News
12
jun

KNKB 50+ partij

Vorige week waren de KNKB 50+ heren op bezoek.

We gingen om 10:00 uur van start 7 partuur A-Klasse en 7 partuur in de B-Klasse.

 

De prijzen waren voor: A-Klasse 1e prijs:

Jan Fokke Mulder, Dronryp

Piet Zondervan, Jorwert

Hilbrand Smid, Witmarsum

 

2e prijs:

Jacob Kamstra, Franeker

Albert Nauta, Bitgum

Johannes Siegersma, Berltsum

 

Herkansingsronde 1ste prijs:

Klaas Dijkstra, Veenwouden

Peter Dijkstra, Bitgummole

Bertus Bootsma, Wommels

 

B-Klasse 1e prijs:

Johan v.d. Veen, Gytsjerk

Ferdinand v.d. Werf, Joure

Roel Sijbesma, Easterein

 

2e prijs:

Johannes de vries, Bitgum

Hendrik Eringa, Spannum

Harmen Westra, Kimswerd

 

Herkansingsronde 1e prijs:

Harm Jan de Boer, Spannum

Jan de Jong, Menaam

Gerrie Otter, Goutum

 

Foto’s Gemaakt door: Lijkle spijksma

 

 

Algemeen 0 Reacties