleven knokken voor de punten en zo diende voor de 2de keer op rij een eerst op de 6-6 beslist diende te worden. Het is ditmaal Anne Berber die de stand gelijk weet te trekken met een zitbal op het perk van Anke en Bianca op de 1-0 6-6. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen want als Anne Berber het vizier niet op scherp heeft staan op de 1-1 6-4. Zij ziet haar opslag bal buiten de perklijnen belanden en daarmee komt partuur Nicole weer op voorsprong met 2-1. Beide formaties bleken aan het begin van deze strijd zeer aan elkaar gewaagt te zijn want ditmaal is het Louise die de stand weer in evenwicht brengt als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 2-6. De eersten blijven om en om verschijnen want nu is het Bianca die een eerst aan hun totaal weet toe te voegen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-2 6-4. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong lang vast te houden want door goed werk van Anne Berber in het tussenspel zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 3-2 2-6 trekt zij de wedstrijd weer in evenwicht. Het belangrijke zevende eerst in deze partij wordt door Bianca verzilvert met een prachtige uithaal weet zij de boven te vinden op de 3-3 6-4. Het lijkt een breek punt te worden in deze strijd want door goed werk van Anke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-3 6-0 en daarmee stelt zij voor hun partuur het 5de eerst veilig. In het laatste nog zeer zwaar bevochten eerst dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als de opslag bal van Maaike zij had de opslag over genomen van Anne Berber te kort blijkt te zijn wint partuur Nicole de 3de prijs in Marssum. In de finale van deze een na laatste door elkaar loten partij van het seizoen staan op deze vrijdagmiddag de  11de  september 2015 in Marssum de formaties van Elly Hofman, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra en Marije Hiemstra. Sjoukje Visser en Anouk Tolsma tegenover elkaar. Zij gaan bepalen wie er deze dag de kransen mee naar huis mag nemen. Het is Anouk die er in slaagt om het eerste bordje in deze finale aan de telegraaf te hangen door goed werk af te leveren in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-6. De balans keert echter al zeer snel terug door een prachtige uithaal van Manon zij laat de bal over de boven vliegen op de 0-1 6-0. De strijd lijkt daarna op te laaien als het 3de verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Martine die het weet te verzilveren als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Beide parturen lijken dan echt op gang te zijn gekomen want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Het is de passeerslag van Anouk van de kaats die het evenwicht terug doet keren op de 2-2. Het initiatief blijft licht in het voordeel van partuur Elly als zij met de opslag Anouk tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-2 6-2. De strijd is echter verre van gestreden want ook Marije, Sjoukje en Anouk zitten lekker in de wedstrijd en ook een 3de eerst te bemachtigen door een retourslag van Marije tot in het perk op de 3-2 6-6. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen en zien het 4de eerst aan de zijde van partuur Elly verschijnen als Marije het vizier niet op scherp heeft staan en de bal te kort blijkt te zijn op de 3-3 6-2. De touwtjes komen vervolgens geheel in handen van Elly, Martine en Manon als de opslag bal van Marije ditmaal buiten het perk beland op de 4-3 6-2. De formatie van Marije heeft inmiddels de opslag als aangepast Sjoukje en Marije ruilen in de hoop het tij te doen keren maar zij moeten de handdoek werpen als Manon er met haar opslag in slaagt om de kaats te behouden op de 5-3 6-0. met dank aan henk Hempenius

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties