News
10
sep

Dames KNKB hoofdklasse

 

1e-prijs-marsum 1e-prijs-marsum-1 1e-prijs-marsum-2 2e-prijs-marsum 3e-prijs-marsum

Kransen tijdens de Marsumer Merke voor Joukje, Iris en Manon.

Marsum. De dames hoofdklas was op vrijdag 9 september 2016 te gast bij kaatsvereniging “Foar Ut”. Zij openden de Marsumer Kermis dagen. Onder prachtige weersomstandigheden betraden in totaal 8 parturen de prachtig aangeklede arena. Om klokslag 14:00 gaf de heer W. K. Beimers het startsein aan de opslagers om de eerste ballen naar de perken te brengen. Zij kruisten in een door elkaar loten partij om de fel begeerde kransen. Tineke Dijkstra was deze middag via de loting gekoppeld aan Mintje Meintema en Marrit Zeinstra. Zij beten het spits af tegen Nelie Steenstra, Anke Winkel en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide formaties gingen goed van start en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Het is Nelie met haar maten die het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen. De balans keert vervolgens al weer heel snel terug op de 1-1. Als de volgende verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld blijft het evenwicht gehandhaafd tot aan de 2-2. Tineke weet vervolgens met Mintje en Marrit als eerste het 3de bordje binnen te halen. Wat partuur Nelie vervolgens ook probeert zij slagen er maar niet in om weer langszij te komen en zien de achterstand oplopen naar de 4-2. Als het zevende verkaatste eerst in handen komt van partuur Tineke is de strijd gestreden en moet partuur Nelie de handdoek werpen op de 5-2 6-2 als Tineke met haar opslag Anke tot een kwaadslag weet te dwingen.

Jildou Sweering vormt met Maaike Osinga en Louise Krol een partuur die op de eerste omloop bij K.V. Foar Ut in actie kwam tegen Elly Hofman, Martine Tiemersma en Corina de Vries. De start is voor partuur Elly zij weet met haar maten gelijk het eerste bordje te verzilveren. Partuur Jildou zet met succes gelijk de achtervolging in en komt langszij op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes via de 2-1 komt de telegraaf uit op de 2-2. De formatie van Jildou slaagt er vanaf dat moment in om de touwtjes in handen te nemen en via de 3-2 uit te lopen naar de 4-2. Elly en haar maten proberen het tij te keren maar slagen er maar niet in om het juiste antwoord te vinden en zien het 5de bordje richting partuur Jildou gaan. De strijd is dan gestreden en het is Maaike die de winst veilig weet te stellen met een bovenslag op de 5-2 6-2.

Spannendste confrontatie op de eerste omloop ging tussen Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Martzen Deinum en het partuur van Fenna Kramer, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en verdelen de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig. Vanaf de 1-1 weet de formatie van Ilse het initiatief te nemen en op een 2-1 voorsprong te komen. Zij slagen er zelfs in om de voorsprong verder uit te bouwen naar de 3-1. Fenna en haar maten weigeren de handdoek te werpen en slagen er in om de spanning terug te brengen. Zij weten de achterstand te verkleinen tot aan de 3-2 maar weten de balans niet terug te doen keren. Ilse, Sjoukje en Martzen weten zelf de voorsprong weer te vergroten naar de 4-2. Zij lijken daarmee op weg naar de 2de lijst maar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen weet partuur Fenna eerst voor eerst van de achterstand te knabbelen en via de 4-3 komen zij op gelijke hoogte. Vanaf de 4-4 ontstaat er een boeiende strijd en het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet binnen te halen de wedstrijd naar zich toe weet te trekken. Het zijn Ilse, Sjoukje en Martzen die het als eerste weten te verzilveren. In het laatste te verkaatsen eerst halen beide formaties nog een keer alles uit de kast want het dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Ilse die hun partuur naar de 2de loodst als zij de kaats weet te behouden.

In de laatste confrontatie van de eerste omloop bij k.v. Foar Ut op deze zonnige vrijdag middag staat Michelle Bruinsma samen met Anne Monfils en Melissa Rianne Hiemstra tegenover het partuur van Joukje Kuperus, Iris van der Veen en Manon Scheepstra. Het begin is duidelijk voor partuur Joukje zij gaan vliegend van start en weten gelijk het openingseerst binnen te halen. Michelle probeert gelijk met Anne en Melissa Rianne de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand oplopen naar de 0-2. Wat zij ook proberen zij lijken maar geen passend antwoord te kunnen vinden. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want het verschil blijft oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Joukje, Iris en Manon komen niet meer in de problemen en stellen de 2de omloop veilig op de 0-5 4-6 als Joukje het perk met lege handen laat staan als zij een zitbal weet te plaatsen.

De parturen die de tweede omloop hebben weten te bereiken op deze mooie vrijdag middag in Marsum gaan met elkaar de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. Als eerste betreed Tineke Dijkstra samen met Mintje Meintema en Marrit Zeinstra de arena. Zij moeten de hindernis gevormd door Jildou Sweering, Maaike Osinga en Louise Krol zien te nemen. Het begin van de strijd beloofd veel goeds beide halen gelijk alles uit de kast en geven elkaar geen centimeter ruimte en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Via de 1-1 weet het partuur van Tineke op voorsprong te komen. Ondanks verwoede pogingen van partuur Jildou om gelijk weer aan te sluiten zien zij hun achterstand oplopen via de 2-1 naar de 3-1.  Tineke heeft met haar partuur de touwtjes stevig in handen en weet zelfs de voorsprong nog verder uit te bouwen naar de 4-1. Jildou, Maaike en Louise geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 2de bordje uit het vuur te slepen. Beide formaties halen alles uit de kast maar het is de formatie van Tineke die als eerste het 5de eerst weet te bereiken. De strijd is echter verre van gestreden want het laatste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Tineke die de bal naar het perk mag brengen op dat moment en zij weet het perk van Maaike en Louise met lege handen achter te laten en daarmee gaat haar partuur als eerste naar de finale in Marsum.

De vraag die resteert is wie legt er beslag op het tweede finale ticket wordt het Ilse Tuinenga met Sjoukje Visser en Martzen Deinum of het partuur van Joukje Kuperus, Iris van der Veen en Manon Scheepstra. De vliegende start is er voor partuur Joukje zij nemen gelijk het initiatief en weten na het openingseerst de voorsprong gelijk uit te bouwen naar de 0-2. De strijd lijkt dan op gang te komen als ook Ilse met Sjoukje en Martzen hun eerste bordje van deze wedstrijd weten binnen te halen. Zij slagen er echter niet in om de aansluiting volledig te herstellen en zien de achterstand weer oplopen naar de 1-3. Het een van de wedstrijden waarin veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden in deze confrontatie zelfs 3x. De spanning keert terug als het verschil terug loopt naar de 2-3. Beide parturen maakten er mooie strijd van maar breekpunt is de 2-3 6-6 in plaats van dat partuur Ilse langszij komt op de 3-3 loopt het verschil op naar de 2-4. Ilse geeft samen met Sjoukje en Martzen de strijd niet op maar kunnen niet voorkomen dat het 5de eerst in handen komt van partuur Joukje. Zij geven dit ook niet meer uit handen en het is Manon die de finale veilig weet te stellen met een boven slag op de 2-5 4-6.

Voor dat de finalisten van deze door elkaar loten partij bij k.v. Foar Ut de arena betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. De formatie van Jildou Sweering, Maaike Osinga en Louise Krol ging de strijd aan met Ilse Tuinenga, Sjoukje Visser en Martzen Deinum. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het openingseerst diende op de 6-6 te worden beslist. Als de opslag bal van Ilse te kort blijkt te zijn en voor het perk beland neemt partuur Jildou de leiding. De balans keert al snel terug in deze partij als ditmaal Ilse met haar opslag de kaats weet te behouden op de 1-0 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst met 3x een zitbal van Martzen weet partuur Ilse de leiding te nemen als Martzen de kaats weet te passeren op de 1-1 0-6. Jildou, Maaike en Louise proberen de achtervolging in te zetten maar zien door ditmaal 3x een zitbal van Ilse weer een 2-6 verschijnen. De afstand tussen beide parturen loopt op naar de 1-3 als Ilse het perk van Maaike en Louise op de 1-2 2-6 met lege handen achterlaat. De strijd is echter verre van gestreden want het volgende verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Jildou die er haar opslag in slaagt om de kaats te behouden en daarmee loopt het verschil terug naar de 2-3. Jildou weet met Maaike en Louise ook het 3de eerst binnen te slepen als ditmaal Jildou een zitbal weet te plaatsen op de 2-3 6-2. De strijd is er niet minder om want het belangrijke zevende eerst wat nog wel eens voor een doorbraak wil gaan zorgen dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Ilse die het eerst weet te bemachtigen met haar opslag als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-3 6-6. Het partuur van Jildou probeert het wel maar slaagt er niet in om langszij te komen. Het is weer Ilse die een eerst aan hun totaal weet toe te voegen zij slaagt er in om de bal voor de kaats te keren op de 3-4 2-6. Jildou, Maaike en Louise geven de strijd niet op en knokken zich terug tot aan de 6-6. Met een prachtige zitbal weet Ilse de winst en de 3de prijs veilig te stellen.

Er resteert nog een vraag op deze mooie vrijdag middag in Marsum wie gaan er met de kransen vandoor wordt het  Tineke Dijkstra samen met Mintje Meintema en Marrit Zeinstra of is het Joukje Kuperus die deze dag via de loting is gekoppeld aan Iris van der Veen en Manon Scheepstra. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt door Manon binnen gehaald als zij de kaats weet te passeren op de 2-6. Partuur Tineke probeert gelijk langszij te komen maar zien de achterstand verder oplopen als de opslag bal van Tineke over het perk heen vliegt op de 0-1 0-6. Joukje heeft met haar maten de touwtjes stevig in handen. Het is Joukje zelf die het derde eerst weet te verzilveren als zij Mintje tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-2 2-6. Wat Tineke, Mintje en Marrit ook proberen niets lijkt het passende antwoord te zijn. Het verschil loopt verder op als de opslag bal van Tineke te kort blijkt te zijn en de bal voor het perk beland op de 0-3 2-6. De strijd lijkt als nog los te barsten als het volgende verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Manon die er in slaagt om de kaats te passeren en daarmee weet zij hun 5de eerst binnen te halen. De strijd is gestreden want Joukje, Iris en Manon laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en als de opslagen bal van Tineke weer voor het perk beland op de 0-5 4-6 gaan de kransen naar partuur Joukje. Het is de eerste krans voor Joukje Kuperus op de hoofdklas dit seizoen.

foto,s en tekst: Henk Hempenius

 

 

Algemeen / slider / Uitslagen 0 Reacties