News
11
sep

Dames KNKB Hoofdklasse

Vandaag hadden we de dames KNKB hoofdklasse op bezoek.
De prijzen waren voor :1e prijs:

Wybrig Bakker                             Tersoal
Klasine Huistra                            Reduzum
Manon Scheepstra                      Leeuwarden

2de prijs:
Ilse Tuinenga                              Franeker
Amarins de Groot                       Mantgum
Iris Oosterbaan                           Scharnegoutum

3de prijs:
Sietske Okkema                          Easterein
Corrie Kroondijk                          Easterein
Sjanet Wijnia                               Wommels

Finale uit slag:
5-2 6-4
Om de 3de prijs of niets:
1-5 2-6

Kransen tijdens Door Elkaar Loten bij K.V. “Foarut” in Marsum voor Wybrig, Klasine en Manon.

Marsum.  Het is zaterdag 11 september 2021 en de lucht boven het kaatsveld in Marsum gelegen voor het Popta Slot is grijs als de dames hoofdklas voor de een na laatste keer de groene kaatsmat betreden.
Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging “Foarut”.
Zij hadden weer alle registers opengetrokken voor hun hoofdklas weekeind met op de zaterdag de dames en op zondag de heren.
Vele handen maken ligt werk zeggen ze dan wel eens en de vrijwilligers van Foarut hadden weer een prachtige arena gebouwd.
Onder leiding van de heer E. van Wier (hij verving deze dag de heer M. Fijma) betraden in totaal 8 parturen de arena.
Zij verkaatsten deze dag een door elkaar loten wedstrijd.
Er moest deze dag bijgeloot worden door afwezigheid van Roelie Kroondijk.
Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan een buitje regen uit kwam werd om 11:00 de eerste bal naar het perk gestuurd door Annet de Haan.
Zij was deze dag via het lot gekoppeld aan Mintje Meintema en Annelien Broersma.
In hun eerste partij van de dag stonden zij tegenover Andrea Kroes, Margriet Bakker en Anouk Smink.
Het eerste verkaatste bordje wordt binnen gehaald door Margriet als zij op de goede plek staat en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-6.
De balans in de telegraaf keert al snel terug via een zeer snel verkaatst eerst op de 6-0.
Het is Annet die het bordje weet binnen te halen als zij de kaats weet te behouden.
Het is een mooie strijd waarin geen van beide er in slaagt om een gaatje te slaan.
Als het vizier van Andrea niet op scherp staat en de bal net buiten het perk beland op de 1-1 6-4 neemt partuur Annet de leiding.
De strijd breekt gelijk los want voor de eerste keer dient de beslissing te vallen op de 6-6.
Als de opgeslagen bal van Andrea niet de goede richting mee krijgt en buiten de lijnen van het perk valt loopt het verschil op naar de 3-1.
De strijd blijkt verre van gestreden want als Annet de bal te veel snelheid mee geeft en de bal over het perk heen vliegt op de 3-1 0-6 keert de spanning terug in deze eerste partij van de dag. Andrea, Margriet en Anouk proberen gelijk aan te sluiten maar kunnen niet voorkomen dat het verschil weer verder oploopt door het goede opslag werk van Annet als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-2 6-4.
Kansen zij er vervolgens als nog voor Andrea en haar maten als voor de 2de keer de 6-6 verschijnt.
Als Annet de bal zo naar het perk weet te sturen dat Margriet en Anouk deze niet weten te verwerken is daar het 5de bordje voor partuur Annet. Andrea, Margriet en Anouk geven de strijd niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf als Margriet de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-2 6-6 keert de spanning terug in deze strijd.
Het zal niet genoeg blijken te zijn voor Andrea, Margriet en Anouk want het is Annelien die hun formatie naar de 2de lijst weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-4.

Voordat Inge Jansma, Anne Monfils en Marije Hellinga aan hun wedstrijd konden beginnen moesten zij eerst afwachten wie er bijgeloot zou worden bij Klasine Huistra en Manon Scheepstra.
Er wordt bijgeloot uit de eerste keer de perken vol en aangezien Andrea Kroes niet het goede lootje had getrokken kwam de vervangster van Roelie uit de strijd tussen de formatie van Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso en Marrit Zeinstra en die van Sietske Okkema, Corrie Kroondijk en Sjanet Wijnia.
Het werd een prachtige strijd waarin Sietske en haar maten de leiding weten te nemen door het eerste verkaatste eerst binnen te slepen op de 2-6. Het evenwicht keert al snel terug in deze partij als Lotte goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 0-1 6-2.
Beide parturen zij zeer goed aan de strijd begonnen en geven elkaar niets toe.
Als Lotte op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 1-1 6-4 komen zij op voorsprong.
Het blijft een mooie strijd waarin het volgende bordje op de 6-6 beslist dient te worden en als het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland keert het evenwicht voor de 2de keer terug in deze partij.
Het is een prachtige strijd tussen deze 2 formaties die echt aan elkaar gewaagt bleken te zijn deze dag.
Het 3de bordje aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Wybrig te hangen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-2 6-4.
Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de eersten want al snel daarna weet Sietske haar partuur weer langszij te sturen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-2 4-6.
Het zevende eerst in de partij wil nog wel een voor een doorbraak of ommekeer zorgen als Wybrig de bal zo naar het perk weet te sturen dat Sjanet de bal niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt komt Wybrig samen Lotte en Marrit als eerste op het 4de eerst.
Beide formaties blijven alles uit de kast halen en geven elkaar niets toe als de opgeslagen bal uit de hand van Wybrig niet de goede richting mee krijgt en buiten de perklijnen beland op de 4-3 0-6 keert de balans voor de 4de keer terug in de partij.
Er wordt zeer fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf wat uiteindelijk leid tot de 4-4 6-6 als de bal uit de hand van Wybrig buiten de perklijnen beland komt het 5de eerst als eerste in handen van Sietske, Corrie en Sjanet.
De formatie van Wybrig probeert het nog wel maar moet uiteindelijk de handdoek werpen op de 4-5 4-6 als Sjanet op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weten te keren en daarmee hun partuur naar de 2de omloop loodst.
Er kon op dat moment ook worden bijgeloot en aangezien Andrea het verkeerde lootje hadden getrokken werd Wybrig bijgeloot bij Klasine Huistra en Manon Scheepstra.
Aangezien Wybrig eerst even wat moest eten en drinken voor dat zij bij haar nieuwe maten voegde was het de plaatselijke favoriet Serena Hovenga die als eerste in actie kwam samen met Louise Krol en Simona Kootstra.
Zij gingen de strijd aan met Ilse Tuinenga, Amarins de Groot en debutante op de hoofdklas door elkaar loten en eigenlijk nog deel uitmaakt van de meisjes categorie Iris Oosterbaan.
Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden.
Ilse mag op dat moment de opslag verzorgen en als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Louise en Simona deze niet weten te verwerken haalt zij hun 1ste bordje binnen.
Het begin van deze partij is voor Ilse en haar maten als zij de voorsprong zien oplopen wanneer Serena er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 0-1 4-6.
Serena probeert samen met Louise en Simona grip op de wedstrijd te krijgen maar zien hun pogingen daartoe op niets uitlopen wanneer Amarins hun 3de eerst weet te verzilveren als zij de boven weet te vinden op de 0-2 2-6.
Langzaam maar zeker lijkt de strijd echt op gang te komen wanneer in een zeer zwaar bevochten eerst Serena weet toe te slaan en een prachtige zitbal weet te  plaatsen  op de 0-3 6-6.
De spanning keert vervolgens verder terug in de partij wanneer ditmaal in een zeer snel verkaatst eerst Louise weet toe te slaan en de boven weet te vinden op de 1-3 6-0.
Er zijn kansen voor Serena, Louise en Simona om gelijk aan te sluiten want voor de 2de keer is daar de beslissing op de 6-6. Als Amarins wederom goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen op de 2-3 6-6 loopt het verschil weer op naar de 2 eersten (2-4).
Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst in Marsum te bereiken en er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf zodat voor de 3de keer de 6-6 verschijnt als Ilse wederom prachtig opslag werk laat zien en een zitbal weet te plaatsen op de 2-4 6-6 weten zij als eerste het 5de eerst binnen te halen.
Partuur Serena weigert de strijd op te geven en knokt zich terug via Serena die tot 2x achter elkaar weet toe te slaan op de 6-2 door 2x de bal tot in het perk te retourneren waardoor de achterstand via de 2-5 terug loopt naar de 3-5 en zelfs de 4-5.
De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Amarins die de 2de lijst voor hun partuur veilig weet te stellen als zij de boven  weet te vinden op de 4-5 4-6.

De laatste partij van de eerste lijst in Marsum kon nu ook los waarin Inge Jansma samen met Anne Monfils en Marije Hellinga de strijd aangingen met de bijgelote Wybrig Bakker, Lotte Delgrosso en Marrit Zeinstra.
Het eerste verkaatste eerst wordt binnen gehaald door Manon als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-6.
De balans keert al snel terug in de wedstrijd door het goede werk van Marije in het tussenspel als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-1 6-4. Het blijft net als in de andere partijen stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes nu is het Wybrig die weer een aan hun totaal weet toe te voegen als zij de kaats weet te behouden met haar opslag op de 1-1 0-6.
De formaties zijn deze dag allemaal aan elkaar gewaagt en dat levert prachtige partijen op.
De telegraaf keert echter al snel weer terug in balans als Wybrig er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de  1-2 6-4.
Inge en haar maten slagen er niet in om de leiding over te nemen en zien het 3de eerst naar partuur Wybrig gaan als Inge er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 2-2 4-6. De touwtjes lijken vervolgens even in handen van partuur Wybrig als Klasine de voorsprong weet te vergroten door de kaats te passeren op de 2-3 2-6. Kansen zijn er wel degelijk voor Inge en haar maten want voor de 1ste keer dient het eerst te worden beslist op de 6-6.
Als het vizier van Inge niet goed is afgesteld en de bal buiten het perk beland op de 2-4 6-6 gaat het 5de eerst richting Wybrig, Klasine en Manon.
De formatie van Inge probeert door middel van omzettingen aan de opslag het tij te doen keren en dat lijkt resultaat op te leveren. Anne en Inge ruilen van opslag.
Het is Anne die op de 2-5 6-6 de opslag mag verzorgen en als zij de bal zelf naar het perk heeft gestuurd en deze in het tussenspel weet te onderscheppen om deze vervolgens tot in het perk weet te retourneren is daar het 3de eerst voor Inge en haar maten.
Onder leiding van Anne wordt de achtervolging ingezet wat voor de 2de keer op rij de 6-6 opleverd.
Het is voor de 2de keer op rij Anne die een bordje weet binnen te halen als zij ditmaal de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 6-6.
Het zal echter te laat blijken te zijn om de partij volledig te kantelen want het is Manon die met een prachtige uithaal de boven weet te vinden op de 4-5 4-6 en daarmee hun partuur als nog naar de 2de lijst in Marsum weet te brengen.

In deze een na laatste wedstrijd van het seizoen bij K.V. Foarut wisten zich 4 formaties te plaatsen voor de 2de lijst waar de beslissing zal vallen wie er naar de finale zou gaan en wie er tot de strijd om de 3de prijs of niets was veroordeeld. De strijd om het eerste ticket voor de finale in Marsum zal gaan tussen Annet de Haan met Mintje Meintema en Annelien Broersma en het partuur van Wybrig Bakker met Klasine Huistra en Manon Scheepstra. Wybrig weet de partij voor haar partuur open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Mintje en Annelien op de 2-6. De vliegende start is er voor de formatie van Wybrig want zij weten dankzij Klasine de voorsprong al snel verder uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 0-1 2-6. De formatie van Annet probeert grip op de wedstrijd te krijgen maar zien voor de 3de keer het bordje naar partuur Wybrig gaan als ditmaal Klasine er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn als voor de 4de keer op rij het bordje gaat naar Wybrig, Klasine en Manon. Eindelijk lijkt de strijd als nog op gang te komen als er aan de zijde van partuur Annet het eerste bordje verschijnt als de door Wybrig naar het perk gestuurde bal buiten het perk beland op de 0-4 6-0. Het verschil loopt op dat moment niet verder terug want ondanks alle verwoedde pogingen van Annet, Mintje en Annelien om het tij te doen keren weet Manon hun 5de eerst binnen te slepen als op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-4 2-6. De formatie van Annet weet echter niet van opgeven en blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij weten zelfs nog een 2de eerst uit het vuur te slepen wanneer Annelien op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 6-4. Wybrig, Klasine en Manon laten de 5-2 voorsprong niet meer uit handen glippen en weten zich als eerste te plaatsen voor de finale in Marsum wanneer Annelien de opslag mag verzorgen nadat zij even geruild was met Annet en als de bal uit de hand van Annelien te veel snelheid mee krijgt en over het perk heen vliegt op de 2-5 4-6 gaat de formatie van Wybrig als eerste naar de finale in Marsum.

De strijd om het 2de finale ticket in Marsum zal gaan tussen het partuur van Sietske Okkema, Corrie Kroondijk en Sjanet Wijnia die aan de zijde van de opslag beginnen en de formatie van Ilse Tuinenga, Amarins de Groot en Iris Oosterbaan. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk is het raak en dient het eerste verkaatste bordje te worden beslist op de 6-6. Als Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Corrie deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt is daar de voorsprong voor partuur Ilse. Zij gaan vliegend uit de startblokken want al snel daarna weet Amarins de boven te vinden op de 0-1 2-6 en daarmee de voorsprong te verdubbelen. Sietske en haar maten halen alles uit de kast om grip op de wedstrijd te krijgen maar zien voor de 3de keer op rij het bordje gaan naar Ilse en haar maten als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren 0-2 4-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in deze 2de partij op de 2de lijst want voor de 4de keer op rij is Ilse samen met Amarins en Iris succesvol in het binnenhalen van de eersten. Het is ditmaal Amarins die er een aan hun totaal weet toe te voegen als zij op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 0-3 0-6. De formatie van Sietske weigert de strijd op te geven en slagen er in om hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen door het goede werk van Sietske zij weet met haar opslag de kaats te behouden op de 0-4 6-4. De strijd lijkt vervolgens als nog gestreden wanneer het 5de eerst aan de telegraaf wordt binnen gehaald door Amarins als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-4 2-6. Er lijkt niets aan de hand en de finale lijkt binnen handbereik maar als Sietske er met haar opslag in slaagt om de kaats te behouden op de 1-5 6-4 weet zij de achterstand te verkleinen tot de 2-5. De strijd wordt er niet minder om want het 8ste verkaatste eerst in deze strijd omdat 2de finale ticket dient op de 6-6 te worden beslist. Als Sjanet er in het tussenspel zeer snel bij is en de bal voor de kleine kaats weet te keren op de 2-5 6-6 loopt het verschil terug tot de 3-5. Beide parturen blijven alles uit de kast halen waardoor voor de 2de keer op rij de 6-6 verschijnt. Het is Ilse die de opslag mag verzorgen op de 3-5 6-6 en als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Corrie en Sjanet deze niet weten te verwerken gaat Ilse samen met Amarins en Iris naar de finale in Marsum.

Voordat de finalisten bij kaatsvereniging “Foarut” met elkaar de strijd aan gingen was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin begon Annet de Haan samen met Mintje Meintema en Annelien Broersma aan de opslag en zij gingen de strijd aan met Sietske Okkema, Corrie Kroondijk en Sjanet Wijnia. De vliegende start is er voor de formatie van Sietske Okkema want zij weet met haar opslag de kaats te behouden op de 2-6 en daarmee het eerste bordje te verzilveren. De telegraaf keert al snel terug in balans wanneer ditmaal Annet met haar opslag weet te voorkomen dat Corrie de kaats weet te passeren op de 0-1 6-2. Vanaf dat moment halen beide formaties alles uit de kast en dient voor het eerst de beslissing te vallen op de 6-6. Sietske staat op dat moment aan de opslag en mag de bal naar het perk sturen als zij dat op zo’n wijze weet te doen dat het perk van Mintje en Annelien er niet in slaagt om deze goed te verwerken komt partuur Sietske op een 1-2 voorsprong. Annet en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar als de opgeslagen bal van Annet te veel snelheid mee krijgt en over het perk heenvliegt op de 1-2 2-6 loopt het verschil op naar de 2 eersten. Sietske, Corrie en Sjanet lijken de touwtjes stevig in handen te hebben als zij de voorsprong verder weten te vergroten als Corrie goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen op de 1-3 2-6. Annet, Mintje en Annelien blijven het echter proberen en zien voor de 2de keer de 6-6 in deze partij verschijnen maar als het perk van Mintje en Annelien er niet in slaagt om de kaats te passeren komt het partuur van Sietske als eerste op het 5de bordje. De strijd is dan gestreden en Sjanet weet de 3de prijs voor hun formatie veilig te stellen als zij er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 2-6. Het is een primeur voor Corrie Kroondijk deze 3de prijs is haar eerste gewonnen prijs bij de dames hoofdklas.

Er resteert nog een vraag waar op antwoord moet komen tijdens deze grijze zaterdag de 11de september, een speciale dag in de wereld geschiedenis want het is 20 jaar geleden dat de terreur aanslag werd gepleegd op de Twin Towers in New York, wie gaat er deze dag in Marsum bij kaatsvereniging “Foarut” met de kransen vandoor. In de finale staat Wybrig Bakker samen met Klasine Huistra en Manon Scheepstra tegenover het partuur van Ilse Tuinenga, Amarins de Groot en debutante op de hoofdklas en eigenlijk nog deel uitmakend van de meisjescategorie Iris Oosterbaan. Het werd een mooie finale met veel spanning in de verkaatste eersten. Het eerste verkaatste eerst in deze finale gaat naar partuur Wybrig als Ilse er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten de perklijnen beland op de 6-4. Het begin van deze finale is er voor Wybrig en haar maten zij weten de voorsprong uit te bouwen wanneer Wybrig met haar opslag weet te voorkomen dat Amarins de kaats weet te passeren op de 1-0 6-0. Via een zeer snel verkaatst eerst komt deze finale als nog op gang wanneer Ilse er in slaagt om Manon tot een kwaadslag te dwingen op de 2-0 0-6. De formatie van Wybrig probeert door middel van omzettingen meer grip op de wedstrijd te krijgen. Manon en Wybrig ruilen van opslag en  Manon verhuist in het perk naar het voorperk en Klasine neemt haar plekje over in het achterperk. Het lijkt het gewenst effect op te leveren want Manon weet met haar opslag op de 2-1 6-4 de voorsprong uit te bouwen als zij de bal zo naar het perk stuurt dat Amarins en Iris deze niet weten te verwerken. De strijd is verre van gestreden want Ilse zet met Amarins en Iris de achtervolging in en weet de aansluiting te herstellen als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 3-1 6-4. Kansen zijn er volop om de balans te herstellen want in het zeer zwaar bevochten eerst verschijnt voor de 1ste keer de 6-6 aan de telegraaf. Het is Ilse die de opslag mag verzorgen en zij stuurt die bal fantastisch naar het perk maar Manon heeft een zeer passend antwoord en weet goed onder de bal te stappen en deze over de boven te slaan waardoor het verschil oploopt naar de 4-2. Het blijft een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast halen maar als Ilse voor de 2de keer de opslag mag verzorgen op de 6-6 en wederom de bal zeer goed naar het perk stuurt staat daar weer Manon die voor de 2de keer een passend antwoord klaar heeft en de bal zeer goed weet te raken en deze over de boven lijn doet vliegen. Ondanks de prachtige strijd is het 5de eerst als eerste verschenen aan de zijde van partuur Wybrig. Ilse, Amarins en Iris blijven strijden tot de laatste slag maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-2 6-4 als Manon de winst en de kransen in stijl weet binnen te halen door de bal over de boven te slaan. Het is een prachtige dag voor Iris die bij haar debuut gelijk een 2de prijs mee mag nemen. Manon stelt deze dag de winst in het punten klassement veilig met nog een wedstrijd te gaan in Leeuwarden is zij niet meer in te halen en gaat het nog tussen Nynke en Marrit waar het schil 2 punten is wie er 2de en 3de gaat worden

Met dank aan prachtig verslag en foto,s van Henk Hempenius.

https://myalbum.com/album/zuKJvegzFTEz

 

Algemeen / Fotoalbum / Uitslagen 0 Reacties