News
20
mei

Federatie partij menaldumadeel

Op zaterdag 19 mei hadden wij onze federatie wedstrijd
Met maar liefst 36 2-tallen gingen we van start
de Tsiene lag er met 16 perken prachtig bij
onder een stralende zon werd er gestreden in 4 categorieen om de prijzen
Bij de welpen d.e.l.( 13 partuur) waren de prijzen voor:


winnaarsronde:1e prijs:Jurrit Osinga Ingelum,Stefan Efde Marsum
2e prijs:Thomas Dijkstra Berltsum,Yoeri Buiteveld Bitgum
3e prijs:Werner Engelman Bitgum,Nienke Zijlstra Berltsum
3e prijs:Douwe Joostema Berltsum,Gerlant Kamminga Dronrijp
verliezersronde: 1e prijs:Rutger Rinsma Menaam,Mark Minnesma Dronryp
2e prijs:Gerrit Bottinga Bitgum,Jurrit Kuipers Bitgummole
Pupillen meisjes (7 partuur) moest er bijgeloot worden en de prijzen waren voor:


winnaarsronde: 1e prijs:Hester Zijlstra Berltsum,Anna Rixt Iedema Menaam
2e prijs:Hermine Bakker Bitgummole,Janet Bakker Berltsum
verliezersronde:1e prijs:Jildou Postma Ingelum,Anna Joostema Berltsum
Bij de pupillen jongens (9 partuur) waren de prijzen voor:


winnaarsronde: 1e prijs:Aron Palma Bitgum,Yannick de Bruin Dronryp
2e prijs:Max Dirk Wigcheren Berltsum,Eric Tromp Bitgummole
3e prijs:Lucas Postma Dronryp,Pier Faber Dronryp
verliezersronde:1e prijs :Roan Post Berltsum,Jelmer de Vries Bitgummole
2e prijs:Teun Kuipers Bitgummole,Fokke Pieter Alberda Dronryp
Bij de schooljeugd (7 partuur)waren de prijzen voor:


winnaarsronde: 1e prijs:Jan Yse v/d Beek Ingelum,Jan Willem Sinnema Dronryp
2e prijs:Esmee Ynema Berltsum,Harmen Schuitmaker
verliezersronde: 1e prijs:Jacob Sijbesma Dronryp,Sierd Pieter Bottinga Bitgum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd / slider / Uitslagen 0 Reacties