News
1
nov

Huldiging NK pupillen meisjes

Afgelopen zaterdagavond vond in Mantgum  de huldiging van de NK  pupillen meisjes plaats.
Uiteraard waren de tweede prijswinnaars Marije Hellinga en Serena Hovinga met coach Minne Hellinga van K.F. Foarút Marsum ook aanwezig.

Duo voorzitter Geart Oostra opende deze avond en gaf daarna het woord aan de andere voorzitter Hans de Boer, die deze avond leidde. Als eerste werd het woord gegeven aan Theo Kuipers, hij deed verslag van het wedstrijdverloop in Witmarsum. Daarna werd een film van de wedstrijddag getoond.
Vervolgens werden de winnaars nog toegesproken door Ilse Noorman, ook namens Thalia en Elaine Reitsema, het winnende partuur van het NK Pupillen meisjes 2001, Mevrouw Liemburg, burgemeester van de gemeente Littenseradiel, Tineke Huitema, vertegenwoordigster van de federatie Littenseradiel, De coach, Minne Hellinga, van het partuur van Marsum, Anne Muller, voorzitter van dorpsbelang Mantgum, Albert Reitsema, de coach van de Jacob Klaver meisjes en Jehannes Arendz namens de ouders van het winnende drietal.
Na de felicitaties en de overhandiging van de vele cadeaus kon de jeugd zich nog uitleven in de ”Freedkelder” van M.F.C. de Wjukken waar een disco was georganiseerd.
een zeer geslaagde avond

Jeugd 0 Reacties