News
26
mei

KNKB Jongens B klasse

Na een koude kaatsdag met 16 partuur op de lijst werd partuur 16 de winnaar.
Er moest veel bijgeloot worden maar dat mocht de pret niet drukken, naarmate de wedstrijd verstreek werden sommige  partijen steeds spannender.
waarvan de finale in de winnaarsronde eindigde in 5-5 6-6

de prijzen waren voor :

Winnaarsronde:

104_2471

1e prijs:Bote Jellema Easterein,Wiebe Dijkstra Anjum,Rense Sijbesma Dronryp.

104_2470

2e prijs:Fedde Okkinga Arum,Ids Poelstra Minnertsga,Remmelt Bouma Weidum.

104_2469

3e prijs:Jesse Rinia Makkum,Riemer Hoekstra Ee,Simen Bootsma Makkum.

104_2468

3e prijs:Marco Weijer Wommels,Doede Rients Okkema Easterein,Remon Tie Bouma Easterein.

Verliezersronde:

104_2466

1e prijs:Sander Kingma Dronrijp,Herre de Vries Minnertsga,Jari Braaksma  St Anna Par.

104_2467

2e prijs:Bouke Fopma Wommels,Lex Potma Hommerts,Sander de Boer Menaam

we kunnen terug zien op een mooie dag met dank aan de ouders en keurmeesters die ons voortreffelijk ondersteunden.

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties