News
18
okt

Muurkaatscompetitie

Na twee keer een geslaagd muurkaatstoernoei op het tenniscomplex te hebben georganiseerd, blijkt er belangstelling te zijn voor een muurkaatscompetitie tijdens de wintermaanden.
Het is de bedoeling dit op de zondagmiddag vanaf 16 uur te laten plaatsvinden.
Afhankelijk van de opgave wordt een competitie-indeling gemaakt waarbij elke zondag sprake zal zijn van verschillende teams.
Wij willen zondag 30 oktober beginnen met een inloopmiddag.
De spelregels worden dan uitgelegd en je kunt dan zelf alvast gaan oefenen.
Tevens is dan opgave voor de competitie mogelijk maar uiteraard kan dat ook eerder.
Tegelijk zal op de zondagmiddag een tenniscompetitie worden gehouden.
Dus voldoende vertier tijdens de wintermaanden in Marsum !
Dus:
-Inloopmiddag zondag 30 oktober op het tenniscomplex aan de Riemer Veemanstrjitte te Marsum;
-Aanvang 16.00 uur;
-Opgave competitie voor 30 oktober via info@kv-foarut.nl of op de inloopmiddag zelf;
-graag sport-of tennisschoenen dragen. Dus geen kaatsschoenen;
-Vragen ? bel Gosse Miedema (254 1954) of Ida Bouma (254 1769).
Zie voor spelregels en een video over muurkaatsen:  http://www.muurkaatsen.nl.
Oant sjen op 30 oktober !

Geen categorie 0 Reacties