News
23
mei

KNKB jongens B klasse

Vandaag hadden wij weer onze jaarlijkse jongens partij .
Om precies 10.00 uur ging eerst de 1e omloop van de B klasse van start met 18 partuur,
en om 17.00 uur viel hier de laatste slag, er werd  zo nu en dan spannend gekaatst  3x zelfs werd de partij op 5-5 6-6 beslist.
De uiteindelijke winnaars waren :

Winnaars ronde :

104_3403104_3402104_3401
1e prijs:Timen van Gelderen Gauw,Bouke Willem Tuinman Dronryp,Jelle Pieter v/d Walt Tzummarum.
2e prijs:Ruben Eijzenga Berltsum,Sjoerd Smits Britsum,Gerben de Boer Gaast.
3e prijs:Menno v/d Weide Koarnjum,Stefan v/d Meer Baard,Fernando de Boer Dronryp.

Verliezersronde:

104_3400104_3399104_3398
1e prijs:Jolt Vollema Peins,Wieberen Bruinsma Ingelum,Simon Bootsma Makkum.
2e prijs:Anton Buwalda Schettens,Taeke Hofman Dronryp(bijgeloot),Albert Feenstra Exmorra.
3e prijs:Sjoerd Keizer Tzummarum,Sander Bruinsma Bolsward,Arnout Meijer Wommels.

 

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties