News
17
aug

KNKB Schoolmeisjes Afdeling

Zaterdag 17 augustus werd de schoolmeisjes afdeling verkaatst.
10 parturen hadden zich aangemeld
de dames lieten mooi en soms spannend spel zien
de prijs was voor het sterk kaatsende Mantgum
die alleen in de 1e omloop veel tegenstand ondervond van het puike spel van het 2 tal Marsumer dames deze wedstrijd werd op 5-5 6-4 beslist.

1e prijs: 104_2582104_2581

Mantgum:Bregt Arendz,Amarins de Groot,Jennie Terpstra.

2e prijs:104_2580

Grou:Rixt Hooijenga,Ymkje Yntema,Aluca Bouma.

3e prijs:104_2579

Berlikum:Hester Zijlstra,Esmee Ynema,Margriet Miedema.
we kunnen terug kijken op een geslaagde dag.

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties