News
3
mei

Federatie

Onder zeer goede weersomstandigheden  ging onze jaarlijkse federatie partij  weer van start.
De kinderen waren zeer enthousiast en er werd zo nu en dan spannend gekaatst.
Bij de welpen waren 9  2 -tallen en de uiteindelijke winnaars waren:

104_3381  104_3380104_3379104_3378104_3377

Winnaarsronde:
1e prijs:Annarens v/d Hem Dronryp,Sjoukje Beimers Bitgummole.
2e prijs:Jelly Hiemstra Menaam,Matthys Renema Dronryp.
3e prijs:Selma v/d Wal Menaam,Bjorn Idsardi Dronryp.
Verliezersronde:
1e prijs:Marten Daaf Alkemade Dronryp,Brent Jesse van Beem Dronryp.
2e prijs:Sil Kolthof Menaam,Brent Timmerman Dronryp.

Bij de pupillen waren er 10 2-tallen en de uiteindelijke winnaars waren:

104_3389 104_3388 104_3387 104_3386 104_3385

Winnaarsronde:
1e prijs:Rick Minnesma Dronryp,Oniek Huizinga Menaam.
2e prijs:Andre de Vries Bitgummole,Haye Tseard v/d Hem Dronryp.
3e prijs:Erwin Kortendijk Ingelum,Leon Wijning St Anne Par.
Verliezersronde:
1e prijs:Menno Langhout Wjelsryp,Justin Krottje Dronryp.
2e prijs:Marije Hiemstra Menaam,Yoeri Buiteveld Bitgum.

Bij de schooljeugd waren slechts 7 deelnemers hier werd gekaatst met steeds een andere maat zo kun toch een ieder kaatsen .
De uiteindelijke winnaars waren:
104_3384104_3383104_3382
1e prijs:Nynke v/d Beek Ingelum.
2e prijs:Almer de Roode Menaam.
3e prijs:Mark Minnesma Dronryp.
We kunnen terug zien op een mooie kaatsdag, met dank aan de assistentie van de ouders en vrijwilligers>

Algemeen / Uitslagen 0 Reacties