Ledenpartijen samenwerkende verenigingen

Ledenpartijen samenwerkende verenigingen

Samenwerking met de verenigingen LKC, Het Plein, Reitsje Him, OG Huizum en KV Foarut

Ook dit jaar gaan wij weer van start met de samenwerking van de verenigingen LKC, Het Plein, Reitsje Him Lekkum en OG Huizum.
Iedere vereniging organiseert een partij voor alle leden die lid zijn van één van de genoemde verenigingen.
Daarnaast ben je ook welkom op de andere partijen die de genoemde verenigingen organiseren.
Onderstaand een overzicht van de overige partijen die ook toegankelijk zijn voor de leden van KV Foarut.

 

28 April Gezamelijke partij bij OG Huizum

12 mei Gezamelijke partij (incl Ingelum )in Marsum

18 Mei Kaatspartij grote bal bij KV it Plein

26 mei Gezamenlijke partij bij Lekkum

2 juni Kaatspartij bij OG Huizum. Aanvang 11.00 uur

16 juni Kaatspartij VF bij OG Huizum.Aanvang 11.00 uur

29 juni Kaatspartij (pearke keatsen It plein)

30 juni Walrus Partij in Lekkum

6 Juli Horeca Straatkaatsen

12 juli Pearke keatsen LKC. Aanvang 18.00 uur

13 Juli Kaatspartij KV it Plein

20 juli Kaatspartij 100 jaar Rengers.

10 aug Gezamelijke partij Bij LKC

(gouden koppeltje 2 tegen 2)a/b/c/d klasse

18 aug Kaatspartij bij OG Huizum Aanvang 11.00 uur

25 Aug Gezamelijke partij bij KV it Plein 14 Sept Slotdag partij (grote bal) bij KV it Plein.Aanvang 11.00 uur

14 Sept Slotdag partij bij Lekkum

21 Sept Slot partij LKC( iedereen is welkom)Aanvang 10.00 uur

22 Sept BB partij Marsum

29 sept Slotdag Huizum.Aanvang 9.30 uur

Bijna alle geplande partijen zullen de start tijd hebben van 12:00 (behalve zie bovenstaand)

(Voor actuele informatie volg onze facebook pagina).

 

Opgave is voor elke donderdag 19:00 van de partij, dit i.v.m. het bestellen van kransen .
De vet gemarkeerde datums zijn de gezamenlijke partijen, de afspraak die gemaakt is dat elke vereniging 1 keer zo’n partij organiseert.

Alle andere partijen zijn vanuit de verenigingen zelf en deze zijn vrij voor iedereen om mee te doen en hiermee hopen we natuurlijk dat het alleen maar drukker en gezelliger word op de kaatsvelden.