News
1
jun

Federatie menaldumadeel

Wegens diverse activiteiten in de omgeving was de deelname minimaal
er werd bij de welpen en pupillen met 7  2-tallen gekaatst.
Na een koude en hevig wind waren de prijzen bij de welpen  voor:
winaarsronde:

104_2474104_2473104_2472

1e prijs: Rowin Faas Menaam,Jelle Gerrit Bottinga Bitgum.
2e prijs :Werner Iedema Menaam,Ymkje van de Beek Ingelum.
verliezersronde:Bjorn Idsardi Dronryp,Ymke Kemper Berltsum.

Bij de pupillen waren de prijzen voor:

104_2477104_2476104_2475

1e prijs:Rene Jelsma Berltsum,Oene Kolthof Menaam.
2e prijs: Almer K de Roode Menaam,Gerrit Bottinga Bitgum.
verliezersronde:Ysbrand Groustra Dronryp,A.R Iedema Menaam.

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties