News
8
sep

Dames KNKB Hoofdklasse

Uitslag en verslag van onze dames KNKB hoofdklasse partij :

1e prijs:Ilse Tuinenga Berltsum,Nynke Sijbrandij Leeuwarden,Jeske de Boer leeuwarden.
2e prijs:Anna-Brecht Bruinsma Wommels,Martine Tiemersma Easterein,Manon Scheepstra Leeuwarden.
3e prijs:Sietske Okkema Easterein, Marte Altenburg Grou,Marrit Zeinstra Peins.

prachtig verslag van Henk Hempenius.

Marsum. De dames hoofdklas pakte op vrijdag 8 september 2017 voor de een na laatste keer de kaatstas in om met elkaar de degens te gaan kruisen om de fel begeerde kransen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Foar Ut”. De dames openden de Marsumer Merke keatsdagen. Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan regen uit viel kwamen in totaal 8 parturen in actie. Onder leiding van de heer S. Hiemstra betraden zij de prachtig aangeklede arena en verkaatsten zij een door elkaar loten wedstrijd.

Om klokslag 14:00 ging de strijd los en betrad Louise Krol als eerste samen met Mariska Hoogland en Harmke Siegersma de groene kaatsmat om het op te gaan nemen tegen plaatselijke favoriet Serena Hovenga die via het lot was gekoppeld aan Maaike Osinga en Nynke Sinnema. Het eerste verkaatste bordje beloofde een mooie strijd want het dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Louise weet het aan hun zijde van de telegraaf te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. De formatie van Serena probeert gelijk weer aan te sluiten maar zien het verschil verder oplopen als ditmaal Nynke er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 1-0 6-4. Louise en haar maten hebben de touwtjes stevig in handen en weten de voorsprong uit te bouwen als ditmaal Harmke een eerst aan hun totaal weet toe te voegen met een bovenslag op de 2-0 6-4. Wat Serena samen met Maaike en Nynke ook probeert niets lijkt het passende antwoord te zijn waardoor het verschil blijft oplopen ditmaal weet Harmke de kaats te passeren op de 3-0 6-4. Via een zeer snel verkaatst weet Louise samen met haar maten het vijfde eerst te bemachtigen door een bovenslag van Harmke op de 4-0 6-2. De strijd is dan gestreden en het is Mariska die hun naar de 2de lijst weet te loodsen als zij de boven weet te vinden op de 5-0 6-4.

Anna Brecht Bruinsma vormt deze dag een partuur met Martine Tiemersma en Manon Scheepstra en staan op de eerste lijst in Marsum tegenover Jeanette Jansma, Hermine Sytema en Kim Dijkstra. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar niets toe zodat ook hier gelijk een 6-6 verschijnt. Als Jeanette het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst neemt partuur Anna Brecht de leiding. Het werd een prachtige strijd waarin beide alles uit de kast haalden en zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn want voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6 met een prachtige bovenslag weet Hermine de balans te herstellen op de 1-1. De bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf en voor de 3de keer in drie eersten is er weer de beslissing op de 6-6 ditmaal weet Kim hun op voorsprong te zetten als zij de kaats weet te passeren op de 1-1 6-6. Er wordt gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf en elke centimeter gras. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten want het wordt zelfs 4 uit 4 met betrekking tot de 6-6 standen aan de telegraaf en het evenwicht keert terug op de 2-2 als ditmaal Jeanette er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 1-2 6-6. De strijd wordt er niet minder om en ze blijven zeer aan elkaar gewaagt maar het is Manon die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij de opslag even heeft overgenomen van Anna Brecht en in een zeer zwaar bevochten eerst een zitbal weet te plaatsen op de   2-2 6-6. Jeanette slaagt er vervolgens met haar maten niet in om langszij te komen en zien het verschil oplopen naar de 4-2. Anna Brecht weet samen met Martine en Manon als eerste het 5de eerst aan de telegraaf te hangen door goed werk van Martine in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 4-2 6-0. De strijd is dan gestreden in een laatste poging het tij te keren ruilen Jeanette en Kim nog van opslag maar het zal niet meer mogen baten als de op geslagen bal van Kim buiten het perk beland op de 5-2 6-4 is de strijd gestreden.

De formatie van Nelie Steenstra, Mintje Meintema en Annelien Broersma komt op de eerste lijst in actie tegen Sietske Okkema, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra. Sietske en haar maten breken de partij open wanneer zij het eerste bordje weten te verzilveren op de 4-6. Via een zeer snel verkaatst eerst slaagt Sietske er met haar opslag in om de voorsprong uit te bouwen als zij de kaats weet te behouden op de 0-1 0-6. Nelie probeert samen met Mintje en Annelien de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand oplopen als ditmaal Sietske de bal zo naar het perk weet te brengen dat zij Annelien tot een kwaadslag weet dwingen op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil lijkt deze dag te groot te zijn want als ditmaal Nelie er niet in slaagt om de bal binnen te perklijnen te brengen op de 0-3 4-6 loopt het verschil op naar de 0-4. De strijd is echter niet gestreden want de formatie van Nelie geeft strijd niet op en weten hun eerste bordje te verzilveren als Nelie op de 0-4 6-6 Marte tot een kwaadslag weet te dwingen. De spanning lijkt terug te keren als ditmaal Nelie op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-4 6-2. Zij slagen er echter niet in om het tij compleet te keren want zij kunnen niet voorkomen dat Sietske met Marte en Marrit als eerste het 5de eerst weet te bereiken door een prachtige bovenslag van Marte op de 2-4 2-6. De tweede omloop lijkt daarmee binnen handbereik maar het partuur van Nelie weigert de handdoek te gooien en weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen door een zitbal van Nelie op de 2-5 6-2. De formatie van Sietske geeft de partij echter niet meer uit handen en stelt de winst als nog veilig op de 3-5 2-6 door een retourslag van Marte tot voor de kaats.

Als laatste kwam Elly Hofman samen met Sigrid de Jong en Martzen Deinum in actie tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Nynke Sybrandy en Jeske de Boer. Beide parturen gaan gelijk goed van start en geven elkaar niets toe aan het begin van de partij waardoor het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet gaan worden. Het is Ilse die het weet binnen te halen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Het partuur van Elly probeert gelijk de achtervolging in te zetten maar zien ook het 2de verkaatste eerst op rij gaan naar Ilse en haar maten wanneer Nynke de boven weet te vinden op de 0-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als ditmaal Elly hun eerste bordje aan te telegraaf weet te hangen door goed werk in het tussenspel zij weet de bal voor kaats te keren op de   0-2 6-4. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd als de bal vliegend uit de want van Sigrid vertrekt op de 1-2 0-6 maar over de kwaat heen vliegt. Elly heeft samen met Sigrid en Martzen geen passend antwoord en zien de achterstand verder oplopen door een zitbal van Ilse op de 1-3 0-6. Het is Ilse zelf die de voorsprong verder weet uit te bouwen en het 5de eerst weet binnen te halen als zij 4 zitballen op rij weet te produceren waarvan de laatste op de 1-4 0-6. De wedstrijd is dan al gestreden en Ilse, Nynke en Jeske gaan als laatste naar de 2de omloop in een grijs en nat Marsum als ditmaal de opgeslagen bal van Elly buiten het perk beland op de 1-5 0-6.

De overgebleven formaties op de 2de lijst in Marsum bij k.v. Foar Ut gingen voor de een na laatste keer met elkaar de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. Als eerste betrad Louise Krol samen met Mariska Hoogland en Harmke Siegersma de prachtig aangeklede arena om de strijd aan te gaan met Anna Brecht Bruinsma, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Anna Brecht door goed opslag werk van Manon zij weet een zitbal te plaatsen op de 2-6. Als de formatie van Louise er niet in slaagt om gelijk aan te sluiten loopt het verschil op naar de 0-2 door een bovenslag van Martine op de 0-1 0-6. De strijd lijkt vervolgens eindelijk op gang te komen wanneer Louise de spanning zelf terug weet te brengen met een prachtige zitbal op de 0-2 6-0. De telegraaf keert zelfs weer terug in balans wanneer Mariska hun 2de eerst weet te bemachtigen op de 1-2 6-4 weet zij de kaats te keren. De formatie van Louise slaagt er niet in om de leiding over te nemen. Het zijn wederom Anna Brecht, Martine en Manon die de voorsprong weer op de telegraaf weten te zetten door een retourslag van Manon tot in het perk op de 2-2 0-6. Zij lijken vervolgens afstand te nemen als zij weer een gaatje weten te slaan van 2 eersten door een prachtige zitbal van Manon op de 2-3 0-6. Louise geeft samen met Mariska en Harmke de strijd niet op en weigeren de handdoek te gooien want zij weten het belangrijke zevende eerst binnen te halen door een retourslag van Harmke op de 2-4 6-4. Voor de 2de keer in deze partij is daar weer het evenwicht wanneer Louise het perk van Martine en Manon met lege handen achterlaat op de 3-4 6-4. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want het is Anna Brecht die haar partuur als eerste op het 5de eerst weet te zetten met een zitbal op de 4-4 2-6. De strijd is verre van gestreden en moet uiteindelijk worden beslist in het laatste te verkaatsen eerst wanneer de bal van Anna Brecht te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 4-5 6-4. Het eerste finale ticket komt uiteindelijk als nog in handen van Anna Brecht, Martine en Manon als ditmaal Anna Brecht de opslag zeer goed verzorgt en een zitbal weet te plaatsen op de 5-5 4-6.

De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is wie gaat er als 2de naar de finale in Marsum bij deze door elkaar loten wedstrijd op de vrijdag middag bij k.v. Foar ut. Is het Sietske Okkema samen met Marte Altenburg en Marrit Zeinstra of wordt het de formatie van Ilse Tuinenga, Nynke Sybrandy en Jeske de Boer. Het beloofd een mooie strijd te gaan wordt want gelijk er de 6-6. Met een prachtige zitbal op het perk van Marte en Marrit weet Ilse haar partuur op voorsprong te zetten. Het evenwicht keert al snel weer terug in deze partij door ditmaal goed opslag werk van Sietske zij weet het perk van Nynke en Jeske met lege handen achter te laten op de 0-1 6-2. Langzaam maar zeker lijkt partuur Sietske de touwtjes in handen te nemen. Zij weten aan de leiding te komen door een passeerslag van Marrit op de 1-1 6-2. Als Ilse er samen met haar maten even geen antwoord op heeft loopt het verschil zelfs verder op door een zitbal van Sietske op de 2-1 6-2. Ilse, Nynke en Jeske zetten vervolgens met succes de achtervolging in en weten de spanning terug te brengen door een prachtige bovenslag van Nynke op de 3-1 2-6. De strijd lijkt echt los te gaan barsten als in een zwaar bevochten eerst Jeske de beide partijen op gelijke hoogte weet te brengen met een bovenslag op de 3-2 6-6. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Als de opgeslagen bal van Sietske buiten de perklijnen beland op de 3-3 4-6 neemt partuur Ilse de leiding over. Zij lijken daarna door te stomen als ditmaal Ilse zelf met haar opslag hun 5de eerst weet te bemachtigen als zij Marte tot een kwaatslag weet te dwingen op de 3-4 2-6. Sietske, Marte en Marrit proberen het nog wel maar moeten uiteindelijke als nog de handdoek werpen op de 3-5 2-6 als Nynke de winst en de finale veilig weet te zetten met een zitbal.

Voor de finalisten in Marsum de arena betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets tussen Louise Krol, Mariska Hoogland en Harmke SIegerma en het partuur van Sietske Okkema, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste eerst dient gelijk in deze partij op de 6-6 te worden beslist. Als de bal van Louise buiten het perk beland verschijnt het bordje aan de zijde van Sietske en haar maten. Zij weten gelijk het initiatief naar zich toe te trekken en de voorsprong uit te bouwen door goed werk van Marrit als zij de kaats weet te passeren op de 0-1 2-6. Louise slaagt er maar niet in om samen met Mariska en Harmke grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Sietske een bordje aan hun totaal weet toe te voegen met een zitbal op de   0-2 4-6. De strijd lijkt echter als nog op gang te komen als voor de 2de keer in deze strijd de 6-6 verschijnt. Als Marte er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren weet zij het verschil op 4 eersten te brengen. Louise, Mariska en Harmke weigeren echter de strijd te staken en blijven knokken voor de punten wat leid tot de 2de 6-6 op rij en ditmaal is Harmke succesvol aan de opslag zij weet het perk van Marte en Marrit met lege handen achter te laten. Zij kan echter niet voorkomen dat het 5de eerst door goed werk van Sietske weer in haar bezit komt als zij Harmke tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-4 0-6. Mariska weet de spanning nog enigszins op te voeren als zij  hun 2de eerst weet binnen te halen met een bovenslag op de 1-5 6-6. Het zal echter niet genoeg blijken om het tij te keren want met een prachtige uithaal stelt Marte de winst en de 3de prijs in Marsum veilig als zij de boven weet te vinden op de 2-5 2-6.

In de een na laatste finale van het seizoen staan de nummers 1 en 2 van het klassement tegenover elkaar Ilse Tuinenga en Manon Scheepstra hebben beide 52 punten wat nog voor veel spanning kan gaan zorgen met de finale in Marsum en volgende week de Olde Hovepartij in Leeuwarden nog in het verschiet. In de finale van deze een na laatste door elkaar loten wedstrijd van het seizoen staan Anna Brecht Bruinsma, Martine Tiemersma en Manon Scheepstra tegenover Ilse Tuinenga, Nynke Sybrandy en Jeske de Boer. Het zonnetje kwam er zelfs nog even door en het bleef tijdens de laatste partijen van de dag droog. Zoals zo vele eersten deze dag begon ook de finale weer met een zeer zwaar bevochten eerst en is het Anna Brecht die er met het eerst vandoor gaat als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 6-6. De telegraaf keert echter al snel weer in balans als ditmaal Ilse de opslag goed verzorgt en een zitbal weet te plaatsen op de 1-0 4-6. De partij lijkt te kantelen in het voordeel van Ilse en haar maten wanneer de opgeslagen bal van Manon over het perk heen vliegt op de 1-1 2-6. Ondanks verwoedde pogingen van Anna Brecht, Martine en Manon om gelijk aan te sluiten gaat ook het derde eerst als eerste naar partuur Ilse als zij met haar opslag Martine tot een kwaadslag weet te dwingen op 1-2 2-6. De strijd is er ook in de finale niet minder om want voor de 2de keer verschijnt ook daar de 6-6 maar als ditmaal Anna Brecht het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland op de 1-3 6-6. Ilse, Nynke en Jeske hebben de touwtjes stevig in handen en weten als eerste het 5de eerst te bereiken door een prachtige boven slag van Nynke op de 1-4 2-6.  Anna Brecht weigert met Martine en Manon de strijd op te geven en weten nog een 2de eerst te bemachtigen door een retourslag tot in het perk van Manon op de 1-5 6-6. Het zal echter niet mogen baten want met een passeerslag van de kaats weet Nynke de winst en de kransen bij k.v. Foar Ut in Marsum veilig te stellen op de 2-5 2-6. De spanning blijft daardoor in het punten klassement Ilse staat nu een punt los en volgende week komt de ontknoping in Leeuwarden.

 

 

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties