News
10
sep

Dames KNKB Hoofdklasse

Vandaag waren de Hoofdklasse Dames bij ons op bezoek.

We gingen om 11:00 uur van start met de Dames Hoofdklasse met 6 partuur.

 

de prijzen waren voor: 1e prijs:

Ilse Tuininga, Franeker

Manon Scheepstra, Leeuwarden

Gerde Lycklama a Nijeholt, It Heidenskip

 

2de prijs:

Anna-Dieuwke Dijkstra, Leeuwarden

Anna Monfils, Rotterdam

Annelien Broetsma, Leeuwarden

 

Kransen tijdens Marsumer Merke bij kaatsvereniging “Foarút” voor Ilse, Manon en Gerde.

Marsum. Het is zaterdag 10 september als de dames hoofdklas de kaatstas en handschoen voor de een na laatste
keer hebben ingepakt en onderweg gaan naar Marsum. Het weekend van 10 en 11 september staat daar in het
teken van de Marsumer Merke. Het is een compleet hoofdklas kaatsweekend met de dames op zaterdag en de
heren op zondag. Kaatsvereniging “Foarút” heeft voor deze kaatsdagen weer alle registers opengetrokken en een
prachtige arena gebouwd. Onder prachtige weersomstandigheden en onder leiding van de heer M. Fijma betraden
in totaal 6 partuur de arena. Oorspronkelijk zou er worden gekaatst volgens het poule systeem maar door
afmeldingen van 2 dames werd dit omgezet naar een gewone wedstrijd zodat er kon worden bijgeloot. De banken
rondom het veld waren goed bezet door toeschouwers kortom alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooie
strijd.
Kaatsvereniging “Foarút” viert dit jaar hun 125-jarige bestaan. Om dit te vieren hebben zij PC-koning Tjisse Steenstra
gevraagd om de kransen uit te delen aan de dames. De vereniging heeft een nieuw bestuur en dat heeft samen met
alle vrijwilligers weer alles uit de kast getrokken om een mooi kaatsweekend te organiseren. Door het bijloten werd
er niet begonnen met de eerste 2 parturen op de lijst maar betrad de formatie van Annelien Broersma, Anne Monfils
en Anna Dieuwke Dijkstra als eerste de arena om de strijd aan te gaan met de formatie van Wybrig Bakker, Lisanne
Scharringa en Marije Hellinga. Het eerste verkaatste eerst verschijnt aan de zijde van partuur Annelien door het
goede werk van Annelien in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 6-0. De vliegende start in
deze partij is er voor Annelien, Anne en Anna Dieuwke als zij de voorsprong gelijk weten te verdubbelen als het vizier
van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de1-0 6-4. Beide parturen lijken daarna echt op
gang te komen want voor het eerst dient er een bordje te worden beslist op de 6-6. Als Anne op de goede plek staat
in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-0 6-6 loopt het verschil op naar de 3 eersten.
De formatie van Wybrig geeft de strijd niet op en weten hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij weten
toe te slaan op de 3-0 2-6 als het perk van Lisanne en Marije de kaats weet te passeren. Zij slagen er op dat moment
niet in om de achterstand verder te verkleinen sterker nog het verschil loopt weer op naar de 3 eersten wanneer
Annelien de opslag mag verzorgen op de 3-1 6-0 en een prachtige zitbal weet te plaatsen. De strijd blijkt echter verre
van gestreden want als Wybrig het perk van Anne en Anna Dieuwke met lege handen laat staan op de 4-1 2-6 weet
zij een zitbal te plaatsen keert de spanning terug in deze partij. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een
ommekeer of doorbraak zorgen in een partij. Als Marije op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de
kaats weet te keren op de 4-2 4-6 loopt het verschil terug naar de 4-3 en is de achterstand gereduceerd tot een
eerst. De strijd lijkt daarmee alsnog in alle hevigheid los te barsten. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Annelien
hun 5 de bordje aan de telegraaf te hangen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 6-6. Zij lijken daarmee
de touwtjes in handen te hebben maar niets bleek minder waar want als Lisanne goed onder de bal weet te stappen
en de kaats weet te passeren op de 5-3 4-6 keert de spanning alsnog terug in deze mooie strijd. Het zal niet genoeg
blijken te zijn voor Wybrig, Lisanne en Marije want het is Anna Dieuwke die de winst veilig weet te stellen als zij de
bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 6-4.
Ilse Tuinenga vormde deze dag een formatie met Manon Scheepstra en Gerde Lycklama a Nijeholt en zij gingen op
de eerste lijst de strijd aan met het partuur van Roelie Kroondijk, Louise Krol en Jennie Terpstra. Het eerste
verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Ilse en haar maten als het vizier van Roelie niet op scherp
staat en de bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. De vliegende start is er voor Ilse, Manon en Gerde want
zij weten de voorsprong al snel verder uit te bouwen door het goede opslag werk van Ilse als zij een prachtige zitbal
weet te plaatsen op de 1-0 6-0. Roelie, Louise en Jennie blijven het proberen maar zij slagen er maar niet in om grip
te krijgen en zien de achterstand verder oplopen wanneer ditmaal Gerde op de goede plek staat en de bal voor de
kaats weet te keren op de 2-0 6-0. De strijd lijkt vervolgens alsnog op gang te komen wanneer voor de eerste keer in
deze onderlinge ontmoeting de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Als het perk van Manon en Gerde erin slaagt om de
bal over de boven te slaan loopt het verschil verder en verder op naar de 4-0. De formatie van Roelie geeft het niet
op en weten dan eindelijk hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen door het goede werk van Jennie als zij de bal
voor de kaats weet te keren op de 4-0 0-6. Zij proberen de aansluiting te herstellen maar het is Ilse die hun 5 de eerst
aan de telegraaf weet te hangen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-1 6-2 en daarmee is de strijd
gestreden. Ilse, Manon en Gerde komen niet meer in de problemen en weten de winst uiteindelijk veilig te stellen
op de 5-1 6-4 door wederom prachtig opslag werk van Ilse als zij de partij weet te besluiten op de 5-1 6-4 met een
zitbal. De formaties van Ilse en Roelie waren de nummers 5 en 6 op de lijst waardoor de winnaar van deze

onderlinge strijd zich als eerste zou gaan plaatsen voor de finale in Marsum dankzij een staand nummer op de 2 de
omloop. Ilse, Manon en Gerde moesten gaan wachten wie zij in de finale tegenover zich zouden krijgen want nadat
er was bijgeloot konden de eerste 2 parturen van de lijst met elkaar de strijd aan gaan. Roelie Kroondijk werd als
opslager bij geloot bij zus Corrie Kroondijk en het plekje in het achterperk werd ingenomen door Marije Hellinga die
eveneens werd bijgeloot. Zij stonden in hun eerste partij tegenover het partuur van Serena Hovenga, Andrea Kroes
Marrit Zeinstra. Het belooft een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste bordje dient gelijk op de 6-6
te worden beslist. Als Andrea de bal niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt is daar de 1-0
voor Roelie en haar maten. Beide parturen zijn zeer goed van start gegaan en geven elkaar niets toe want voor de 2 de
keer op rij is daar de 6-6. Als het vizier van Serena niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland loopt
het verschil op naar de 2-0. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2 de omloop in Marsum te bereiken. Voor de
3 de keer op rij geven ze elkaar niets toe en is daar wederom de 6-6 als ditmaal Marrit goed onder de bal weet te
stappen en de boven weet te vinden is daar hun eerste bordje. De telegraaf keert terug in balans wanneer Marrit
voor de 2 de keer op rij de boven weet te vinden ditmaal op de 2-1 4-6. Het blijft een prachtige strijd waarin beide
parturen alles uit de kast halen. Om en om worden de bordjes aan de telegraaf gehangen en geven ze elkaar geen
duimbreedte ruimte. Het is Roelie die hun partuur als eerste aan het 3 de bordje weet te helpen als zij op de goede
plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-2. De strijd keert al snel weer terug in evenwicht als
ditmaal Roelie er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten het perk beland op de 3-2
2-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes. Voor het eerst in deze partij weet Serena
samen met Andrea en Marrit de leiding te nemen wanneer Marrit er in slaagt om de kaats te passeren op de 3-3 2-6.
Zij weten deze voorsprong echter niet vast te houden want als Roelie de bal zo naar het perk weet te sturen dat
Marrit deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt op de 3-4 6-4 is de stand weer gelijk. Het
lijkt er op dat wie als eerste het 5 de bordje aan de telegraaf weet te hangen er wel eens met de winst vandoor zou
kunnen gaan. Als de opgeslagen bal uit de hand van Roelie op de 4-4 2-6 te kort blijkt te zijn en voor het perk beland
gaat het 5 de bordje als eerste naar het partuur van Serena. Zij laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en
het is Serena zelf die de winst en de 2 de lijst in Marsum veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te
retourneren op de 4-5 2-6.
Met deze onderlinge ontmoeting kwam er een einde aan de eerste omloop bij kaatsvereniging “Foarút” in Marsum.
De formatie van Ilse Tuinenga, Manon Scheepstra en Gerde Lycklama a Nijeholt zit nog in de wachtkamer want zij
hadden zich al geplaatst voor de finale en moesten gaan afwachten wie de tegenstand zou gaan vormen. Dat
antwoord moet komen uit de onderlinge strijd tussen de parturen van Serena Hovenga, Andrea Kroes en Marrit
Zeinstra en die van Annelien Broersma, Anne Monfils en Anna Dieuwke Dijkstra. Net als in voorgaande partijen
verscheen ook hier met enige regelmaat de 6-6 aan de telegraaf zo ook in het eerste te verkaatsen eerst. Als
Annelien een prachtige zitbal weet te plaatsen nemen zij de leiding. Beide parturen blijken ook in deze onderlinge
ontmoeting zeer aan elkaar gewaagt te zijn want voor de 2 de keer op rij is ook hier de 6-6 waarop het eerst beslist
moet worden. Als Marrit de kaats weet te passeren keert het evenwicht terug in de partij. Het blijft stuivertje
wisselen met het binnen halen van de bordjes want door het goede opslag werk van Serena zij weet een zitbal te
plaatsen op de 1-1 6-0 komen zij op voorsprong. Dit zal echter van korte duur blijken te zijn want als het vizier van
Serena even niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 2-1 4-6 keert het evenwicht terug in de
partij. Beide parturen halen alles uit de kast en zijn zeer aan elkaar gewaagt. Als Anne in een zeer zwaar bevochten
eerst de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-6 komen zij op een 2-3 voorsprong. Het lijkt op dat moment
even een breekpunt te zijn in deze strijd want als voor de 4 de keer in 6 verkaatste eersten de 6-6 de beslissing moet
gaan brengen en Anne de bal zeer goed weet te raken en de boven weet te vinden loopt het verschil op naar de 2-4.
De strijd is verre van gestreden want Serena, Andrea en Marrit weigeren de handdoek te werpen en zetten met
succes de achtervolging. Als Marrit op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 2-4 6-4 haalt zij
hun 3 bordje en het belangrijke zevende eerst binnen. De strijd lijkt vervolgens als nog weer in alle hevigheid los te
barsten wanneer Anne de opslag even over heeft genomen van Annelien maar het vizier haar even in de steek laat
en de bal in een zeer zwaar bevochten eerst de 5 de 6-6 van deze partij voor het perk beland en er een 4-4 aan de
telegraaf verschijnt. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt zijn waardoor voor de
6x keer de 6-6 de beslissing moet gaan brengen. Als Anne de bal tot in het perk weet te retourneren op dat moment
weten zij als eerste het 5 de bordje te bereiken. Het zal genoeg blijken te zijn want Annelien, Anne en Anna Dieuwke
geven dit niet meer uit handen en weten als 2 de de finale te bereiken door het goede werk van Annelien in het
tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 0-6.

Het is een prachtige kaatsdag in Marsum bij Kaatsvereniging “Foarút” zij hebben weer alles uit de kast gehaald om er
een mooi kaatsweekend van te maken. Er moest nog een vraag beantwoord worden wie gaat er met de kransen van
deze editie van de Marsumer Merke vandoor is het Ilse Tuinenga met Manon Scheepstra en Gerde Lycklama a
Nijeholt of de formatie van Annelien Broersma, Anne Monfils en Anna Dieuwke Dijkstra. Het eerste verkaatste eerst
aan de telegraaf komt in handen van Ilse en haar maten als de opgeslagen bal van Annelien buiten het perk beland
op de 6-2. De strijd lijkt vervolgens gelijk op gang te komen wanneer voor het eerst de 6-6 verschijnt. Het is Manon
die hun 2 de eerst weet binnen te halen als zij goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen.
De strijd is er niet minder om want Annelien, Anne en Anna Dieuwke halen alles uit de kast waardoor voor de 2 de
keer de 6-6 de beslissing moet gaan brengen als de opslagen bal van Ilse buiten de perklijnen beland keert de
spanning terug in deze finale. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt waardoor met enige regelmaat de
beslissing pas valt in het laatst van de verkaatste bordjes. Voor de 3 de keer in 4 verkaatste eersten is daar wederom
de 6-6 maar als ditmaal Manon op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren loopt
het verschil op naar de 3-1. Ondanks dat het verschil op loopt zijn er volop kansen voor Annelien, Anne en Anna
Dieuwke om weer aan te sluiten want spanning zit er volop in de verkaatste bordjes zo is daar voor de 4 de keer al de
6-6 maar is het Ilse die hun voorsprong weet uit te bouwen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-1 6-6.
De strijd lijkt vervolgens als nog te zijn gestreden wanneer ditmaal Manon een bordje aan hun totaal weet toe te
voegen en de boven weet te vinden op de 4-1 6-4. Annelien, Anne en Anna Dieuwke geven echter niet op en zien
een 2 de bordje aan de telegraaf verschijnen wanneer de bal uit de hand van Ilse niet de goede richting mee krijgt en
buiten het perk beland op de 5-1 2-6. De formatie van Annelien kan echter niet voorkomen dat er een wedstrijd punt
aan de telegraaf verschijnt op de 5-2 6-6 maar als ditmaal Annelien de bal zo naar het perk weet te sturen dat Gerde
deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt loopt het verschil terug naar de 5-3. Strijd blijft er
tot aan de laatste slag in deze finale bij kaatsvereniging “Foarút”. Annelien en haar maten weten een 0-4 voorsprong
te nemen in het daarop volgende eerst maar dan is het Ilse die de opslag mag verzorgen nadat zij al 2 zitballen op rij
heeft gegeven en daarmee de achterstand heeft weggewerkt weet zij een 3 de er achteraan te plaatsen waardoor zij
op een 3-5 4-6 voorsprong komen. Het is Anne die zeer goed onder de volgende opslag van Ilse weet te stappen en
de boven weet te vinden waardoor de beslissing valt in de 6 de 6-6 van deze finale in Marsum. Het is Ilse die het
slotakkoord aflevert in wanneer zij haar 4 de zitbal in dit bordje op het perk van Anne en Anna Dieuwke weet te
plaatsen. Zo stelt zij de kransen en de eerste prijs van deze een na laatste wedstrijd van het seizoen veilig. De
kransen werden uitgereikt door PC-Koning Tjisse Steenstra. De dames komen nog een keer in actie dit seizoen en dat
is volgende week zondag de 18 de september tijdens de Olde Hove Partij in Leeuwarden.

 

met dank aan prachtige verslag en foto’s van Henk Hempenius.

 

 

Algemeen 0 Reacties