News
17
jun

1e klas vrije formatie KNKB

Onder droge en zonnige weersomstandigheden met wel veel wind
kwamen uit 25 partuur de volgende winnaars uit de strijd :


1e prijs:Jacob Wassenaar St Anna Par,Cornelis Terpstra Wirdum ,Louwrents Reitsma Menaam.


2e prijs: Feiko Broersma Easterlittens.Arnold Zijlstra Tzummarum,Hyltje Bosma Makkum.


3e prijs:Roel Hoekstra Ternaard, Elgar Boersma Foudgum,Steven de Bruin Tzummarum.


3e prijs:Hendrik Jan v/d Velde Bolsward,Tjisse Steenstra Bitgummole,Haye Jan Nicolay Britsum.

De finale werd beslist op 5-4 6-2.
Er werd leuk gekaatst met soms spannende partijen meest werden de partijen op 5-4 beslist,
echter waren er ook  5 partijen die op 5-5 eindigden.
We kunnen  spreken van een geslaagde kaats dag onder voortreffelijke leiding van H Sweering en D Wierstra.
Ook een woord van dank voor de masseuse mevr Fopma die het erg druk had en de jongens soepel hield.

Geen categorie / Uitslagen 0 Reacties