News
9
sep

KNKB Heren Hoofdklasse

Uitslag Heren Hoofdklasse

1e prijs:Marten Bergsma Minnertsga (koning),Kees van der Schoot Sexbierum,Haye Jan Nicolay Britsum.
2e prijs:Arnold Zijlstra Tzummarum,Dylan Drent Harlingen,Thomas van Zuiden Bolsward.
3e prijs:Johannes van der Veen Pietersbierum,Pieter Jan Plat Leeuwarden,Hendrik Kootstra Minnertsga.

Een kaatsseizoen is mooier met een eerste prijs. Daarover waren Kees van der Schoot en Haye Jan Nicolay het zondag in Marsum snel eens. Ze wonnen, samen met koning Marten Bergsma.
Groot was de glimlach op de gezichten van Van der Schoot en Nicolay toen ze zondag rond zessen de kransen omgehangen kregen. Beiden waren op het hoogste niveau dit seizoen nog geen enkele keer als winnaar van het veld gestapt.
,,Wol yn de earste klasse”, wist Nicolay. ,,Mar yn de haadklasse wie it my dit jier noch net slagge. Ferline jier wol, ien kear. It bart my net in soad, dus it is genietsjen.”

Suzanne Schulting

Wat nóg minder vaak gebeurt: het ereschavot delen met een olympisch kampioene. Dat deed het winnende trio met Suzanne Schulting

De shorttrackster uit Heerenveen, begin dit jaar winnares van een gouden plak tijdens de Winterspelen in Pyeongchang, reikte de prijzen uit. Dat was niet zonder reden. Moeder Schulting komt uit Marsum, pake en beppe wonen er nog. Super Suzanne  was prachtig en emotioneel !Top !!!

Dat de koningsprijs aan Van der Schoot en Nicolay voorbij ging, deerde hen allerminst. Die was voor Bergsma.
,,In hiel goede maat”, zei Van der Schoot. ,,Elkenien wit wat Marten kin as opslager. En as hy dat sa docht as hjoed, dan hoechst as foarynse net in soad te dwaan. Ik die myn ding, Haye Jan ek. En sa winne je dan. Moai, want it seizoen is dochs kompleet mei sa’n earste prijs. Dy hie ik noch net.”
Nicolay was al net zo lovend over Bergsma. De kaatser uit Britsum roemde in dat kader ook het door elkaar loten.
,It jout minsken as my bygelyks de kâns om ris in hiele dei met ien as Marten te keatsen. Meastentiids ferliest yn de frije formaasje al gau fan toppers. It trochinoar lotsjen soarget wer ris foar wat oare lju yn de prizen.”
Drie van de zes kaatsers die in Marsum in de eindstrijd stonden, hadden dit seizoen nog geen eerste prijs gepakt in de hoofdklasse.
Naast Van der Schoot en Nicolay gold dat namelijk ook voor opslager Arnold Zijlstra in het verliezende partuur. Daar maakten verder Dylan Drent en Thomas van Zuiden deel van uit.
Spanning in de finale
De finale werd spannend. Onder aanvoering van Bergsma kwam het partuur met Van der Schoot en Nicolay snel op een 2-0 voorsprong.
Zijlstra, Drent en Van Zuiden wonnen vervolgens drie eersten op rij: 2-3. Toen was het weer de beurt aan Bergsma c.s. Dankzij drie bordjes achterelkaar, steeds na een 6-6 stand, kwamen ze op een 5-3 voorsprong.
Nicolay: ,,Dochs waard it noch spannend. Hja keatsten twa goede earsten en wy twa mindere. Doe’t it sadwaande 5-5 stie, toch ik wol efkes dat it kantsje board wurde soe.”
Met alles aan de hang besliste de later tot koning gekroonde Bergsma de partij alsnog in het voordeel van zijn partuur. Hij bezorgde zichzelf er drie zoenen van Schulting mee en Van der Schoot en Nicolay dus hun eerste seizoenszege in de hoofdklasse.
Voor Nicolay was het misschien wel de laatste keer dat hij als achterinse een prijs won.
,,Takom jier bin ik wer opslager, yn in partoer mei Pier Piersma en Evert Pieter Tolsma”, vertelde hij. ,,Nei oardel jier wol ik wer opslaan. Dat is mear myn ding.”
Ook in Marsum deed hij dat enkele keren prima. En anders was er wel zijn maat-voor-een-dag Bergsma, die hem liet zien hoe het moest. Nicolay, met een grijns: ,,Je kinne altyd wat fan ien leare.”

Tekst :leeuwardercourant

Aan de hand van een meesterlijk opslaande Marten Bergsma behaalden Kees van der Schoot en Haije Jan Nicolay op de valreep van het bijna afgelopen kaatsseizoen toch nog hun eerste zege van het kaatsjaar 2018. 

Die overwinning moet echter voor het grootste gedeelte worden toegeschreven aan een weer formidabel opslaande Marten Bergsma. In Pingjum ging het nog mis door gebrek aan steun maar in Marsum lukte het wel zij het op de valreep. Met een prachtige zitbal wist hij op 5-5 en 6-6 zijn formatie de zege te bezorgen. Het was zijn 25ste zitbal van dag en dat in drie partijen. Tien keer stond hij met een zitbal aan het slot van een eerst. Tegen de 25 zitballen noteerde hij zestien missers. Dat hij tot koning werd gekroond was een logisch gevolg.
Tegenstander Arnold Zijlstra, Dylan Drent en de bijgelote Thomas van Zuiden bleven heel lang kranig partij geven met Dylan Drent als de grote man bij de verliezers. Drent sloeg vorstelijk uit en ook aan de tweede opslag scoorde hij een ruime voldoende. Trio Marten Bergsma kwam met 2-0 voor maar binnen de kortste keren was het 3 om 2 voor Arnold Zijlstra c.s. Het werd drie eersten gelijk toen Kees van der Schoot op 3-3 en 6-6 fraai boven sloeg. Je mag je afvragen waarom opslager Zijlstra Van der Schoot opzocht terwijl hij toch duidelijk meer kans had bij Haije Jan Nicolay. Vervolgens pakte Marten Bergsma zowel op 3-3 en 6-6 en 4-3 en 6-6 het bordje met prachtig opslagwerk.
De partij leek gelopen maar Dylan Drent wist de partij te redden door op 5-3 en 4-6 de kaatst voorbij te slaan.
Op 5-4 en 2-6 miste Bergsma het perk. Ondanks de drie verre klappen van Drent (2) en Van Zuiden werd het toch weer gelijk doordat Arnold Zijlstra op 5-5 en 6-4 een afzwaaier noteerde. Er kwam een kaats en die wist Bergsma met prima opslagwerk te verzilveren. Gelukkig maakte de finale nog veel goed van een hele matige kaatsdag.
Trio Bergsma bereikte de finale via een 5-2 en 6-2 zege op de formatie van Jelle Attema, Patrick van Dellen en Erwin Zijlstra. Na spel gelijk liep de latere winnaar in groet stappen naar de volgende ronde.
In de strijd om de premie of niets was het partuur van Gert-Anne van der Bos, Pier Piersma en Hendrik Jan van der Velde de niet verwachtte tegenstander. André van Dellen met de grote tenoren Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Zij werden echter in hoog tempo van de groen grasmat geveegd (5-1 en 6-0). Van der Bos c.s. kon tot 4-4 aanhaken maar toen was de zitbal van Bergsma op 4-4 en 6-4 het begin van het einde. Op 5-4 en 6-0 kon Pier Piersma de kleine kaats niet passeren.
Arnold Zijlstra c.s. stonden een partij langer op veld maar gingen toch in rap tempo richting finale.
Bauke Triemstra, Sip-Jaap Bos en de bijgelote Erwin Zijlstra wilden wel maar kwamen gewoon kwaliteit te kort en bovendien noteerde Bauke Triemstra maar liefst tien afzwaaiers. Op 5-2 en 6-0 was het al einde oefening voor Bauke Triemstra c.s. Een omloop verder was het tegen Enno Kingma c.s. tot drie eersten gelijk partij maar door de misser van Kingma en de bovenslag van Drent beide malen op 6-4 was het al bijna een gelopen koers. Op 5-3 en 6-0 sloeg Dylan Drent de kaats voorbij.
De halve finale tegen Johannes van der Veen, Pieter Jan Plat en Hendrik Kootstra werd feitelijk al in het begin beslist. Zijlstra c.s. pakte tweemaal op zes gelijk het eerst en trio Johannes van der Veen is die klap nooit meer te boven gekomen. Op 5-3 en 6-4 sloeg Thomas van Zuiden zijn partuur naar de finale met een mooie bovenslag.
De formatie van Johannes van der Veen c.s. had aan de zege op Menno van Zwieten c.s. genoeg voor het derde geld altijd nog 100 euro de man. (5-3 en 6-4).

Cijfers Marsum: Eerste omloop: 1. Bauke Triemstra, Sip Jaap Bos en Erwin Zijlstra (bijgeloot voor Klaas Pier Folkertsma) – 2. Arnold Zijlstra, Dylan Drent en Thomas van Zuiden (bijgeloot voor Pieter van der Schoot) 2-5 en 0-6; 3. Enno Kingma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong – 4. Johan Diertens, Renze Pieter Hiemstra en Thomas van Zuiden 5-5 en 6-4; 5. Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Haije Jan Nicolay – 6. Jelle Attema, Patrick van Dellen en Erwin Zijlstra 5-2 en 6-2; 7. André van Dellen, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra – 8. Gert-Anne van der Bos, Pier Piersma en Hendrik Jan van der Velde 1-5 en 0-6; 9. Menno van Zwieten, Jouke Bosje en Hans Wassenaar – 10. Johannes van der Veen, Pieter Jan Plat en Hendrik Kootstra 3-5 en 4-6; Tweede omloop: 2. Arnold Zijlstra c.s. – 3. Johan Diertens c.s. 5-3 en 6-0; 5. Marten Bergsma c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-4 en 6-0; 10. Johannes van der Veen c.s. staand nummer; Halve finale: 10. Johannes van der Veen c.s. – 2. Arnold Zijlstra c.s. 3-5 en 4-6; 5. Marten Bergsma c.s. staand nummer; Finale: 5. Marten Bergsma c.s. – 2. Arnold Zijlstra c.s. 5-5 en 6-6 (Marten Bergsma c.s. wint).

Tekst: J Braaksma

Bij alle evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt worden welke worden gebruikt voor het promoten van het evenement, het promoten van de kaatssport en de kaatsvereniging.
Tevens kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter ondersteuning van het wedstrijdverslag en het brengen van kaatsnieuws.
 
Wees je er van bewust dat als je deelneemt aan een evenement of hierbij toeschouwer bent er beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd kan worden waarop je zichtbaar bent.
Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit melden bij het bestuur van Kv Foarut .
Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties