News
19
aug

KNKB Schoolmeisjes B

Afgelopen zaterdag bij de  knkb schoolmeisjes B hadden we 14  2 tallen op de lijst met verliezersronde
omdat partuur 14 niet compleet was moest er bijgeloot worden.
Ondanks de warme weersomstandigheden  werd ook hier leuk gekaatst.
De prijzen waren voor:
winnaarsronde:
1e prijs:Andrea Kroes Gauw,Sigrid Bokma Leeuwarden.
2e prijs:Marije Hellinga,Aletta van Popta Lollum.
3e prijs:Nynke Kingma Westhoek,Wybrig Bakker Tersoal.
3e prijs: Anna-Rixt Conssen Tzum,Anna Jellesma Berltsum.

Onder voortreffelijke leiding van scheidsrechters R Julianus en J van Wieren en de vrijwilligers kunnen we terug kijken op een geslaagde kaatsdag.

Uitslagen 0 Reacties