News
30
mei

Engelum-Marsum Partij

Afgelopen zondag werd de jaarlijkse Engelum -Marsum partij weer georganiseerd .
Helaas geen deelname vanuit Marsum bij de senioren,volgende keer beter.
Maar bij de jeugd deden een paar marsumers mee en ging Stefan Efde er met de 1e prijs vandoor .
De prijswinnaars waren:
jeugd

Ingelum-Marssum-03Ingelum-Marssum-02Ingelum-Marssum-01
1e prijs Ylse postma,Stefan Efde.
2e prijs Ymkje van de Beek ,Marije Osinga.
1e prijs verlr.Mark Ynema,Johan Postma.
Senioren

Ingelum-Marssum-04

1e prijs Wiebren Postma .
2e prijs Ant Postma.
3e prijs Jan Ytse van de Beek.
4e prijs Marten Jan van der Veen.
5e prijs Wietske Palma.
Allen van harte gefeliciteerd !!!

Algemeen / Uitslagen 0 Reacties