News
13
sep

Dames Hoofdklasse

Nicole, Marte en Manon bij K.V. “Foarút” in  Marssum in de Kransen tijdens door elkaar loten.  Onder prachtige weersomstandigheden betraden de dames hoofdklas voor de een na laatste keer dit seizoen de groene arena. Zij waren op zaterdag 13 september 2014 te gast bij kaatsvereniging “Foarút” uit Marssum. Onder leiding van de heer F. van der Veen gingen zij met elkaar de strijd aan tijdens een door elkaar loten wedstrijd. De wedstrijd lijst telde 8 formaties maar door afzeggingen van Nelie Steenstra en Marije Hiemstra moesten er worden bijgeloot. Om klokslag 11:00 brachten de opslagers de eerste ballen naar het perk. Sanne Velsma was deze dag via loting gekoppeld aan Maaike Osinga en Bianca van der Veen en zij beten samen de spits af tegen Rianne Vellinga, Marte Altenburg en Manon Scheepstra. Beide formaties gingen goed van start deze dag en gaven elkaar geen duimbreedte toe aan het begin van de partij. Om en om verschenen de bordjes aan de telegraaf tot aan de 2-2. Toen sloeg voor Rianne het noodlot toe in een poging om de bal te keren in het tussen spel verdraaide zij haar knie en moest worden behandeld door de masseuse. Marte en Manon gingen met zijn tweeen verder maar op de 3-2 werd de partij stil gelegd omdat bleek dat Rianne niet terug zou keren en er bijgeloot diende te worden. De vervanger van Rianne moest komen uit de strijd tussen Nicole Hempenius, Sjoukje Visser en Elma Breeuwsma en de formatie van Iris van der Veen, Leonie van der Graaf en Geke de Boer. De start in deze confrontatie was duidelijk voor partuur Iris zij laten er geen gras overgroeien en slagen er in om na het openings eerst ook het 2de en 3de verkaatste eerst op rij naar zich toe te trekken. De strijd lijkt dan als nog op gang te komen als Nicole en haar maten hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen in een zwaar bevochten eerst. Ondanks verwoedde pogingen om het tij helemaal in hun voordeel te kantelen moeten zij toezien dat Iris, Leonie en Geke de touwtjes stevig in handen hebben en de voorsprong uit weten te bouwen via de 1-4 naar de 1-5. De formatie van Nicole weigert echter de handdoek te werpen en weet nog een 2de eerst te verzilveren voordat Iris definitief de deur naar de 2de lijst dicht doet en zij de winst veilig weet te stellen op de 5-2 6-6 als zij een zitbal weet te plaatsen. Nadat deze partij was gespeeld werd Nicole bijgeloot en kon ook de eerste partij van de eerste lijst worden voortgezet. Sanne Velsma, Maaike Osinga en Bianca van der Veen stonden op dat moment 3-2 voor tegen Nicole Hempenius (bijgeloot voor Rianne Vellinga), Marte Altenburg en Manon Scheepstra. Er ontstond een boeiende strijd waarin beide formaties elkaar geen centimeter ruimte en knokten voor elke 2 punten aan de telegraaf. De balans bleef in de wedstrijd op de 3-3 en zelfs op de 4-4. Nicole slaagt er met Marte en Manon als nog in om als eerste het 5de bordje aan de telegraaf te hangen. Het partuur van Sanne geeft de strijd niet op maar moet uiteindelijk de handdoek werpen op de 4-5 6-6 als de opslag bal van Sanne buiten de perklijnen beland. Voor dat de volgende 2 formaties de arena konden betreden kwamen eerst Marie Jetske Lettinga, Nynke Sybrandy en Harmke Siegersma in actie tegen Elly Hofman, Anke Winkel en Margriet Bakker. Aan het begin van de partij geven zelf elkaar niets toe en weten om de beurt een bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf de 1-1 neemt partuur Marie Jetske de touwtjes in handen en slagen erin om een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Langzaam maar zeker krijgt het partuur van Elly meer en meer grip op de wedstrijd en knokken zich terug. Zij knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en weten de telegraaf weer in balans te brengen op de 3-3. Het werd een prachtige strijd waarin alles uit de kast werd gehaald. Geen van beide slaagde er op dat moment in om een gaatje te slaan en dus bleef het evenwicht gehandhaafd tot aan de 4-4. Marie-Jetske, Nynke en Harmke weten uiteindelijk aan het langste eind te trekken en de 2de omloop te bereiken als Nynke de boven weet te vinden op de 5-4 6-4. In de laatste confrontatie die nog gespeeld moest worden op de 1ste omloop stond Elly Hofman (bijgeloot voor Marije Hiemstra) met Feikje Bouwhuis en Wiljo Sybrandy tegenover Sanne Velsma (bijgeloot voor Nelie Steenstra), Imke van der Leest en Renske Terwisscha van Scheltinga. De vliegende start was er voor Sanne, Imke en Renske want zij weten gelijk een gaatje te slaan via het openingseerst vergroten zij de afstand door ook het 2de eerst op rij naar zich toe te trekken. Lang kunnen zij niet van deze voorsprong genieten want Elly weet samen met Feikje en Wiljo de achtervolging in te zetten en langszij te komen op de 2-2. Zij weten de partij echter niet in hun voordeel te doen kantelen. Het zijn wederom Sanne, Imke en Renske die de leiding in handen weten te nemen. Ondanks verwoedde pogingen aan de zijde van partuur Elly loopt het verschil op via de 2-3 naar de 2-4. Als het 5de eerst als eerste aan de kant van partuur Sanne komt te hangen is de strijd gestreden. Ondanks dat er in het laatste te verkaatsen eerst nog een 6-6 verschijnt geven Sanne, Imke en Renske de voorsprong niet meer uit handen en als zij de kaats weten te behouden gaan zij als laatste naar de 2de omloop. De strijd om de finale tickets kan dan los barsten. Nicole Hempenius kruiste samen met Marte Altenburg en Manon Scheepstra als eerste de degens met Iris van der Veen, Leonie van der Graaf en Geke de Boer. Het zijn Nicole, Marte en Manon die als eerste er in slagen om een bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het verschil loopt daarna zelfs op naar de 2-0. Langzaam maar zeker lijkt Iris met haar maten grip op de wedstrijd te krijgen en weten de aansluiting te herstellen als zij het eerst eerst weten binnen te halen. Het initiatief blijft echter in handen van partuur Nicole want zij bouwen de voorsprong vervolgens verder uit via de 3-1 naar zelfs de 4-1. De spanning keert echter terug in de eersten en diverse 6-6 verschijnen aan de telegraaf en het verschil loopt vervolgens terug tot de 4-2. Nicole, Marte en Manon geven de partij echter niet meer uit handen en weten als eerste een finale ticket te bemachtigen als Marte de bal over de boven weet te slaan ondanks Leonie die er nog alles aan doet omdat te voorkomen op de    5-2 6-0. De tegenstand komt uit de confrontatie tussen Sanne Velsma, Imke van der Leest en Renske Terwisscha van Scheltinga en het partuur van Marie Jetske Lettinga, Nynke Sybrandy en Harmke Siegersma. Het werd een leuke strijd waarin de eerste om en om aan de telegraaf verschenen. De balans bleef gehandhaafd op de 1-1 en zelfs de 2-2. Beide parturen gaven elkaar geen centimeter ruimte en er werd om elke 2 punten gestreden waarin uiteindelijk Sanne met haar maten als eerste het 3de eerst wist te bereiken. Marie-Jetske probeert met Nynke en Harmke gelijk de aansluiting te herstellen maar ziet de achterstand verder oplopen naar de 4-2. Beide formaties halen alles uit de kast om de wedstrijd in hun voordeel te doen kantelen want het daarop verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist als Imke de bal op dat moment tot in het perk weet te retourneren is de strijd gestreden en als de opslag bal van Marie-Jetske op de 5-2 6-4 buiten de perklijnen beland gaat partuur Sanne naar de finale in Marssum. Voor dat de finalisten de prachtig aangeklede arena in Marssum betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. Het is Iris van der Veen die aan de opslag begint met Leonie van der Graaf en Geke de Boer tegen de formatie van Marie Jetske Lettinga, Nynke Sybrandy en Harmke Siegersma. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Marie-Jetske met haar maten de leiding te nemen als zij de bal zelf voor de kaats te keren op de 0-6. Het begin van deze wedstrijd is voor partuur Marie-Jetske. Zij weten de voorsprong te verdubbelen als Nynke er in slaagt om de kaats te passeren op de 0-1 4-6. De strijd lijkt dan echt op gang te komen als voor de eerste keer de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Met een prachtige retourslag van Geke tot in het perk weten zij hun 1ste bordje aan de telegraaf te hangen. De formatie van Marie-Jetske weet daarna de draad weer op te pakken en weten als eerste het 3de eerst binnen te halen als Marie Jetske het perk met lege handen achter laat op de 1-2 2-6. De strijd is echter verre van gestreden voor de 2de keer deze partij dient er een bordje op de 6-6 te worden beslist. Het eerst komt echter weer in handen van Marie-Jetske, Nynke en Harmke als zij de kaats weten te behouden en daarmee de voorsprong uit weten te bouwen naar de 1-4. Spanning zit volop in de verkaatste eerst want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 maar als de opslag bal van Iris buiten de perklijnen beland lijkt de strijd gestreden. Iris, Leonie en Geke geven de strijd niet op Leonie gaat naar het achter perk en Iris neemt de plaats in het voorperk in. Het is Leonie die hun partuur in de strijd weet te houden als zij de kaats weet te passeren op de 1-5 6-4. Het blijft in de eersten echter zeer spannend want beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De derde prijs wordt uiteindelijk veilig gesteld door Nynke als zij er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats te keren op de 2-5 6-6. In de finale van deze door elkaar loten wedstrijd bij kaatsvereniging “Foarút” in Marssum staat Nicole Hempenius met Marte Altenburg en Manon Scheepstra tegenover Sanne Velsma, Imke van der Leest en Renske Terwisscha van Scheltinga. De opening is voor partuur Nicole als Sanne het vizier niet op scherp heeft staan op de 6-0 en haar bal buiten de perklijnen ziet verdwijnen. Het begin van deze finale is voor Nicole, Marte en Manon als zij de voorsprong weten uit te bouwen via de 1-0 6-0 door goed werk van Manon zij weet de bal voor de kaats te keren. Sanne en haar maten weten eindelijk de aansluiting te herstellen als Sanne er in slaagt om Manon tot een kwaadslag te dwingen op de 2-0 2-6. Het initiatief blijft in handen van partuur Nicole. Zij weten de voorsprong verder uit te bouwen als Nicole met een zitbal het 3de eerst weet te bemachtigen op de 2-1 6-4. Sanne, Imke en Renske proberen van alles om het tij te keren. Zij slagen er echter niet in om de partij te doen kantelen. Het verschil loopt zelfs nog verder op als Nicole Renske tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-1 6-4. De strijd is echter verre van gestreden want Sanne en haar maten knokken zich terug in de strijd en voor de eerste keer in deze finale dient er een beslissing te vallen op de 6-6. Als de opslag bal van Imke buiten het perk beland loopt het verschil op naar de 5-1. Sanne, Imke en Renske blijven echter knokken voor wat ze waard zijn en voor de 2de keer is daar de 6-6. Zij slagen er echter niet in om een 2de eerst te bemachtigen. Het is Manon die de kransen en de winst veilig weet te stellen op de 5-1 6-6 als zij de bal tot in het perk weet te retourneren. Verslag:Henk Hempenius. Uitslag:1e prijs Nicole Hempenius ,Marte Altenburg  en Manon Scheepstra 2e prijs: Sanne Velsma,Imke van der Leest en Renske Terwisscha van Scheltinga 3e prijs: Marie-Jetske Lettinga,Nynke Sybrandy en Harmke Siegersma 1e Prijs Marssum 1e Prijs Marssum-3 2e Prijs Marssum-2 3e Prijs Marssum-2

Algemeen / slider 0 Reacties