News
3
sep

Verkleed kaatsen A v/d Kooipartij

In verband met het 115 jarig bestaan van KV Foarut maar ook in het kader van 300 jaar bestaan van Dr H. Popta-Gasthuis willen wij dit jaar de A vd Kooi Ledenpartij een extra tintje geven door
Verkleed te gaan kaatsen
Te denken valt aan:

-De van oudsher oude kaatskleren (witte broek en op sokken)
-Popta kleren

Maar uiteraard is iedereen vrij hierin.
Verder willen wij jullie meedelen dat dit jaar de zilveren herinneringskaatslepeltjes voor de 1e prijswinnaars worden aangeboden door de voogden van het Dr. H. Popta-Gasthuis waarvoor wij de voogden hartelijk willen bedanken.

Bestuur KV Foarut

 

 

Geen categorie 0 Reacties