News
16
aug

KNKB Meisjes B klasse + Verliezersronde

Vandaag waren ook de Meisjes B klasse bij ons te gast, er waren 10 partuur.
Waarvan bij partuur 10  2 moesten worden bijgeloot.
Er werd leuk gekaatst met soms spannende partijen.

Winnaarsronde : 1e prijs

104_3125

Yvonne Eisma Tzum,Anne Nieke Bergsma Minnertsga en Anke Zwart Berltsum.

104_3124

2e prijs:Hiske Zeinstra Peins,Hester Bruinsma Wommels en Marije Faber Dronryp.

104_3123

3e prijs:Wybrig Bakker Tersoal,Fenna Kramer Winsum en Anna -Jantje Bosma Makkum.

Verliezersronde 1e prijs:

104_3122

Leentsje Bootsma Peins,Sanne Hijlkema Gauw en Anne Rixt Cnossen Bolsward.

104_3121

2e prijs:Franke Jager Dronryp,Leila-Janneke Moufakkir Redhuzum en Lotte Delgrosso Marsum.

Algemeen 0 Reacties