News
11
sep

Heren KNKB Hoofdklasse partij

vandaag waren de KNKB Heren Hoofdklasse kaatsers bij ons op bezoek.

 

de prijzen waren voor: 1e prijs

Gert-Anne Van de bos, Mantgum

Teake Triemstra, Sint Jacobiparochie/ Hendrik Kootstra, Minnertsga

Erwin Zijlstra, Easterlittens

 

2de prijs:

Tjisse Steenstra, Bitgummole

Renze Hiemstra, Deinum

Hans Wassenaar, Bitgummole

 

3de prijs:

Auke Boomsma, Morra

Hessel Postma, Winsum Fr

Tsjerk Elsinga, Dronryp

 

 

Algemeen 0 Reacties